Pirmdiena, 19. Marts, 2018. Jāzeps, Juzefa
Sazinies ar mums 80003939

Vakances

 • Sabiedrisko attiecību speciālists Sabiedrisko attiecību nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

  Pieteikšanās līdz: 2018.03.26

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz sabiedrisko attiecību speciālista amata vakanci Sabiedrisko attiecību nodaļā (uz nenoteiktu laiku).

  Darba pienākumi:

  • plānot, vadīt un koordinēt pašvaldības darbību informācijas, reklāmas un mārketinga jautājumos;
  • nodrošināt un pilnveidot saturu un papildināt ar aktuālo informāciju pašvaldības mājas lapu;
  • sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, informācijas dienestiem, sagatavojot un sniedzot informāciju par aktualitātēm pašvaldībā;
  • veidot pozitīvu pašvaldības tēlu sabiedrībā;
  • vākt un analizēt par pašvaldību publicētos materiālus, nepieciešamības gadījumā sniegt vai organizēt rakstveida atbildes uz publikācijām;
  • piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu informatīvo materiālu sagatavošanā, kontrolēt to atbilstību pašvaldības mērķiem;
  • nodrošināt pašvaldības prezentācijas materiālu tehnisko sagatavošanu;
  • veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par pašvaldībai svarīgiem jautājumiem;
  • piedalīties pašvaldības struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmju, pasākumu, rīkošanā un norisē;
  • koordinēt ārvalstu sadarbības kontaktus pašvaldībā un organizēt ārvalstu vizītes un ārvalstu delegāciju uzņemšanu pašvaldībā.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība (vēlama sabiedrisko attiecību jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
  • pieredze sabiedrisko attiecību speciālista vai žurnālista amatā;
  • ļoti laba prasme formulēt viedokli mutvārdos un rakstveidā;
  • pieredze preses relīžu veidošanā, informācijas apstrādē, analīzē, atlasē;
  • pieredze vizuālo un informatīvo materiālu noformēšanā mājas lapā;
  • valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1);
  • angļu valodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C2), krievu valodas zināšanas vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2);
  • pamatzināšanas un iemaņas fotografēšanā un attēlu apstrādē, kā arī darbā ar piktogrammu izstrādi tiks uzskatītas par priekšrocību;
  • zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā un sociālo tīklu mārketingā;
  • izcilas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība;
  • sadarbības un organizatora prasmes, analītiskā domāšana, ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, precizitāte, atbildība;
  • spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu.

  Piedāvājam:

  • dinamisku un radošu darbu profesionālu un atbildīgu speciālistu komandā;
  • godīgumu un savstarpēju atbalstu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu;
  • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas 1031 euro un sociālās garantijas;

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pretendenti var iesniegt līdz 2018.gada 26.marta plkst.12.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai e-pastu: dome@bauska.lv.

  Tālrunis uzziņām 63922540

 • Projektu vadītājs ēkās un būvēs Saimnieciskajā nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

  Pieteikšanās līdz: 2018.03.26

  Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz šādu vakanci:

  Projektu vadītājs ēkās un būvēs Saimnieciskajā nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

  Galvenie darba pienākumi:

  • plānot, vadīt un uzraudzīt Bauskas novada pašvaldības ēku un būvju būvniecības procesus;
  • veikt pasūtītāja pilnvarotās personas (būvniecības procesa pārraudzību, būvniecības procesa koordinatora) pienākumus ar būvniecību saistītos projektos pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • sadarboties un sniegt konsultācijas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ar būvniecību saistītos projektos;
  • plānot un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā infrastruktūras būvju uzturēšanai un attīstībai;
  • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz tiem savas kompetences ietvaros.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā un vismaz 2 gadu pieredze būvniecības projektu vai būvdarbu vadībā, vai pirmā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā un vismaz 5 gadu pieredze būvniecības projektu vai būvdarbu vadībā;
  • LR būvnormatīvu, būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasmes to piemērošanā;
  • zināšanas par būvniecības procesa norisi un organizēšanu;
  • pieredze tehnisko specifikāciju sagatavošanā;
  • zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli;
  • spēja analizēt, veikt aprēķinus, kontrolēt projekta izpildi;
  • zināšanas par būvju konstruktīvajiem risinājumiem;
  • prasme orientēties būvmateriālu tirgus piedāvājuma izmaksās un piemērotībā;
  • zināšanas par būvmateriālu īpašībām;
  • labas datora lietotāja prasmes (MS Office programmas, Auto CAD, Internet);
  • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
  • „B” kategorijas auto vadītāja apliecība.

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba alga pirms nodokļu nomaksas 1117 euro un sociālās garantijas;
  • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018.gada 26.marta plkst.12.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai e-pastu: dome@bauska.lv , tālrunis uzziņām 63922540.

  AMATA APRAKSTS

 • Pirmsskolas skolotājs

  Pieteikšanās līdz: 2018.03.27

  Mežotnes pamatskola piedāvā nepilnas slodzes darbu pirmsskolas izglītības skolotājam uz nenoteiktu laiku.

  Darba pienākumu veikšanai nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība.

  CV  un pieteikuma vēstuli lūdzu sūtīt uz e-pasta adresi: daina.lapkovska@bauska.lv, direktores tālrunis saziņai 26360862.

   


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki