Otrdiena, 17. Jūlijs, 2018. Aleksejs, Aleksis, Alekss
Sazinies ar mums 80003939

„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana"


Projekta finansētājs: LAT-LIT

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana"

Projekta numurs: LLIV-253

Projekta programma/SAM: Latvijas - Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2007-2013

Projekta budžets: 829 394.46

Projekta budžeta sadalījums: Kopējais projekta finansējums: EUR 829 394,46; Vadošā partnera finansējums: EUR 255 722,56

Projekta mērķis

Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas Lietuvas pierobežā, nodrošinot viegli pieejamus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus lauku teritorijās.


Galvenās aktivitātes

•    Rekonstruēta un modernizēta Rītausmu bibliotēka, uzlabota pieejamība, izbūvējot pacēlāju
•    Izstrādāts tehniskais projekts jaunas bibliotēkas būvniecībai Bauskā
•    Bibliotēku krājumi papildināti ar ekonomikas nozarei vērtīgām grāmatām un iegādāts aprīkojums mobilai mācību klasei
•    Vairākās bibliotēkās izveidotas un aprīkotas ērtākas darba vietas bibliotēku apmeklētājiem 
•    Izstrādāta pašvaldības mājas lapa un ieviesti e-pakalpojumi
•    Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem
•    Organizēts Biznesa ideju konkurss un vasaras nometne jauniešiem
•    Izstrādāta Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēka tīklu stratēģija
•    Pašvaldībā izveidota Vienas pieturas aģentūra 


Īstenošanas laiks: 02.05.2012.-01.11.2014.

Koordinātors: Egija Stapkēviča

Kontaktinformācija: 63922400

Publicitāte

20.10.2014.

Noslēdzies projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“

Ikvienai pašvaldībai ir būtiski, lai tās teritorijā sabalansēti attīstītos uzņēmējdarbības vide, jo uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem teritorijas attīstības rādītājiem. Attīstīta uzņēmējdarbības vide nozīmē augstāku teritorijas attīstības indeksu, tādejādi tā kļūst saistošāka jaunām investīcijām. Uzņēmumi, tās ir darba vietas tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, kas, savukārt veicina iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos, tādejādi uzlabojot sociālo vidi novadā, un, protams, uzņēmumi nozīmē arī papildus ienākumus pašvaldības budžetā. Arī Bauskas novada pašvaldība, izprotot uzņēmējdarbības attīstības nozīmību novada administratīvajā teritorijā, likumā noteikto iespēju robežās ar dažādiem pasākumiem cenšas veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā. Meklējot aizvien jaunas iespējas, kā atbalstīt vietējos uzņēmējus, Bauskas novada pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem - Rundāles novada domi, Biržu, Pasvales, Pakrojas rajonu pašvaldībām un Uzņēmēju klubu Bauska 97’  2012.gada pavasarī uzsāka Latvijā vēl nebijušas, inovatīvas idejas īstenošanu – veicināt uzņēmējdarbības attīstību par aktivitāšu bāzi ņemot reģionālās un lauku bibliotēkas. 30 mēnešus ilgais projekts -  „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” – ar izzinošu un pozitīvām emocijām pārpilnu konferenci Biržu pilī nu ir noslēdzies. Visi projektā iesaistītie neslēpj savu prieku par paveikto, bet vēl lielāks gandarījums ir par jaunajām idejām, nākotnes vīzijām un iecerēm, kādas radušās, strādājot pie šī projekta. 

Projekta ietvaros paveikts daudz. Partneri rekonstruēja un modernizēja jau esošās bibliotēkas Svitenē, Rītausmās, Pasvalē un Pakruojā, kā arī izstrādāja tehniskos projektus jaunu bibliotēku būvniecībai Bauskā un Biržos. Bibliotēkā Rītausmās uzlabota pieejamība, izbūvējot pacēlāju. Vairākās bibliotēkās izveidotas un aprīkotas ērtākas darbavietas bibliotēku apmeklētājiem - studentiem, kursa darbu izstrādātājiem, jaunajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, u.c. Bauskas novadā projekta ietvaros astoņu bibliotēku piedāvāto pakalpojumu klāsts pilnveidots tā, lai tās sevi varētu saukt par biznesa bibliotēkām – Bauskas Centrālā bibliotēka, kā arī Jauncodes, Gailīšu, Brunavas, Rītausmu, Ceraukstes, Codes un Grenctāles bibliotēkas. 

Bibliotēku krājumi papildināti ar uzņēmējdarbības nozarei vērtīgām grāmatām, iegādāts aprīkojums mobilai mācību klasei. Bauskas Centrālās bibliotēkas lasītājiem tagad ir pieejamas arī elektroniskās grāmatas un klienti labprāt izmanto šo jauno pakalpojumu, jo elektronisko grāmatu tematiskā izvēle ir ļoti plaša un daudzveidīga. Bibliotēka šādi ieguvusi ievērojamu papildinājumu jau tā kvalitatīvajam un augstvērtīgajam literatūras klāstam. 

Jauns izaicinājums projekta partneriem bija pašvaldību e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana, kā arī vienas pieturas aģentūru izveide. Īstenojot šo aktivitāti, pašvaldību sniegtie pakalpojumi tagad ir daudz pieejamāki. Lai nodrošinātu efektīvu elektronisko pakalpojumu piedāvājumu iedzīvotājiem, Bauskas novada pašvaldība projekta ietvaros izstrādāja jaunu, interaktīvu mājas lapu, savukārt Rundāles novada pašvaldība uzlaboja esošo interneta vietni. Par projekta līdzekļiem organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, rīkotas uzņēmējdarbības dienas, biznesa ideju konkursi, vasaras nometne jauniešiem, u.c. SIA “Sefage Baltija” izstrādāja pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģiju, kas ir būtisks dokuments, lai ne vien apzinātu esošo situāciju, bet, galvenais, veiksmīgi turpinātu īstenot projekta laikā aizsāktos sadarbības principus un idejas. 

Projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu tika īstenots laikā no 2012.gada 2.maija līdz 2014.gada 1.novembrim. Projekta mērķis bija veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas Lietuvas pierobežā, nodrošinot viegli pieejamus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus lauku teritorijās. 

Atskatoties uz paveikto, protams, neatsverami ir ieguldījumi bibliotēku infrastruktūru attīstībā, tomēr vēl lielāks ieguvums ir domāšanas maiņa – bibliotēka nav tikai vieta, kur atnākt un paņemt grāmatas. Tā ir daudz vairāk. Bibliotēka ir daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs vietējai sabiedrībai. Bibliotēka ir vieta, kur satiekas cilvēki un idejas. Bibliotēkai ir jābūt iedvesmojošai, pārsteidzošai, tai ir jāsniedz apmeklētājiem jaunas iespējas un jārosina domāt citādi.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

30.09.2014.

Projekta „Biznesa bibliotēka” sadarbības partneru pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas vadošajām bibliotēkām.

2014.gada 25.-26. septembrī Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” sadarbības partneri no Bauskas novada pašvaldības, Rundāles novada pašvaldības, Pakrojas rajona, Biržu rajona un Pasvales rajona pašvaldībām (Lietuva) devās pieredzes apmaiņas braucienā uz vadošajām Lietuvas bibliotēkām.

 

Vispirms partneri devās apskatīt Birštonas publisko bibliotēku. Bibliotēkas darbības mērķis ir saglabāt līdzsvaru starp tradicionāliem un moderniem pakalpojumiem, meklē arvien jaunas pieejas ‘’si mērķa sasniegšanā. Interesantākais šajā bibliotēkā ir biblioterapija, kas ir viens no ārstēšanas, problēmu risināšanas un personības sekmēšanas veidiem. “Biblioterapija-grāmatā ir spēks” un “Grāmata ir zāles”. No parastas lasīšanas biblioterapija atšķiras ar mērķtiecīgu, iepriekš rūpīgi plānotu, uz konkrētu rezultātu orientētu lasīšanu, kas saistīta ar cilvēkam aktuālu tēmu. Tā ir terapeitiska lasīšana, kuras ietekmē lasītājs iegūst sev nozīmīgu mentālu vai emocionālu pieredzi, kas var izmainīt attieksmi pret dzīvi un uzvedību.  
Birštonas bibliotēka jau sešus gadus sadarbojas ar sanatoriju “Tulpes”, kur strādā profesionāls psihologs. Bibliotekārs, kurš pārzina pieejamo literatūras klāstu, var iesaistīties rezultatīvā kopdarbā ar psihologu, kas ar savām zināšanām par cilvēka uzvedības modeļiem, attiecībām un likumsakarībām, spēj ievirzīt domāšanu pozitīvā gultnē. Sanatorijas un bibliotēkas sadarbība šo gadu gaitā ir bijusi ļoti veiksmīga, jo, izmantojot šo ārstēšanas metodi, daudziem cilvēkiem ir palīdzēts saprast un atrisināt viņu problēmas, kā arī attīsties un pilnveidoties.

Alītas publiskā bibliotēka. Jaunajās telpās bibliotēka iekārtota no 2006.gada. Alītas bija viena no pirmajām bibliotēkām Lietuvā, kur tika datorizēti bibliotēkas pakalpojumi. Bibliotēkai iegādātas jaunas mēbeles, tehnika un aprīkojums, izveidota mācību klase. Bibliotēkā izveidota arī rakstnieka Jurģa Kunčina piemiņas istaba. Uzmanību piesaistīja arī savdabīgi veidotais lasītavu iekārtojums ar īpašiem žurnālu un avīžu uzglabāšanas skapīšiem un atvilktnēm, izmantotais lasītāju apkalpošanas veids, ikvienu priecēja arī mākslinieciskais noformējums bibliotēkas gaiteņos.

