Otrdiena, 16. Janvāris, 2018. Lida, Lidija
Sazinies ar mums 80003939

Vakances

 • Bauskas novada pašvaldības policijas darbinieki (5 amata vietas)

  Pieteikšanās līdz: 2018.01.23

  Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz šādām vakancēm:

   

  Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks (uz nenoteiktu laiku):

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • izglītība atbilstoši likuma “Par policiju” 21.panta otrās daļas prasībām;
  • profesionālā pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības tiesību sargājošajās institūcijās, militārā dienestā, drošības dienestos ne mazāk kā 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā;
  • valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1);
  • vismaz vienas svešvalodas zināšanas vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2), saskaņā ar „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei”;
  • prasme izmantot biroja tehniku un informācijas tehnoloģijas, lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu, citas programmas Windows vidē un  datu bāzes pieredzējuša lietotāja līmenī;
  • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
  • pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • zināšanas un prasmes pašvaldības policijas darba plānošanā un vadīšanā;
  • zināšanas un prasmes lietvedībā un dokumentu noformēšanā, normatīvo aktu sagatavošanā;
  • spēja operatīvi rīkoties paaugstinātas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, labas komunikācijas prasmes, prasmes konfliktu novēršanā un risināšanā.

  KONKURSA NOLIKUMS
  AMATA APRAKSTS
  APLIECINĀJUMA VEIDLAPA
  PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS


   

  Bauskas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors (uz nenoteiktu laiku):

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  -augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs;

  -profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā administrējošā darbā pašvaldības vai valsts iestādē, t.sk. militārajā dienestā, drošības dienestos vai citā līdzvērtīgā darbā ne mazāk par 3 gadiem pēdējo 5 gadu laikā;

  -valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1);

  -vismaz vienas svešvalodas zināšanas vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2), saskaņā ar “Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei”;

  -prasme izmantot biroja tehniku un informācijas tehnoloģijas, lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu, citas programmas Windows vidē un  datu bāzes pieredzējuša lietotāja līmenī;

  -B kategorijas auto vadītāja apliecība;

  -pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

  -zināšanas un prasmes lietvedībā un dokumentu noformēšanā, t.sk. administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanā, normatīvo aktu sagatavošanā;

  -spēja operatīvi rīkoties paaugstinātas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, labas komunikācijas prasmes, prasmes konfliktu novēršanā un risināšanā.

  KONKURSA NOLIKUMS
  AMATA APRAKSTS
  APLIECINĀJUMA VEIDLAPA
  PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS


   

  Bauskas novada pašvaldības policijas inspektors (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku):

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  -vidējā izglītība, vēlama augstākā tiesību zinātnēs;

  -ar amata pienākumiem saistītā darbā pašvaldības vai valsts institūcijā, t.sk. militārajā dienestā, drošības dienestos vai citā līdzvērtīgā darbā ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 5 gadu laikā;

  -valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1);

  -vismaz vienas svešvalodas zināšanas vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2), saskaņā ar “Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei”;

  -prasme izmantot biroja tehniku un informācijas tehnoloģijas, lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu, citas programmas Windows vidē un  datu bāzes pieredzējuša lietotāja līmenī;

  -B kategorijas auto vadītāja apliecība;

  -pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

  zināšanas un prasmes lietvedībā un dokumentu noformēšanā, t.sk. administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanā;

  -spēja operatīvi rīkoties paaugstinātas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, labas komunikācijas prasmes, prasmes konfliktu novēršanā un risināšanā.

  KONKURSA NOLIKUMS
  AMATA APRAKSTS
  APLIECINĀJUMA VEIDLAPA
  PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS

   

  Piedāvājam:

  -atbildīgu un interesantu darbu;

  -iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

  -darba algu pirms nodokļu nomaksas:

  Bauskas novada pašvaldības policijas priekšniekam 1546 euro,

  vecākajam inspektoram 1012 euro,

  inspektoram 929 euro,

  -sociālās garantijas;

  -veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

   

  Pieteikumu pretendenti var iesniegt līdz 2018.gada 23.janvāra plkst.16:00, Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē dome@bauska.lv.  Tālrunis uzziņām 63922540.

 • Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte" VADĪTĀJS

  Pieteikšanās līdz: 2018.01.29

  Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz vakanto pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlītevadītāja amatu.

