Sestdiena, 29. Aprīlis, 2017. Laine, Raimonds, Vilnis
Sazinies ar mums 63922238

Vadlīnijas ilgtspējīgai lietus ūdens apsaimniekošanai


„Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu konkursa projekta Nr.LLIV-339 „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” ietvaros izstrādātas vadlīnijas ilgtspējīgai lietus ūdens apsaimniekošanai.

Vadlīnijas sastāv no izmaksu un tehnoloģiju ziņā efektīviem lietus ūdeņu savākšanas mehānismiem un apsaimniekošanas modeļiem, kas būtu universāli pielietojami nelielās pašvaldībās un sniedz praktisku atbalstu zemes īpašniekiem lēmumu pieņemšanā, teritoriju apsaimniekošanā un attīstības plānošanā.

Vadlīnijas izstrādātas ņemot vērā projektā iesaistīto pašvaldību (Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Akmenes, Pakrojas, Pasvales) vides un ģeogrāfiskās īpatnības, proti, augsti gruntsūdens līmeņi, zemiene ar augstu applūšanas risku un augsta lauksaimniecības intensitāte.”

VADLĪNIJAS ILGTSPĒJĪGAI LIETUS KANALIZĀCIJAS PĀRVALDĪBAI