 

Vislielāko iespaidu atstāja Druskininku publiskā bibliotēka. Bibliotēka atvērta 2012.gadā, tā ir unikāla dizaina mūsdienu bibliotēka. 

   


 

Bibliotēkā ir iekārtota atsevišķa bērnu nodaļa, datorklase, konferenču zāle, kur tiek organizēti literārie vakari, tikšanās ar rakstniekiem, izstādes un citi ar kultūru un mākslu saistīti pasākumi. Ar savu savdabīgumu, atvērtību un pieejamību modernā celtne piesaista ikvienu apmeklētāju. Tā ir uzcelta, ņemot vērā sabiedrības vajadzības, apgāžot vecos priekšstatus par bibliotēkas iespējām un piešķirot jaunu jēgu tās telpām. Druskininku publiskās bibliotēkas funkcionalitāte un rīkoto pasākumu stratēģija veiksmīgi kalpo sabiedrībai, ko pierāda fakts, ka tās apmeklētāju skaits nevis samazinās, bet pieaug.
Pieredzes braucienā partneri apmeklēja arī Jauniešu centru Druskininkos, kur tiek rīkoti koncerti, dažādi tematiskie vakari, jauniešiem pieejamas radošās darbnīcas un citi pasākumi. Centrā ir radīta iekļaujoša un labvēlīga vide ar atbilstoši iekārtotām un aprīkotām telpām. Tā ir iespēju vieta Druskininku jauniešiem, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. 

Pieredzes apmaiņas braucienā gūtā informācija noderēs ikdienas darbā, smeļoties ierosmes biblioterapijas metožu pielietošanā, apkalpojot lasītājus, bibliotēkas iekārtojuma veidošanā un nākotnes vīziju plānošanā. 

Sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Māra Dēliņa-Kalniņa
Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika Pelcere


11.09.2014.

Organizē izbraukuma radošās laboratorijas

2014.gada 9.septembrī,Biznesa atbalsta bibliotēku nedēļas ietvaros, projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ (LLIV-253) partneriem no Bauskas, Rundāles, Biržiem (Lietuva), Pakrojas (Lietuva) un Pasvales (Lietuva) tika organizētas izbraukuma radošās laboratorijas Bauskas novada Biznesa atbalsta bibliotēkās. 
Projekta partneri viesojās Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēkā, Ceraukstes pagasta bibliotēkā, Bauskas Centrālajā bibliotēkā, Rītausmu bibliotēkā, kā arī Codes bibliotēkā. Tikšanās laikā bibliotēku vadītājas viesiem ne vien izrādīja bibliotēku telpas un projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu, bet arī aizrautīgi stāstīja par aktivitātēm, kādas īstenotas projekta laikā, lai veiksmīgi sasniegtu uzstādīto mērķi - nodrošināt konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu teritorijā, radot ērtu piekļuvi uzņēmējdarbību veicinošiem instrumentiem lauku teritorijās.


Lai arī mērķis ir vienots, katra no bibliotēkām to sasniedz, īstenojot citādu aktivitāšu spektru, kas rūpīgi un pārdomāti veidots, ņemot vērā tieši konkrētā pagasta iedzīvotāju intereses un vajadzības. Īpaši daudz visās biznesa atbalsta bibliotēkās tiek strādāts ar bērniem un jauniešiem, tādejādi radot saikni arī ar vienu no valsts politikas pamatuzstādījumiem – bērni jau no pirmsskolas vecuma jārosina domāt par to, kas viņi būs nākotnē, kāds būs viņu profesionālais ceļš. Lai īstenotu šo mērķi, bibliotēkās tiek organizētas tikšanās, kuru laikā bērni un jaunieši uzzina par biznesa atbalsta bibliotēku piedāvātajām iespējām, bibliotēku vadītājas realizē iespēju bērniem un jauniešiem tikties ar vietējiem uzņēmējiem, lai iepazīstinātu viņus ar dažādām uzņēmējdarbības iespējām. Tāpat uz bibliotēku vadītāju rīkotām sanākšanām tiek aicināti dažādu profesiju pārstāvji, kuri stāsta par savas profesijas īpatnībām, lai lielākiem un mazākiem klausītājiem palīdzētu saprast, vai konkrētā profesija varētu būt saistoša tieši viņiem. Skolēniem tiek rīkotas radošās darbnīcas, kuru galvenā pievienotā vērtība ir nevis gala produkts, bet pats process, kura laikā viņi mācās domāt, secināt un īstenot savas idejas.
Taču darbs ar šo mērķgrupu nebūt nav vienīgais. Aktīvi tiek strādāts arī ar pieaugušo auditoriju. Līdztekus bibliotēkā pieejamajam specializētās literatūras klāstam, tiek rīkotas diskusijas, kurās piedalās novada domes deputāti, tiek rīkotas tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvjiem, kuri stāsta par jaunākajām darba tirgus tendencēm, kā arī iepazīstina apmeklētājus ar to atbalstu, kādu viņi var saņemt NVA. Grenctāles un Brunavas bibliotēkas pat darbojas kā starpnieki starp vietējiem uzņēmējiem un dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem, kuri meklē darbu. Kā norāda Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane, kopumā ir vērojama tendence, ka lauku pagastos bibliotēkas darbojas pēc vienas pieturas aģentūru principa. Iedzīvotāji šeit var ierasties un saņemt daudzveidīgu informāciju, viņiem tiek piedāvātas dažādas atbalsta iespējas. 


Nevar nenovērtēt arī pašvaldības ieguldījumu biznesa atbalsta bibliotēku attīstībā, kas, pirmkārt, mērāms finanšu līdzekļu apjomā, kādi papildus piešķirti grāmatu iegādei un otrkārt – palielināts arī darbinieku atalgojums. “Ir ļoti labi, ka Bauskas novada domes deputāti rīko tikšanās ar iedzīvotājiem tieši bibliotēku telpās. Tas ir saistoši ne vien pagastu iedzīvotājiem un dažādo bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāstu, bet sniedz mums, bibliotēku darbiniekiem, iespēju parādīt, ko esam paveikuši, kā arī stāstīt par to, kādas ir mūsu vajadzības, lai darbs kļūtu vēl produktīvāks,” stāsta Baiba Tormane.


Dienas noslēgumā projekta partneri viesojās ZS “Vaidelotes, kur viņus laipni uzņēma latviskās sētas uzņēmēja un novada domes deputāte Dairas Jātniece. Tā kā projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ strauji tuvojas noslēgumam, darba grupas tikšanās laikā vispirms tika pārrunāti noslēguma konferences organizatoriskie jautājumi, brošūras par Biznesa atbalsta bibliotēkām izstrāde, kā arī citas vēl īstenojamās aktivitātes. Tāpat viesi degustēja Dairas Jātnieces piedāvātos Latvijas lauku produktus, kā arī diskutēja par dažādiem jautājumiem, kas skar konkrētā projekta aktivitātes un uzņēmējdarbības atbalsta iespējas kopumā. 2014. gada 10. septembrī līdzīgs izbraukums projektu partneriem notika Lietuvā, tā laikā viņi apmeklēja bibliotēkas Biržos, Pasvalē un  Pakrojā. Partneri izrādīja izremontētās bibliotēku telpas, iegādāto biznesa literatūru un aprīkojumu. Līdzīgi kā Bauskas novada Biznesa atbalsta bibliotēkās, arī Partneru bibliotēkās tiek organizētas apmācības, konferences, īpaši uzsvaru liekot uz potenciāliem biznesmeņiem-jauniešiem. Tāpat tika apmeklēti divi veiksmīgi Lietuvas uzņēmumi-AB „Klovainiu skalda” un UAB „Pakruojo keramika”. „Klovainiu skalda” ir viens no lielākajiem dolomīta ražotājiem Lietuvā. „Pakruojo keramika” ir Lietuvas-Vācijas kopuzņēmums, kurš dibināts 2001.gadā. Galvenā izejviela ir Lietuvas zaļie māli, no kuriem tiek veidoti oriģināla dizaina mazi suvenīri-eņģeļi, rūķi, dažādi dzīvnieki u.c. 

Vairāk foto ŠEIT

 

Ieva Šomina,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Māra Dēliņa-Kalniņa,

projektu vadītāja

 


Projekta „Biznesa bibliotēka” aktualitātes

Bibliotēka ir tā vieta, kur esošie un potenciālie uzņēmēji var iegūt jaunas zināšanas par interesējošām tēmām. E-prasmju nedēļas pasākumā uzņēmēji uzzināja par pieejamajiem pakalpojumiem e-vidē. Informatīvo stundu laikā skolēni iepazinās ar Biznesa bibliotēkas tematiski daudzveidīgo krājumu un abonētajām pilntekstu datubāzēm. Bauskas Biznesa bibliotēka, sadarbībā ar Bauskas novada Izglītības nodaļu, organizēja arī izglītojošu braucienu uz Ventspili tiem novadu skolu audzēkņiem, kuri piedalījās biznesa ideju konkursā „Manas idejas jaunajai Bauskas bibliotēkai” un uzvarēja pirmajā atlases kārtā. Biznesa bibliotēka sadarbojas arī ar SIA „Latgales apmācību centrs” Bauskas nodaļu. Profesionālās tālākizglītības mācību grupas „Mazā biznesa organizēšana” dalībnieki iepazinās ar bibliotēkas mājas lapā izveidoto sadaļu – Biznesam, jaunākās biznesa literatūras apskatu un piedalījās praktiskās nodarbībās par biznesa informācijas meklēšanu bibliotēkas abonētajās datubāzēs. Individuālās konsultācijas par biznesa tēmu tiek rīkotas tiem interesentiem, kurus interesē informācijas iegūšana par uzņēmējdarbības tēmu. Katru mēnesi tiek izliktas izstādes, kas atklāj Biznesa bibliotēkas unikālo krājumu un var būt saistošas gan esošajiem, gan potenciālajiem uzņēmējiem.