  Prasības amata pretendentiem/-ēm:

  -izglītība atbilstoša Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

  -vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;

  -valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

  -uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

  -izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;

  -zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;

  -pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;

  -spēja organizēt izglītības iestādes racionālu darbību, atbilstoši noteiktajiem mērķiem;

  -spēja vadīt kolektīvu;

  -labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, ar izglītības darba vadību saistītu datu bāžu pārzināšana);

  -labas komunikācijas un saskarsmes prasmes,

  -labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, pretendenta sagatavoto aprakstu – vīziju par izglītības iestādes „Zīlīte” attīstību, pretendenti var iesniegt līdz 2018.gada 29.janvāra plkst.17:00, Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē dome@bauska.lv Tālrunis uzziņām 63922660, 63922540.

  Konkursa nolikums

 • Projektu vadītājs ēkās un būvēs Saimnieciskajā nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

  Pieteikšanās līdz: 2018.01.18

  „Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz šādām vakanto amata vietu „Projektu vadītājs ēkās un būvēs Saimnieciskajā nodaļā (uz nenoteiktu laiku)"

   

  Galvenie darba pienākumi:

  - plānot, vadīt un uzraudzīt Bauskas novada pašvaldības ēku un būvju būvniecības procesus;
  - veikt pasūtītāja pilnvarotās personas (būvniecības procesa pārraudzību, būvniecības procesa koordinatora) pienākumus ar būvniecību saistītos projektos pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  - sadarboties un sniegt konsultācijas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ar būvniecību saistītos projektos;
  - plānot un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā infrastruktūras būvju uzturēšanai un attīstībai;
  - izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz tiem savas kompetences ietvaros.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  - otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā un vismaz 2 gadu pieredze būvniecības projektu vai būvdarbu vadībā, vai pirmā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā un vismaz 5 gadu pieredze būvniecības projektu vai būvdarbu vadībā;
  - LR būvnormatīvu, būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasmes to piemērošanā;
  - zināšanas par būvniecības procesa norisi un organizēšanu;
  - pieredze tehnisko specifikāciju sagatavošanā;
  - zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli;
  - spēja analizēt, veikt aprēķinus, kontrolēt projekta izpildi;
  - zināšanas par būvju konstruktīvajiem risinājumiem;
  - prasme orientēties būvmateriālu tirgus piedāvājuma izmaksās un piemērotībā;
  - zināšanas par būvmateriālu īpašībām;
  - labas datora lietotāja prasmes (MS Office programmas, Auto CAD, Internet);
  - labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
  - valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
  - „B” kategorijas auto vadītāja apliecība.


   

  Piedāvājam:
  - atbildīgu un interesantu darbu;
  - iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  - darba alga pirms nodokļu nomaksas 1117 euro un sociālās garantijas;
  - draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018.gada 18.janvāra plkst.17.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai e-pastu: dome@bauska.lv , tālrunis uzziņām 63922540.

  Amata apraksts

 • Energopārvaldnieks Attīstības un plānošanas nodaļā (uz noteiktu laiku projektā „Accelerate SUNSHINE”)

  Pieteikšanās līdz: 2018.01.18

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu vakanto amata vietu „Energopārvaldnieks Attīstības un plānošanas nodaļā (uz noteiktu laiku projektā „Accelerate SUNSHINE”)"

   

  Galvenie darba pienākumi:

  - organizēt energopārvaldības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu Bauskas novadā atbilstoši ISO 50001 standartam;
  - nodrošināt energoresursu (gāzes/kurināmā, degvielas, elektrības u.c.) racionālu un energoefektīvu izmantošanu pašvaldības īpašumos;
  - reģistrēt energoefektivitātes rādītājus pašvaldības sabiedriskajās ēkās, analizēt patēriņu;
  - nodrošināt energoiekārtu racionālu izmantošanu un drošu darbspēju pašvaldības īpašumos, t. sk. atbilstošu darba režīmu, apkopi, remontu un nomaiņu;
  - veikt situācijas apzināšanu par iespējamiem pašvaldības energoinfrastruktūras pilnveidošanas vai uzturēšanas projektiem.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  - augstākā enerģētikas inženiera, būvniecības inženiera, vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženiera izglītība;
  - izpratne par energoplānošanas jautājumiem;
  - prasme veikt enerģētikas izmaksu ietekmējošo faktoru analīzi;
  - zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli;
  - labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
  - valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas;
  - labas datortehnikas, biroja tehnikas pielietošanas prasmes;
  - „B” kategorijas auto vadītāja apliecība;
  - pieredze energoaudita veikšanā, vai energopārvaldības sistēmas ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

   

  Piedāvājam:

  - atbildīgu un interesantu darbu;
  - iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  - darba alga pirms nodokļu nomaksas 1175 euro un sociālās garantijas;
  - draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018.gada 18.janvāra plkst.17.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai e-pastu: dome@bauska.lv , tālrunis uzziņām 63922540.

  Amata apraksts


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki