Piektdiena, 20. Jūlijs, 2018. Ramona, Ritma
Sazinies ar mums 80003939

WTD - Working Together for Development” – “Strādāsim kopā attīstībai


Projekta finansētājs: Bauskas novada pašvaldība

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: WTD - Working Together for Development” – “Strādāsim kopā attīstībai

Projekta mērķis

Stiprināt pašvaldību asociāciju lomu attīstības politikas īstenošanā, veicināt to darbību starptautiskā līmenī - gan Eiropā, gan ārpus tās


Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte

Projekta mērķis ir stiprināt pašvaldību asociāciju lomu attīstības politikas īstenošanā, veicināt to darbību starptautiskā līmenī - gan Eiropā, gan ārpus tās. Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības attīstības sadarbības politikā nodrošina Latvijas Pašvaldību savienība, veicinot pašvaldību sistēmas attīstību Moldovā, Gruzijā un Ukrainā. Projekts aicina uz jauniem izaicinājumiem pašvaldību apvienības un pilsonisko sabiedrību.  Projektā WTD līdzdarbojas 21 partneris. 
 

Pagājušajā gadā Bauskas novada pašvaldības ārējo sakaru koordinatore Ilze Tijone piedalījās vairākās projekta aktivitātēs.  11. septembrī Ķekavā notika projekta „WTD – Working Together for Development” seminārs „Attīstības sadarbība – iespējas Latvijas pašvaldībām”. Seminārā piedalījās 55 dalībnieki no Ārlietu ministrijas, Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Seminārā tika prezentēta Bauskas novada pašvaldības pieredze, tās partneri citās valstīs un sadarbības ieguvumi. Kā senākā tika minēta jau vairāk nekā desmit gadus ilgā sadarbība ar Hedemoras pašvaldību Zviedrijā, stāstīts par tuvākajiem kaimiņiem Pakrojā un Radvilišķos kas ir gan aktīvi sadarbības partneri projektos, gan tūristi, kas labprāt apmeklē Bausku. Savdabīgi – saistībā ar Bauskas pils atjaunošanu – aizsākusies draudzība ar Nāhodas pašvaldību Čehijā, kur svin pat Kurzemes svētkus. Jaunākie sadarbības partneri ir no Gruzijas Hašūri pašvaldības. 

16. un 17.oktobrī Briselē risinājās Eiropas Attīstības dienas (European Development Days).  LPS īstenotā projekta „WTD – Working Together for Development” ietvaros Eiropas Attīstības dienu pasākumos piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāve  Ilze Tijone un projekta koordinatore Elita Kresse. Eiropas Komisija Attīstības dienu ietvaros organizēja augsta līmeņa sanāksmi, kurā piedalījās  daudzu valstu pārstāvji. ES iestādes pārstāvēja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone, attīstības komisārs Andris Piebalgs, starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva un lauksaimniecības komisārs Dačans Čološs. Piedalījās arī ES ministri, pārstāvji no ANO iestādēm, pilsoniskās sabiedrības, akadēmiskajām aprindām un privātā sektora. 

2013.gada 14. jūnijā Ārlietu ministrijā notika augsta līmeņa starptautiska konference, ko ar Ārlietu ministrijas atbalstu rīkoja Latvijas platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Pasākuma laikā Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs kopā ar pārstāvjiem no ANO un Somijas, Čehijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Latvijas nevalstisko organizāciju platformām diskutēja par pasaules attīstības vīziju pēc 2015. gada. Atklājot diskusiju, parlamentārais sekretārs Viktors Makarovs atzīmēja, ka diskusijās par globālajām attīstības prioritātēm būtiska ir ikviena cilvēka iesaiste un atbildības uzņemšanās par globālajiem procesiem. Parlamentārais sekretārs raksturoja Latviju kā veiksmīgu piemēru reformu veikšanai, norādot, ka tagad šī pieredze tiek sniegta citām valstīm, kur tā ir noderīga un tiek augstu novērtēta. Pasākumā piedalījās 

Projekta ietvaros 2012.gadā Latvijas Pašvaldību savienība aicināja pašvaldības piedalīties grantu konkursā pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām (500 līdz 2000 eiro apmērā ar 50% līdzfinansējumu). Prioritāte bija sadarbībai ar Gruzijas, Baltkrievijas, Armēnijas un Azerbaidžānas pašvaldībām. Projektā ir iespējas organizēt  pieredzes apmaiņas braucienus, informēšanas kampaņas par attīstības sadarbību u.c. Mini-grantu projektu konkursā ar mērķi paaugstināt vietējo pašvaldību un NVO kapacitāti attīstības sadarbības jomā, sabiedrības izpratni un zināšanas  tika apstiprināts arī Bauskas novada pašvaldības projekts „Attīstības sadarbības iespējas caur informācijas apmaiņu, apmācību un sadarbību”.  

Projekts tiks īstenots Bauskas novada svētku laikā 2013.gada jūlija beigās - augusta sākumā. Bauskas novada pašvaldības partneri ir Gruzijas Republikas Hašūri pašvaldība. Delegācija, kuru vada priekšsēdētāja vietniece Irine Gelašvili ieradīsies Bauskā 31.jūlijā. 

Sadraudzības pilsētas delegācijā ir iekļauta Hatuna Samharadze, parlamentārā biroja vadošā speciāliste, Tamazs Čubinidze- izpilddirektors, Nodars Kvinikadze- izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnies lietu nodaļas vadītājs, kā arī pilsētplānošanas speciāliste Lana Sadagašvili. Tā ir pirmā Hašuri pašvaldības vizīte Latvijā. Vizīte plānota ļoti piesātināta, kuras laikā tiks iepazītas Latvijas un Bauskas novada ievērojamākās vietas, plānota tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, tiks organizēta konference Attīstības sadarbības jautājumos. Bērnu un jauniešu centrā plānotas radošas nodarbības. Tāpat viesi iepazīsies ar Bauskas novada pašvaldības darbu, kā arī piedalīsies Bauskas novada svētkos un apmeklēs makslas plenēra „Bauskas vasara” noslēgumu. 

Vairāk informācijas par attīstības sadarbību ir pieejams Latvijas platformas attīstības sadarbībai sagatavotajos materiālos:

Vairāk par projektu ŠEIT (buklets angļu valodā)

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,  
Bauskas novada pašvaldības ārējo sakaru koordinatore