Projekta ietvaros Bauskas novada pagastos ir izveidotas 7 biznesa atbalsta bibliotēkas (Codes, Jauncodes, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes un Rītausmu). Minētās bibliotēkas dažādām mērķgrupām organizē pasākumus, kas atbilst viņu interesēm. Piemēram, uzņēmēju tikšanās ar NVA Bauskas filiāles pārstāvjiem (Rītausmu bibliotēka), iedzīvotāju tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem (Brunavas, Codes, Jauncodes, Grenctāles bibliotēkas), izglītojošas ekskursijas skolēniem uz vietējām zemnieku saimniecībām (Brunavas, Grenctāles bibliotēkas) u.c. Informācijas stundās, izglītojošos pasākumos un radošās laboratorijās jauniešu biznesa grupu dalībnieki (Rītausmu bibliotēka) piedalās jaunu ideju ģenerēšanā un attīstīšanā. 

Bauskas Biznesa bibliotēka tuvākajā nākotnē ir ieplānojusi veidot sadarbību ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru Bauskas filiāli, ar SMU (skolēnu mācību uzņēmumi), ar savām aktivitātēm piedalīties arī 4. Pagalmu svētkos, kā arī 13. Grāmatu svētkos organizēt publisko diskusiju dažādu partiju politiķiem par uzņēmējdarbībai svarīgu tēmu – lauku ceļu stāvokli un to uzlabošanas iespējām. Biznesa bibliotēkas arī turpmāk būs mūsdienīgi atbalsta punkti uzņēmējdarbībai ar saviem universālajiem krājumiem, ar informācijas resursu daudzveidību un izglītojošiem pasākumiem. 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” (Nr. LLIV-253) ietvaros notikusi projekta darba grupas tikšanās, kurā tika apspriestas aktivitātes, kuras jāīsteno līdz projekta noslēgumam. Partneriem vēl jāorganizē pieredzes apmaiņas braucieni apskatot biznesa atbalsta bibliotēkas Lietuvā un Bauskas novadā, jāizgatavo plakāti un brošūras par Biznesa atbalsta bibliotēku pakalpojumiem, kā arī jāorganizē noslēguma konference, kas notiks 2014.gada 15.oktobrī Biržos u.c.
Atgādinām, ka projekts noslēgsies 2014.gada 1.novembrī.


Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika Pelcere
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Māra Dēliņa-Kalniņa


 

Aicinām novada iedzīvotājus ziņot par bojājumiem

Līdz ar Bauskas novada pašvaldības jaunās mājas lapas izstrādi, novada iedzīvotājiem sniegta iespēja ātrāk un efektīvāk sazināties ar pašvaldības speciālistiem. Viena no šādām iespējām ir sadaļa „Operatīvās rīcības dienests”. 

Operatīvās rīcības dienests ir rīks, ar kura palīdzību Bauskas novada iedzīvotāji ātri un ērti var informēt par bīstamiem bojājumiem ielu, apgaismojuma infrastruktūrā, pilsētvidē, klaiņojošiem dzīvniekiem (piemēram, bīstams caurums asfaltā, kas apdraud satiksmes drošību, nedeg laterna pie 3.mājas, nolauzta ceļa zīme pie Mežotnes krustojuma, pazudis kanalizācijas akas vāks Vītolu ielā) u.tml. jautājumiem un pašvaldības darbinieki spētu operatīvi, iespēju robežās bojājumus novērst. 

Sadaļa vērsta uz bojājumu novēršanu. Iedzīvotāji aicināti izteikt arī savus ieteikumus par pilsētvides pilnveidošanu un uzlabošanu. Izvērtējot katru gadījumu, ieteikumi iespēju robežās tiks ņemti vērā. 

Lai informētu par novērotu bojājumu, problēmu,  jāveic atzīme kartē, jānorāda konkrēta adrese un problēma īsi jāapraksta. 

Problēmas nodošanu atbildīgajiem speciālistiem nodrošina mājas lapas administrators. Problēmas risināšanas gaitai (Problēma reģistrēta;  Problēma pieņemta izpildei; Novērsta problēma) var sekot līdzi, vērojot atšķirīgas krāsas atzīmes kartē. 
 
Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

 


3.06.2014.

Izglītojošs brauciens uz Ventspili


Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros, aprīļa mēnesī notika biznesa ideju konkurss skolēniem «Manas idejas jaunajai Bauskas bibliotēkai», kurās skolēni izteica savu skatījumu inovatīvai bibliotēkas telpu izveidei. To organizēja Bauskas novada Izglītības nodaļa  un Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēka. Konkursā piedalījās 2.-11.klašu skolēni no vairākām Bauskas novada skolām – no Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas sākumskolas, Īslīces vidusskolas, Mežgaļu pamatskolas. 1. atlases kārtas uzvarētājiem tika dāvināta ekskursija uz Ventspili, kura notika šā gada 27.maijā.

Konkursa dalībnieki ekskursiju Ventspilī sāka ar jaunās Pārventas bibliotēkas apmeklējumu, kur iepazinās ar modernu bibliotēku novērtējot kā ļoti oriģinālu - īpaši patika foajē ar savdabīgajām sēdvietām (krāsainiem spilveniem). Daudzu skolēnu uzmanību piesaistīja gar sienām novietotie plaukti, kuros grāmatas varēja ļoti labi pārredzēt. Bērnu un jauniešu nodaļā viss bija gaišs un krāsains, valdīja patīkama atmosfēra un varēja pasēdēt uz īpašiem pufiem. Pēc bērnu domām, tas bija neparasti un stilīgi. Skolēnu uzmanību piesaistīja arī ierīkotais lifts ar stikla sienām, vairākiem bērniem patika arī Lielā Ginesa rekordu grāmata.

 Tālāk brauciena dalībnieki apmeklēja Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parku (VATP), kur atbilstoši vecuma grupai, tika piedāvāta iespēja piedalīties vairākās aktivitātēs. 2.-4. klašu skolēni iesaistījās Radošajā darbnīcā. Ikvienam likās interesants pats inovatīvo rotaļlietu veidošanas process (krāsu, līmes, speciālā pulvera, ūdens jaukšana), jo tas bija kā eksperiments. Visiem skolēniem pozitīvas emocijas sagādāja izveidotais galarezultāts – flaberis. Savukārt 7.-11.klašu skolēniem Ideju studijā īsā laikā bija jāizdomā sava ideja, lai atrisinātu kādu aktuālu problēmu. Dalībniekiem patika pašiem vērtēt citu komandu piedāvātos problēmu risinājumus, iejūtoties investoru lomā. Daudzi skolēni atzīmēja, ka tā bija jauna pieredze, kā ieinteresēt investorus 60 sekunžu laikā.

Biznesa ideju konkursa dalībnieki varēja apskatīt Ventspils Industriālo parku no kuģīša „Hercogs Jēkabs” klāja, kā arī piedalīties daudzveidīga brīvā laika pavadīšanas biznesa projektā, apmeklējot Piedzīvojumu parku „Lemberga hūte”. Visiem skolēniem, neatkarīgi no vecuma, likās interesantas piedāvātās atrakcijas „Autoskola”, „Bampermašīnas”, „Bamperlaivas” u.c. 

Vairāki skolēni brauciena novērtēšanas aptaujas anketā atzīmēja, ka pēc Ventspils apmeklēšanas, pašiem jau ir radušās jaunas biznesa idejas, kuras viņi gribētu realizēt dzīvē. Piemēram, uztaisīt „Krokoķemmi”, ar kuras palīdzību risinātu matu ieveidošanas problēmu; organizēt pakalpojumu Batutu lēkātājiem; kāds cits skolēns apliecināja, ka viņš iecerējis izgatavot flaberus un pārdot Mazajā Biznesa skoliņā.

Iemācīt jauniešus radoši domāt, veiksmīgi realizēt savas idejas, ir ieguldījums mūsu kopīgai nākotnei. To vislabāk iespējams realizēt sekmīgi turpinot skolas un Biznesa bibliotēkas sadarbību. Veiksmi turpmākajos projektos! 

Bauskas centrālās bibliotēkas 
Biznesa bibliotēkas vadītāja
Ērika Pelcere

 


28.04.2014.

