Ceturtdiena, 25. Maijs, 2017. Anšlavs, Junora
Sazinies ar mums 63922238

Bauskas novada tūrisma attīstības programma un rīcības plāns 2015.-2020.gadam


Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu”, lai veicinātu ilgtspējīgu Bauskas novada tūrisma attīstību, ir izstrādāta Bauskas novada tūrisma analīze un sagatavota Bauskas novada tūrisma attīstības programma un rīcības plāns 2015.-2020.gadam.


Bauskas novada domes 2015.gada 30.jūlija domes sēdes lēmums Par Bauskas novada tūrisma attīstības programmas un rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

Bauskas novada tūrisma attīstības programmu un rīcības plāns 2015.-2020.gadam uz 19.lp.

SIA „NOCTICUS”  2014.gada oktobrī izstrādātā Bauskas novada tūrisma nozares analīze  uz 54.lp.


Bauskas novada tūrisma attīstības vīzija līdz 2020. gadam: Bauskas novads ir starptautisks ceļojuma galamērķis ar plašu atpazīstamību un apmeklētību, piedāvājot kvalitatīvus un īpaši uz kultūras tūrismu vērstus pakalpojumus, veicinot novada ekonomisko izaugsmi, saglabājot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības un radot pievilcīgu dzīves vidi novada iedzīvotājiem.

Bauskas novada tūrisma attīstības mērķis: palielināt Bauskas novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību un konkurētspēju sinerģijā ar citiem ievērojamiem tūrisma apskates objektiem, paildzinot viesu uzturēšanās laiku, piepildot to ar augstvērtīgu pieredzējumu un papildus pakalpojumiem, attīstot jauno viesu un esošo apmeklētāju lojalitāti.

Bauskas novada rīcības plānā ir uzsvērti seši galvenie rīcības virzieni: 
1. Mārketinga aktivitāšu ieviešana;
2. Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana;
3. Tūrisma infrastruktūras attīstība;
4. Kvalitātes pasākumu ieviešana;
5. Efektivitātes paaugstināšana;
6. Inovatīvu pakalpojumu attīstība.Lai ieviestu tūrisma stratēģiju, kopumā būs nepieciešams 10 376 700 – 15 308 600 eiro, no kuriem aptuveni 35-45% paredzēts finansēt pašvaldībai,  30-40% būtu iespējams iegūt no Eiropas Savienības fondiem un 10-15% sastādītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un uzņēmēju finansējums.