 Radošs pasākums mazajiem ceraukstiešiem

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros Ceraukstes bibliotēka uzsāk ciklu „ Iepazīsti profesijas” 25. aprīlī notika tikšanās ar leļļu filmu animatori un režisori Daci Rīdūzi, kura ir pazīstama ne tikai mūsu zemē, bet arī ārpus Latvijas. Dace ir mūsējā- ceraukstiete, beigusi Griķu pamatskolu. Te dzīvo viņas tuvinieki.
Pasākumu apmeklēja Griķu pamatskolas 1.-4. klašu skolēni un PII „Dzirnaviņas” vecākās grupiņas audzēkņi. Bērni noskatījās leļļu animācijas filmas, kas tapušas pēc Margaritas Stārastes darbiem: „Sārtulis”, „Kraukšķītis”, „Zīļuks”. Apskatīja filmu varoņus – lellītes, uzzināja par to veidošanas tehniku, par to, kā top filmu dekorācijas, kā  veido  leļļu „kustības”, kā filmu papildina ar skaņām un mūziku. Tikšanās laikā bērni uzdeva daudz jautājumu. 
- Kā ieskaņo soļu skaņu sniegā? 
- Maisiņā iebērti kartupeļu milti gurkst gluži kā sniegs,- skaidro māksliniece. 
– Kāpēc ir atvestas 3 Zīļuka lellītes?- bērni atkal jautā.
 – Viena lellīte tiek filmēta, kur Zīļukam pārplīst sāni, otra, kur sāns Zīļukam sašūts, trešā- mazais Zīļuks - dublieris, kur viņu redzam, krītot no koka. – skaidro Dace. 
Pasākuma laikā bērni uzzināja, ka 10 minūšu gara filmiņa top ilgā un pacietīgā darbā- piecu mēnešu laikā. 
Pēc katras noskatītās filmiņas multiplikatore mazos skatītājus iztaujāja par redzēto. Vērīgākie un attapīgākie par atbildēm saņēma grāmatzīmes ar filmu varoņu attēliem. Bērni skatījās ar interesi un vairāk uzzināja, kā varonis no grāmatu lappuses pārtop par filmas personāžu. 
Šajā pasākumā bija lieliska iespēja iepazīt leļļu filmu animatores profesijas noslēpumus, saprast, kādas zināšanas nepieciešamas, lai par to taptu. „Jāmācās lasīt, veidot, šūt, lāpīt, rēķināt. Jābūt apveltītam ar lielu pacietību,” bērniem stāsta māksliniece. Viņai pašai pacietības netrūkst, jo viņa uzņēmusi 10 filmiņas, kuras augsti novērtētas un balvas ieguvušas daudzās valstīs: Norvēģijā, Spānijā, Beļģijā, Kanādā, Slovākijā, Argentīnā, Francijā, Indijā, Baltkrievijā, Horvātijā. 
Jaunākā animācijas filmiņa „Sārtulis” šogad tika nominēta 64. Starptautiskajam Berlīnes Filmu festivālam kategorijā "Generation Kplus. Tas ir ļoti augsts novērtējums viņas talantam.
Vēlam Dacei izturību, panākumus arī turpmāk un daudz jaunu filmiņu mūsu mazajiem skatītājiem.

Valentīna Tarvide, Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkas vadītāja


Foto: Leļļu filmu animatore un režisore Dace Rīdūze stāsta, kā tapa animācijas filmiņa „Kraukšķītis

 


25.04.2014.


Projekta „Biznesa bibliotēka” aktualitātes

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”, Nr. LLIV-253, ietvaros piegādātas un uzstādītas mēbeles un lielākā daļa datortehnikas Bauskas Centrālai bibliotēkai un septiņām Bauskas novada biznesa atbalsta bibliotēkām: Rītausmu, Gailīšu, Grenctāles, Brunavas, Jauncodes, Codes un Ceraukstes. Projekta galvenais mērķis ir bibliotēku infrastruktūras pilnveidošana, lai tās kļūtu par uzņēmējdarbības atbalsta punktiem un resursu centriem. Moderni aprīkotajās bibliotēkās iespējams izmantot nepieciešamo biroja tehniku, organizēt un apmeklēt dažādus seminārus un sanāksmes, rīkot tikšanās biznesa partneriem, tikties pieredzējušiem uzņēmējiem, izmantot kvalitatīvas biznesa literatūras kolekcijas, e-pakalpojumus, lasīt e-grāmatas un daudz ko citu.
2014.gada 25.aprīlī plkst.15:00 Bauskas Centrālā bibliotēkā notiks Biznesa  bibliotēkas atklāšanas pasākums „Būt pa ceļam: Biznesa atbalsta bibliotēka”. Pasākuma dalībnieki tiks informēti par ieguvumiem, ko sniedz projekts (jaunas grāmatas par biznesu, e-grāmatas (angļu val. datubāzē EBSCO), inovatīva biznesa vide (individuālās darbavietas, jauns aprīkojums). Interesenti tiks detalizēti iepazīstināti arī ar jauno sadaļu – Biznesam, kura pieejama bibliotēkas mājas lapā www.bauskasbiblioteka.lv.

Projekta ietvaros turpinās arī jaunās Bauskas Centrālās bibliotēkas tehniskā projekta izstrāde.
Ņemot vērā visu projektā iesaistīto partneru īstenojamo aktivitāšu apjomu, šonedēļ saņemts apstiprinājums par projekta termiņa pagarinājumu  līdz 2014.gada 1.novembrim.

Māra Dēliņa-Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

 

 


22.04.2014.

Jauna mājas lapa - jaunas iespējas

Bauskas novada pašvaldībai izveidota jauna mājas lapa, kas darboties sāks 30.aprīlī. No vecās tā atšķiras gan ar dizainu, gan saturu, būs interaktīva un ērtāk lietojama. Mājas lapas adrese paliks līdzšinējā: www.bauska.lv.


Jaunajā mājas lapā būs pieejams plašs e-pakalpojumu klāsts – Bauskas novada uzņēmumu katalogs, pašvaldības investīciju objektu karte, operatīvās rīcības dienesta karte, kurā iedzīvotāji varēs atzīmēt bedres, bojātus soliņus u.c. problēmas un pašvaldības darbinieki spēs operatīvāk tās risināt. Novada viesus priecēs jaunā „Tūrisma” sadaļa. Līdztekus plašai informācijai par tūrisma iespējām Bauskas novadā un kaimiņu novados, būs arī jaunumi – e-gids un virtuālā tūre. Mājas lapā būs pieejami e-pakalpojumi no www.latvija.lv.


Iedzīvotājiem būs iespēja pašvaldības darbiniekiem uzdot sev interesējošos jautājumus, veidot foto un video galerijas, kas ļaus līdzdarboties lapas satura un novada ikdienas veidošanā.


Mājas lapa būs pieejama trīs svešvalodās - angļu, krievu un lietuviešu.


Bauskas novada pašvaldības mājas lapas izstrāde finansēta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”, Nr. LLIV-253, ietvaros.


Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

29.01.2014.

Bibliotēku darbu kaleidoskops 2014

Atkal pienācis jauns gads, svētki nosvinēti un jāsāk šķetināt Jaunā gada darbu kamolītis... Bauskas Centrālajā bibliotēkā un vēl 7 Bauskas novada pagastu bibliotēkās (Jauncode, Gailīši, Brunava, Rītausmas, Ceraukstes, Codes, Grenctāles) 2014. gadā aktīvi turpināsies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla veidošana” realizācija. Plašs grāmatu klāsts un abonētās pilnteksta datu bāzes, kas ietver elektroniskās grāmatas angļu valodā, bibliotēkām projekta ietvaros jau iegādātas, turpinās Biznesa atbalsta bibliotēku tehniskā aprīkojuma iegāde, darbavietu aprīkošana, tiek plānota informatīvu un praktisku pasākumu organizēšana dažādām mērķgrupām: konkursi, tikšanas, apmācības, informatīvas kampaņas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, skolēniem un citām grupām par Biznesa atbalsta bibliotēkās pieejamajiem pakalpojumiem.


Interneta lasītava ar aktivitātēm turpinās piedalīsies dažādās valstī izsludinātās kampaņās. Atzīmējot Vispasaules drošāka interneta dienu, notiks izglītojoši pasākumi jauniešiem par to kā droši lietot globālo tīmekli. E-prasmju nedēļā tiks rīkotas nodarbības, konsultācijas un individuālas apmācības interesentiem par pieejamo e-resursu kvalitatīvāku izmantošanu. Bibliotēku nedēļas ietvaros tiks sagatavota informējoša prezentācija, rīkota informatīva kampaņa par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem. Regulāri tiks strādāts ar dažādu grupu izglītošanu, palīdzot bezdarbniekiem un sociāli maznodrošinātajām personām veikt izdrukas no i-bankām, bezdarbniekiem sameklēt interneta adreses ar darba piedāvājumiem, skolēniem un studentiem izmantot bibliotēkas kopkatalogu un abonētās pilntekstu datubāzes, pensionāriem sameklēt nepieciešamo informāciju. Tāpat tiks sniegtas konsultācijas par to, kā izmantot pašapkalpošanās portālu www.e-latvenergo.lv , deklarēt savu dzīvesvietu, izprintēt nepieciešamos dokumentu utt.


Arī šogad bibliotēka padomājusi par dažādiem plašākiem literātiem un novadniekiem veltītiem tematiskajiem pasākumiem. Pirmais no tiem notiks Kultūras Centra Mazajā zālē 14. februārī un būs veltīts izcilā angļu rakstnieka Viljama Šekspīra 450. gadskārtas atcerei - „Svētki Šekspīram un Mīlestībai”, kuru kā ierasts veidosim kopā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem un skolotāju Viju  Cerusu – šoreiz Valentīna dienas noskaņās. Darbosies Amora pasts.


Bauskas novadā 2014. gads ir Viļa Plūdoņa gads. Gada garumā  notiks daudzi un dažādi dzejniekam veltīti tematiskie pasākumi: Dzejas pieturas BAUSKA –LEJENIEKI, svinīga literāri tematiska pēcpusdiena, Plūdoņa ielas svētki, konkursi u.c. pasākumi, ko organizēsim sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju, „Lejenieku” muzeju, Ceraukstes bibliotēku, Novadpētniecības un mākslas muzeju, Bērnu un jauniešu centru, Bauskas Kultūras centru, kā arī citiem sadarbības partneriem.


Ar tematiskiem pasākumiem atzīmēsim Bibliotēku nedēļu aprīlī un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu novembrī.
2014. gadā ieplānoti arī vairāki citi tematiskie pasākumi, veltīti gan novada, gan Latvijas un cittautu ievērojamiem literātiem un sabiedriskiem darbiniekiem, to starp literātiem – novadniekiem Reinim Ādmīdiņam un Jānim Sarmam. Patriotu nedēļā jubilejas atzīmēsim  prezidentam Jānim Čakstem un ģenerāļiem Krišjānim Berķim un Vilim Janumam, bet gadu tradicionālajās Ziemassvētku noskaņās noslēgsim ar tematisku pasākumu „Kāpēc vairot sāpes. Labāk lai vairojas prieks” rakstnieka Kārļa Skalbes 135 .gadskārtas atcerei.


Septembrī norisināsies Bauskas Centrālās bibliotēkas un Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (LBAB) organizētie 13.Grāmatu svētki Bauskā. Tajos, kā ierasts, tiks organizēta politiskā diskusija, kura šogad iecerēta par baušķeniekiem sāpīgu tēmu – ceļiem un sabiedrisko transportu. Kā ierasts notiks tikšanās ar interesantu grāmatu autoriem un varoņiem, būs grāmatu komercizstādes. Šie svētki novada ļaužu vidū kļuvuši ļoti iecienīti un vienmēr pulcē daudz apmeklētāju.
Bauskas Centrālās bibliotēkas veidotajiem pasākumiem gadu gaitā izveidojies savs apmeklētāju pulks. Mēs pateicamies saviem līdzšinējiem atbalstītājiem, un 2014. gadā gaidām viņus, kā arī jaunus domubiedrus mūsu veidotajos tematiskajos pasākumos, kuri joprojām ir bez maksas, dažādām gaumēm un pieejami ikvienam interesentam. Atcerēsimies, ka laba literatūra un jaunas zināšanas izglīto, noņem sasprindzinājumu un bagātina dvēseli.
Uz tikšanos bibliotēkās!


LAIMDOTA OZOLIŅA Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe

 


27.01.2014.

Bauskas novada pašvaldībai top jauna mājas lapa


Bauskas novada pašvaldība drīz varēs lepoties ar mūsdienīgu, interaktīvu un ērtāk lietojamu mājas lapu. Tā būs iedzīvotājiem un viesiem „draudzīga” un sniegs nepieciešamo informāciju par novada dzīvi, kā arī ļaus līdzdarboties lapas satura un novada ikdienas veidošanā.


2013.gada 11.decembrī parakstīts līgums ar SIA „RATE Business Solutions” par Bauskas novada pašvaldības mājas lapas izstrādi. Līguma summa ir EUR 22 295,69 (t.sk. PVN). Darbu izpildes termiņš - 15 nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.
Iedzīvotājiem turpmāk tiks dota iespēja aktīvāk iesaistīties novada dzīvē. Jaunajā mājas lapā paredzēti dažādi jauninājumi un plašs e-pakalpojumu klāsts. Turpmāk dažādus bojājumus būs iespējams likvidēt operatīvāk, jo iedzīvotāji varēs ziņot par bedrēm, salauztiem soliņiem, u.c., izmantojot operatīvās rīcības karti. Interesentiem būs pieejams Bauskas novada uzņēmumu katalogs. Iedzīvotāji varēs iesūtīt fotogrāfijas un video, tādējādi veidojot galerijas par aktuāliem notikumiem. Tāpat būs iespēja uzdot jautājumus pašvaldības darbiniekiem. Novada viesus priecēs e-gids un virtuālā tūre. Mājas lapa būs pieejama trīs svešvalodās - angļu, krievu un lietuviešu.


Bauskas novada pašvaldības mājas lapas izstrāde finansēta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”, Nr. LLIV-253, ietvaros.

 

Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


9.01.2014.

Izstrādāta pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģija


Pabeigts darbs pie pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla, kuru veidos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla veidošana” ietvaros, stratēģijas izstrādes.


Lai apzinātu galvenos stratēģijas rīcības virzienus, tika veikta projekta partneru SVID analīze, nosakot Bauskas, Svitenes, Biržai, Pakruojis un Pasvalys bibliotēku stiprās un vājās puses, kas raksturo projekta iekšējo vidi, kā arī iespējas un draudus, kas vai nu pozitīvā vai negatīvā veidā var iespaidot projekta rezultātu.

Bauskas un Pasvalys bibliotēku kopīgās stiprās puses ir personāla ieinteresētība ieviest jaunas iniciatīvas, stratēģiski izdevīga bibliotēku atrašanās vieta, bagātīga ar uzņēmējdarbību saistītas literatūras izvēle, kā arī ilglaicīga sadarbība ar vietējām nevalstiskajām un biznesa organizācijām. Bauskas novadā projekta darbības nodrošināšanai ir izvēlētas septiņas atbalsta bibliotēkas.

Bibliotēkām ir kopīgas vairākas vājās puses, kas rada iespējamību dažādiem riskiem traucēt iecerēto projekta attīstības gaitu. Visu bibliotēku akūtākā problēma ir bibliotēkas darbinieku zemās algas.

Stratēģijā identificēti 5 galvenie rīcības virzieni, kuru ietvaros katrai bibliotēkai un atbalsta tīklam kopumā būtu jāizstrādā aktivitātes.

Galvenie rīcības virzieni ir: 
1. radīt bibliotēkās inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi;
2. izglītot sabiedrību par esošajām un iespējamajām uzņēmējdarbības iespējām;
3. palīdzēt dažādām mērķa grupām atrast iespēju attīstīt jau esošās, kā arī potenciālās uzņēmējdarbības jomas;
4. nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus;
5. attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.

Stratēģijā ir atspoguļots arī rīcības plāns katra rīcības virziena mērķa sasniegšanai.

Pilns stratēģijas teksts ŠEIT.

Stratēģijas kopsavilkums pieejams bukletā.

Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


31.10.2013.

Gardēžu tūre „Baudi Bauskā” jeb speķis atkal ir modē!

Bauskas novada mājražotāji un mazie ražotāji pagājušajā vasarā apvienojās jaunam tūrisma piedāvājumam  - gardēžu tūrei „Baudi Bauskā”. Maršruts palīdz uzzināt vairāk par vietējo uzņēmējdarbību, produkcijas dažādību. Tūres dalībniekiem ir iespēja nobaudīt un iegādāties vietējos produktus.


Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros pārstāvji no Bauskas novada, Biržu rajona un Pasvales rajona pieredzes apmaiņas braucienā iepazina Bauskas novada vietējo mazo ražotāju un mājražotāju veikumu. Brauciena mērķis bija gūt pieredzi netradicionālajā lauksaimniecībā, produkcijas ražošanā un pārstrādāšanā, kooperācijā, produktu realizācijā un finansējuma piesaistē uzņēmējdarbības attīstībai.


Nodibinājuma „Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds” vadītāja un Bauskas lauku sieviešu kluba „Apvārsnis” ilggadējā priekšsēdētāja, gardēžu tūres iniciatore un gide Raimonda Ribikauska skaidro: „Visas saimniecības, kas iekļautas šajā tūrē, ir mazas. Vēlamies parādīt, ka arī mazā teritorijā, ar nelieliem resursiem var kaut ko ražot un darīt. Vajag tikai ideju un gribasspēku! Mūsu novadā ir daudz uzņēmīgu sieviešu.” 
 
Kā pirmo apmeklējam Sanitas Rupkus zemnieku saimniecību „Kreiči”, kas nodarbojas ar vīngliemežu audzēšanu. S.Rupkus ir arī organizācijas „Vīngliemežu audzētāju biedrība” priekšsēdētāja. Viņa labprāt dalās pieredzē, kas gūta vairāku gadu garumā. Skaidrs, ka gliemežu audzēšana ir sarežģīta, prasa pacietību, rūpīgu darbu un specifiskas zināšanas. Saimniece piedāvā nogaršot vīngliemežu konservus. To ražošana sākta nesen, taču jau ir saņemti pirmie pasūtījumi no Japānas, Amerikas. Ir četri konservu veidi – gliemeži tomātos, garšvielās, olīvās un ķiplokos. Viedokļi par gliemežu garšas īpatnībām ir dažādi, taču vairums brauciena dalībnieku atzīst, ka šādus konservus bauda pirmo reizi. (Kontaktinformācija: Sanita Rupkus, t.26451658)

 


Pēc šī piedzīvojama, dodamies našķoties ar saldumiem. Codes pagastā atrodas SIA „Poļu nams” ražotne, šeit top gardi un daudzu iemīļoti konditorejas izstrādājumi – „Saldā Brunete”, „Saldā Blondīne” un pildītie riekstiņi „Saldā Pērle”. Nesen dienas gaismu ieraudzījis jaunākais produkts – „Jaunā Brunete”. Viesus sagaida uzņēmuma valdes locekle Gunita Pole. Mums ir iespēja pārliecināties, ka visi izstrādājumi ir roku darbs, ne visi to zina. G. Pole atzīst, ka veiksmīgas darbības pamatā ir spēja sekot līdzi laikam, attīstīties.  (Kontaktinformācija: Gunita Pole, t. 26010779)

 

Trešais pieturas punkts ir Codes pagasta zemnieku saimniecība „Celmi”, kur mūs sagaida saimniecības vadītāja Inga Celma. Saimniecībā, kura tika dibināta 1992.gadā, tiek turētas ap 50 slaucamas govis, visu pienu uz vietas pārstrādā mājas sierā, biezpienā, jogurtā. Z/s „Celmi” mājas sierus ir iecienījuši ne tikai Bauskas novada iedzīvotāji, tie ir lielā cieņā arī uz rīdzinieku galda. Saimnieki nemitīgi domā kā pārsteigt savus klientus un piedāvā arvien jaunus sieru veidus. I.Celma stāsta, ka sieru pielietojums ir ļoti plašs. Mājas sieru var izmantot kā pamatēdienu, vai piedevu pie salātiem, sautējumiem, zupām. Gardie sieri top Eiropas Savienības projekta ietvaros izbūvētā sierotavā, kas ir moderni aprīkota un prasa mazāk darba roku. Z/s „Celmi” piedāvā ļoti plašu sieru klāstu katra gaumei – sāļie, pikantie, kūpinātie, saldie mājas sieri. (Kontaktinformācija: Inga Celma, t. 26512926)

Tālāk ceļš ved pie saimnieces Guntas Čepukas uz zemnieku saimniecību „Kraujas” Codes pagastā. Šeit gatavo  gardas desas un kūpinājumus. Z/s „Kraujas” gaļas izstrādājumi top no pašu audzētas cūkgaļas, dabīgām garšvielām. Saimniecībā iziet pilnu ciklu no sivēnmātes līdz gatavai produkcijai.  Z/s „Kraujas” ir kustības „Slow food”, kas aicina pārtikā izmantot vietējos, tradicionālos produktus, biedrs. Šeit ražotos gaļas izstrādājumus ir novērtējis un ceļ galdā saviem viesiem arī pavārs Mārtiņš Rītiņš. G. Čepuka ir pārliecināta, ka iemesls, kāpēc cilvēki ir iemīļojuši viņas produkciju, ir tāds, ka tā ir gatavota no svaigām un dabīgām izejvielām: „Labāk ir ēst dabīgu speķi, nekā margarīnu. Īsts speķis atkal ir modē!” Pamielojušies ar žāvētu gaļu, speķi, mājas desu, doktordesu, cīsiņiem, sardelēm un asinsdesu dodamies tālāk. (Kontaktinformācija: Gunta Čepuka, t.26816322)

Codes pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā „Vaidelotes” saimnieko Daira un Arnolds Jātnieki. Saimniece viesus sagaida ar tautasdziesmu, izrāda saimniecību. Viņas lepnums ir ārstniecisko augu un garšaugu kolekcija. Lauku sētā „Vaidelotes” dzīvo saskaņā ar senču gudrību, svin latviešu gadskārtu svētkus un māca godāt savas „saknes”. Ciemiņiem saimniece galdā ceļ kailgraudu miežu putru, pīrāgus, rabarberu plātsmaizi un gardu zāļu tēju. Saimniecībai piešķirta „Latviskā mantojuma” zīme, kuras mērķis ir saglabāt latviskās identitātes saikni ar mūsdienu dzīvi, demonstrējot to tūrismā. (Kontaktinformācija: Daira Jātniece, t. 29389993)

 


Ieturējušies dodamies uz Ceraukstes pagasta zemnieku saimniecību „Dārzi”, kur Daila Kronberga dalās pieredzē par veselīgo un gardo smiltsērkšķu audzēšanu, novākšanu un pārstrādāšanu. Smiltsērkšķu sula, sīrups, eļļa, tēja, džemi ar dažādām piedevām, aroniju un pīlādžu sīrupi un džemi - tie visi ir saimniecības „Dārzi” ražojumi. D. Kronbergai ir vairāk kā 40 gadu pieredze augļkopībā. Viņa ir produkcijas recepšu autore, allaž mēģina atrast interesantus garšu salikumus un priecē ar jauniem produktiem. 2009.gadā saimniecība ieguva bioloģiskās saimniecības sertifikātu un šobrīd audzē bioloģiski sertificētus smiltsērkšķus 20 ha platībā. (Kontaktinformācija: Daila Kronberga, t.29196152)

Pēdējā pieturas vieta ir SIA „Dūmiņu vīna darītava” Codes pagastā. Saimniece Ieva Dūmiņa 40 gadus strādājusi par pārtikas tehnologu, pēc darba gaitu beigšanas viņa pievērsusies savai sirds lietai un dara vīnu no dažādiem pašu dārzā un mežā salasītiem augļiem un ogām. Uzņēmums darbojas tikai vienu gadu,  ir viens no septiņiem mazajiem vīna darītājiem Latvijā, kas saražo līdz 1 tonnai vīna gadā. Šobrīd Ievas kundze ražo 23 dažādas vīna šķirnes. Vīndare piedāvā dažas no tām nobaudīt arī mums. Starp ierasto vīnogu vīnu, jāņogu vīnu, saimniece mūs pārsteidz ar sarkano biešu vīnu, bērzu sulas vīnu. Drosmīgākajiem ir iespēja nogaršot arī „Dzimtenīti”, kas tapusi no „izbrāķētajiem” vīniem. (Kontaktinformācija: Ieva Dūmiņa, t. 26215635)

 


Gardos ražojumus var iegādāties gadatirgos Bauskas novadā un citviet Latvijā, kā arī  saimniecībās, pirms tam pazvanot uz norādītajiem telefona numuriem. Lai labi garšo!


Brauciena dalībnieki guva svarīgas un noderīgas atziņas. Pats galvenais ir nebaidīties un realizēt savu ideju, lai cik pārdroša tā būtu. Pavisam vienkārša ideja var būt veiksmīgas darbības pamatā. Sava „odziņa” ir katrai no šīm saimniecībām un  būtiski, ka saimnieki ir gatavi ar savu stāstu un pieredzi dalīties arī ar citiem. Kā vēsta visiem sen zināma paruna: „Katrs pats savas laimes kalējs,” šie uzņēmīgi Bauskas novada iedzīvotāji to lieliski apliecina.

Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecībai

Metu konkursa „Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības priekšlikumu izstrāde” uzvarētāji uzņēmēji no Lietuvas UAB „A2SM” un SIA „LVCT” no Latvijas izveidojuši pilnsabiedrību (turpmāk-PS), ar kuru pašvaldība 4.septembrī plkst 13.00 noslēgusi līgumu par Bauskas Centrālās bibliotēkas tehniskā projekta izstrādi.
Līgumu parakstīja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un PS „A2SM un LVCT” organizācijas biedre Lāsma Gustovska.

Uz sarunu ar pašvaldības pārstāvjiem bija ieradušies vēl trīs PS „A2SM un LVCT” pārstāvji, tai skaitā Aurimas Sasnauskas, kurš būs bibliotēkas tehniskā projekta arhitekts. Viņš klātesošos iepazīstināja ar topošā būvprojekta koncepciju. 

 

Metu konkursā „Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības priekšlikumu izstrāde” pirmo vietu ieguva mets ar devīzi„meeting@crossroads”, kas tiks izmantots par pamatu skiču un tehniskā projekta izstrādei.

Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane klātesošajiem atklāja savu vīziju par to, kādai ir jābūt bibliotēkai: „Pēdējo gadu laikā bibliotēka ir mainījusies un mainīsies arī turpmāk, tādēļ šodien ir svarīgi veidot bibliotēku nākotnei. Svarīgi, lai apmeklētājs tur justos brīvi, lai ēka būtu funkcionāla.”

Bauskas Centrālās bibliotēkas skiču un tehniskā projekta izstrāde tiks finansēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla veidošana” ietvaros.
Līguma summa ir Ls 53 990, 20. Darba izpilde un nodošana jāveic 6 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. Plānots, ka skiču projektu sagatavos 2 mēnešu laikā.

Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste 


Topošās Bauskas Centrālās bibliotēkas vizuālais tēls noskaidrots metu konkursā


Metu konkursa „Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības priekšlikumu izstrāde” uzvarētāji noskaidroti devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmē 7.jūnijā.

Konkurss notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros. Tika iesniegti 12 meti (priekšlikumi) ar devīzēm. Pēc metu konkursa rezultātu noskaidrošanas,  sāksies sarunu procedūra par līguma slēgšanu Bauskas Centrālās bibliotēkas skiču un tehniskā projekta izstrādāšanu.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece Dace Putna devīžu atvēršanas sanāksmē pauda gandarījumu par konkursa norisi: „Prieks, ka bijusi liela atsaucība un darbi iesūtīti kuplā skaitā, turklāt visi iesniegtie darbi bija arhitektoniski augstvērtīgi.”

Būves funkcionalitāti un iekļaušanos vidē D. Putna minēja kā galvenos metu vērtēšanas kritērijus.

Žūrijas komisijas locekļiem balsojot, 2013.gada 30.maijā tika pieņemts lēmums par šādu godalgoto vietu sadalījumu:

1.vieta un naudas balva Ls 1 500,00 tika piešķirta metam ar devīzi „meeting@crossroad”(meta autors–SAS [Slēgtā akciju sabiedrība: UAB] „A2SM” (Aurimas Sasnauskas, Viačeslavas Malenko, Giedrius Mamavičius, Gabriele Ubarevičiūte, Ieva Saldauskaite, Joris Šykovas));

2.vieta un naudas balva Ls 1 000,00 piešķirta metam ar devīzi „BCB17” (meta autors – SIA „Legzdiņš un partneri”);

3.vieta un naudas balva Ls 500,00 piešķirta metam ar devīzi „B3B”(meta autors – SIA „Kvites”).

Diviem darbiem žūrija lēma piešķirt veicināšanas balvu – Ls 250,00 katram:
• metam ar devīzi „BAUSKE LIBRARIUM”(meta autors – SIA „CORE projekts” un Ilze Zbitkovska);
• metam ar devīzi „Bauska 2015”(meta autors – SIA „Arhitekta L.Šmits darbnīca”).

Metus izvērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija domes un pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji, arhitekti, bibliotēku nozarē strādājošie. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Jānis Feldmanis - Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dace Putna – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes vadītāja, arhitekte.

Atbilstoši metu konkursa nolikuma nosacījumiem uz sarunu procedūru par līguma slēgšanu Bauskas Centrālās bibliotēkas skiču un tehniskā projekta izstrādāšanai tiks uzaicināti pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji. Līguma slēgšanas tiesības par Bauskas Centrālās bibliotēkas skiču un tehniskā projekta izstrādāšanu tiks piešķirtas augstākās vietas ieguvējam, kura piedāvājums (tajā skaitā kvalifikācija) tiks atzīts par atbilstošu sarunu procedūras nolikuma prasībām.

Godalgotie meti, meti, kas saņēmuši veicināšanas balvas, kā arī to dalībnieku darbi, kas nav ieguvuši godalgas vai veicināšanas balvas, pēc autoru piekrišanas saņemšanas tiks izstādīti Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, 2.stāvā laika posmā no 2013.gada 13.jūnija līdz 2013.gada 28.jūnijam.

Lelde Podniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Bibliotēka – uzņēmējdarbības atbalsta un pašvaldības sabiedriskās dzīves centrs

Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas publiskā apspriešana Bauskā notika 28.maijā. Apspriešanā piedalījās pašvaldības un bibliotēku pārstāvji, uzņēmēji, jaunieši un citi aktīvisti, kuriem nav vienaldzīga savas dzīves vides attīstība.


Apspriešanas laikā SIA „SAFEGE Baltija” eksperte Inga Uvarova atklāja projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” stratēģijas izstrādes gaitu, kā arī organizēja diskusiju, lai noskaidrotu kādi risinājumi būtu aktuāli bibliotēku attīstībai Bauskā un Bauskas novadā.


Stratēģijā plānots noteikt vidēja termiņa mērķus un veicamos pasākumus, lai nākotnē  bibliotēkas attīstītu kā uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un resursu centrus.


Līdz šim eksperti ir izpētījuši un analizējuši  esošo situāciju piecās projektā iesaistītajās pašvaldībās – Bauskā, Rundālē, Biržos, Pakrojā un Pasvalē. Ir notikušas intervijas, eksperti veikuši stipro un vājo pušu analīzi, izstrādājuši priekšlikumus stratēģijas īstenošanai.


Lai bibliotēkas attīstītos, būtu interesantas dažādai auditorijai, tai skaitā arī uzņēmējiem, tām jābūt aktīvākām komunikācijā ar saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem, jāveicina aktivitāte pašvaldības sabiedriskajā dzīvē, „jātuvinās” cilvēkiem, viņu dzīves ritmam un interesēm – jāpārskata darba laiki, jāuzlabo pieejamība, jāpiedāvā interesanti, netradicionāli pakalpojumi. Interesanta ir ideja par mobilās bibliotēkas izveidi – tā ir bibliotēka, kas fiziski dodas pie saviem klientiem, tādējādi padarot šo pakalpojumu vēl pieejamāku un komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem aktīvāku.

Plānots, ka uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas būs vieta, kur netraucēti strādāt, izmantot nepieciešamo biroja tehniku, organizēt un apmeklēt dažādus seminārus un sanāksmes, tikties ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri sniegtu noderīgas konsultācijas biznesa uzsākšanai, izmantot e - pakalpojumus, iegūt specifisku informāciju no datu bāzēm, lasīt e-grāmatas.


Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus varētu izmantot pašnodarbinātie, bezdarbnieki, skolēni un studenti, cilvēki, kas veic darba pienākumus attālināti, potenciālie,  jaunie un esošie uzņēmēji.
Bauskas novadā šī projekta ietvaros plānots uzlabot astoņas bibliotēkas: Bauskas centrālo bibliotēku, Codes, Jauncodes, Rītausmu, Uzvaras, Brunavas, Grenctāles un Ceraukstes bibliotēkas.


Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros jau ir realizētas šādas aktivitātes: metu konkurss Bauskas centrālās bibliotēkas būvniecības priekšlikumu izstrādei, Rītausmu bibliotēkas rekonstrukcija, jaunas serveru infrastruktūras iegāde un uzstādīšana. Projekta ietvaros vēl paredzēts izveidot Vienas pieturas aģentūras, jaunu, mūsdienīgu Bauskas novada pašvaldības mājas lapu, ieviest e – pakalpojumus.

Lelde Podniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Darbu sāk klientu apkalpošanas centrs

Klientu apkalpošanas centrā Bauskas novada administrācijas ēkas 1.stāvā -  Uzvaras ielā 1 – 20.maijā, sāk pieņemt apmeklētājus.

Darba laiks
 
Pirmdienās: 8.00 - 18.00
Otrdienās: 8.00 - 17.00
Trešdienās: 8.00 - 17.00
Ceturtdienās: 8.00 - 17.00
Piektdienās: 8.00 - 16.00

Centrā apmeklētājus pieņems bez pusdienas pārtraukuma.

Klientu apkalpošanas speciālists pieņems apmeklētājus, nodrošinās atbilžu sniegšanu klātienē, pa tālruni un e-pastu, izsniegs iesnieguma veidlapas, sniegs konsultācijas, pieņems apmeklētāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, organizēs apmeklētāju plūsmu, pierakstīšanos uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, saņems pašvaldībai adresētos pasta sūtījumus, reģistrēs pretendentu iesniegtos iepirkumu piedāvājumus, nodrošinās dokumentu kopēšanu pašvaldībā iesniedzamajiem dokumentiem. Tādējādi pašvaldība ir uzlabojusi pakalpojuma pieejamību. Ietaupot klienta laiku un vienuviet sniedzot atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Klientu apkalpošanas centra tālrunis 63922238.

Lelde Podniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste


30.04.2013

Skolēni prezentē savas biznesa idejas

Biznesa ideju konkurss „Without borders”, kas tiek finansēts no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tikla izveidošana” un kura ietvaros 7.-12. klašu skolēni no Bauskas un Rundāles novada prezentēja savas biznesa idejas norisinājās Bauskas novada Izglītības pārvaldē 29.aprīlī. Konkursā pieteicās 43 dalībnieki. Iesniegtās idejas vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija uzņēmēju kluba „Bauska 97” pārstāvis Valts Linde, Bauskas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, Bauskas novada Izglītības pārvaldes metodiķe Līga Kļaviņa, speciāliste izglītības un IT jautājumos Rundāles novadā Zinaida Sparāne, Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane un Latvijas Hipotēku un zemes bankas biznesa konsultants Māris Eliņš.


 19 labāko biznesa ideju autori sacentās par iespēju iekļūt to desmit vidū, kuriem būs iespēja papildināt savas zināšanas un gūt pieredzi vasaras nometnē Lietuvā no 15.- 19. jūlijam. Godalgotas tika biznesa idejas tūrisma, skaistumkopšanas, restaurācijas, puķkopības, izglītības, ekoloģijas un kokapstrādes jomās.

Godalgotās biznesa idejas Bauskas novadā

Vieta Vārds uzvārds Izglītības iestāde Idejas nosaukums Kopējais punktu skaits
1. Uldis Urtāns Bauskas Valsts ģimnāzija „SNK” 67.25
2. Zane Zentele, Inese Jasone Īslīces vidusskola „Guide.lv” 66
3. Lauris Ziemelis Bauskas Valsts ģimnāzija „Quick trought countrys” 65.83
4. Toms Donerblics Bauskas Valsts ģimnāzija „Ecobaum” 63.58
5. Kristiāna Paula Lībiete Bauskas Valsts ģimnāzija Zinātkāres centrs „Zinītis” 62
6. Aivita Moroza Mežgaļu pamatskola „LZNHL” 60.58
7. Dina Briede Mežgaļu pamatskola „Dāvaniņš” 60.50

Godalgotās biznesa idejas Rundāles novadā


Vieta Vārds uzvārds Izglītības iestāde Idejas nosaukums Kopējais punktu skaits
1. Gunārs Purvišķis, Renārs Brants Pilsrundāles vidusskola SIA „Mēbelīte” 58.50
2. Ieva Dumbrovska Pilsrundāles vidusskola Frizētava „Puikām un meitenēm” 54.50
3. Krists Brūvelis Pilsrundāles vidusskola Adītava „Adām un radām” 32.50

Žūrijas komisijas dalībnieki pasniedza vairākas īpašās balvas saviem favorītiem. Rundāles novada balvu ieguva Karolīna Dievaite un Ieva Dombrovska. Uzņēmēju kluba „Bauska 97’” balvu ieguva Ance Žubēre un Jūlija Artimoviča. Bauskas Centrālās bibliotēkas balvu saņēma Rūdis Donerblics. Latvijas Hipotēku un zemes bankas biznesa konsultants Māris Eliņš balvu pasniedza Gunāram Purvišķim un Renāram Brantam. Bauskas novada veicināšanas balvu saņēma Aiva Žindule, Elīna Anna Griķe un Annemarija Čaikovska.

Konkursa nolikums tika izsūtīts 13 Bauskas un Rundāles novada skolām, taču savas idejas iesūtīja skolēni no 4 skolām - Bauskas Valsts ģimnāzijas, Mežgaļu pamatskolas, Īslīces vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas. Kāpēc tik zema aktivitāte? Pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktās analītiskās izpētes datiem, ekonomika nav populārs mācību priekšmets skolēnu vidū, kas ir neadekvāti valsts ekonomiskajai situācijai. Skolotājiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība skolēnu motivēšanā apgūt šo priekšmetu jeb radīt interesi, izmantojot neformālās izglītības iespējas, piemēram, piedaloties šāda veida konkursos.

Dārta Ūbele, Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas praktikante

 

 

 

4.03.2013.

Rītausmu bibliotēka modernāka un pieejamāka ikvienam
 
8.martā tiks atklāta pēc rekonstrukcijas jaunu elpu ieguvusī Īslīces bibliotēka. Pārmaiņas bibliotēka piedzīvojusi pateicoties divos projektos pieejamajam finansējumam.
Projektā „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”, kurš īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu, bibliotēkā par Ls 9 161,00 veikta apkures sistēmas rekonstrukcija. Darbus veica uzņēmums SIA „PRO DEV”. Savukārt SIA „Salons Arka” par Ls 6 406,68 veica mēbeļu piegādi- grāmatu, laikrakstu, žurnālu plauktus, lasītāju un darbinieku darba vietas, mēbeles bērnu zonai, dīvānu un mīkstos krēslus apmeklētāju ērtībām u.c.). Projekts noslēdzās 2013.gada 28.februārī.
Projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” veikta ēkas jumta seguma nomaiņa, bibliotēkas un kāpņu telpas griestiem veikts bojātā apmetuma remonts, pielikti iekārtie griesti. Atjaunotas sienas un izveidotas jaunas starpsienas labākam zonējumam un ērtākam darbam bibliotēkā dažādu lietotāju ērtībām. Veikta elektroinstalācijas un apgaismes ķermeņu nomaiņa atbilstoši bibliotēkas jaunajam zonējumam, nomainītas vecās durvis, atjaunots grīdas segums. Kāpņu telpā betona kāpnēm veikta kāpņu laukuma un pakāpienu restaurācija, ieklāts epoksīda segums. Uzlabota bibliotēkas vides pieejamība, izprojektēts un uzmontēts kāpņu pacēlājs. Par šo darbu veikšanu līgums tika noslēgts ar SIA „GS CELT”, ieguldot Ls 44 173,11. Kopā bibliotēkas infrastruktūras uzlabošanā ieguldīti Ls 59 740,79. Veiksmīgāki dizaina risinājumi bibliotēkai rasti sadarbojoties ar uzņēmēju Sandru Smoliju.
Īslīces bibliotēka ir viena no uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkām, tādēļ pastāv vairākas prasības, kas saistītas tieši ar šo ieceri. Bibliotēkā turpmāk strādās vēl viens darbinieks, kas, savukārt, sniedz iespēju nodrošināt to, ka bibliotēka būs pieejama apmeklētājiem katru darba dienu, turklāt ar pagarinātu darba laiku. Plānots, ka Īslīces bibliotēka strādās arī sestdienās. Bibliotēkā būs pieejams plašs biznesa literatūras klāsts, t.sk. arī e-grāmatas. Bibliotēkā aktīvi notiks dažādi pasākumi, ar mērķi veicināt uzņēmjdarbības attīstību.
 
Aicina iesniegt priekšlikumus Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecībai
 
27.februārī tika izsludināts metu konkurss „Bauskas centrālās bibliotēkas būvniecības priekšlikumu izstrāde”. Metu konkursa mērķis ir iegūt iespējamās arhitektūras un plānojuma ideju skices un priekšlikumus Bauskas centrālās bibliotēkas būvniecībai Bauskā kā arī priekšlikumus piegulošās teritorijas funkcionālai izmantošanai, izvērtējot tajā esošo apbūvi un izveidojot piegulošo teritoriju par pievilcīgu publisko telpu. Skiču un tehniskā projekta izstrāde tiks finansēta projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros un tā līgumcena nevar pārsniegt ls 54 000,00, t.sk. projektēšanas sagatavošanas un projekta būvekspertīzes izmaksas, un PVN.
Metu konkursā var piedalīties Latvijas republikā vai ārvalstī reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kam ir tiesības nodarboties ar arhitekta praksi Latvijā vai personas mītnes valstī, kā arī šādu personu apvienība. Iesniegtos piedāvājumus izvērtēs kompetenta žūrija, kuras priekšsēdētājs ir Bauskas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Jānis Feldmanis. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir arhitekts Aleksandrs Paklons, komisijas locekļi Bauskas novada domes deputāts Uldis Kolužs, biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” valdes loceklis, arhitekts Juris Poga, arhitekte Dace Putna, biedrības „Latvijas Bibliotekāru biedrība” Bibliotēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas vadītāja Daiga Rokpelne, Bauskas pils muzeja direktors, arhitekts Māris Skanis, Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Aivars Svarenieks, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, Bauskas Centrālā bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Nolikums paredz, ka pirmās vietas ieguvējam tiek piešķirta naudas balva Ls 1500,00, otrās vietas ieguvējs saņem Ls 1000,00 savukārt trešajai vietai plānots izmaksāt Ls 500,00 godalgu. Uz sarunu procedūru par līguma slēgšanu Bauskas centrālās bibliotēkas skiču un tehniskā projekta izstrādāšanai tiks uzaicināti pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji.Gadījumā, ja žūrijas komisija konstatē, ka neviens iesniegtais mets nav īstenojams, tā iesaka pasūtītājam nerīkot turpmāku sarunu procedūru, taču var piešķirt veicināšanas prēmijas, tāpat žūrijas komisijai ir tiesības kādu/nevienu no godalgām nepiešķirt vai piešķirt veicināšanas balvu. Piedāvājumi jeb meti konkursam pretendentiem jāiesniedz līdz 2013.gada 22.aprīli.
 
Iecerētā jaunās Bauskas Centrālā bibliotēkas atrašanās vieta.
1.      Ēka Uzvaras ielā 6, Bauskas novada pašvaldības īpašums.
2.      Tagadējā sporta skolas ēka, Bauskas novada pašvaldības īpašums. Atbilstoši meta izstrādātāja iecerēm var tikt gan nojaukta, gan iekļauta plānotajā ansamblī.
3.      Sēta un aiz tās esošie šķūnīši. Bauskas novada pašvaldības īpašums. Plānots nojaukt.
4.      Ēka un zeme-privātīpašums.
5.      Jaunbūve – iecerētā, bet neuzbūvētā Bauskas mūzikas skolas ēka. Bauskas novada pašvaldības īpašums. Iekļaujama kopējā Bauskas Centrālās bibliotēkas ēku ansamblī.
6.      Esošās garāžas, pašvaldības īpašums. Atbilstoši meta izstrādātāja iecerēm var tikt nojauktas.
 
Skolēnus Bauskas un Rundāles novados aicina pieteikties biznesa ideju konkursam
 
2013.gada 1.februārī tika izsludināts Bauskas un Rundāles novadu vispārizglītojošo skolu 7.-12.klašu skolēnu biznesa ideju konkurss „Without borders”* Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai. Labāko biznesa ideju autori iegūs tiesības piedalīties piecu dienu ilgā vasaras nometnē, kas laika periodā no 2013.gada 15.-19.jūlijam norisināsies Lietuvā. Savas idejas konkursam jaunieši var iesniegt līdz 2013.gada 15.aprīlim. Iesniegtās idejas izvērtēs kompetenta žūrijas komisija, kurā būs biedrības „Uzņēmēju klubs Bauska 97” pārstāvis, Rundāles novada Lauku attīstības konsultants/ uzņēmējdarbības koordinators, Rundāles novada Attīstības nodaļas speciālists izglītības un IT jomā, Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Izglītības pārvalde" speciālists kā arī Lietuvas sadarbības partneru pārstāvis.
*bez robežām
 
Tiek pilnveidota pašvaldības interneta vietne un plānota e – pakalpojumu ieviešana
Bauskas novada pašvaldības speciālistiem bieži tiek pārmesta nepietiekama komunikācija ar vietējo sabiedrību. Pašvaldības mājas lapa tiek dēvēta par novecojušu, nemodernu, neatbilstošu mūsdienu prasībām. Saprotot šo apgalvojumu patiesumu, kā arī apzinoties arvien pieaugošo nepieciešamību pēc uzņēmējdarbības vides veicinošu faktoru radīšanas un dažādu e-pakalpojumu ieviešanas pašvaldības ikdienas darbā, pašvaldība speciālisti saskatīja iespēju ar projekta starpniecību sākt īstenot visas šīs ieceres. Eksistē vairākas prasības, kuras kā vadlīnijas noteiktas projekta ietvaros. Mājas lapai jābūt uzņēmējdarbību veicinošai, t.i. tai jāsniedz informācija par biznesa atbalsta institūcijām, atbalsta programmām, aktivitātēm uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības statistiskajiem rādītājiem projekta teritorijā. Mājas lapā jābūt pieejamam uzņēmējdarbības katalogam. Tāpat projektā paredzēts, ka obligāti jāizveido vismaz 5 uzņēmējdarbību veicinoši e-pakalpojumi. Pašreizējās e- pakalpojumu ieceres ir investoru kartes izstrāde, tūrisma kartes izveide, interaktīva apsaimniekošanas karte, kurā iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savus priekšlikumus, kā arī norādīt uz apsaimniekošanas problēmām un nepilnībām. Tāpat iecerēts ievērojami atvieglot informācijas par pašvaldības nekustamo īpašumu nomu un izsolēm pieejamību kā arī izveidot kalendāru, kurā būtu norādītas dažādas tirdzniecības iespējas. Lai apzinātu ieceres veiksmīgas mājas lapas izstrādes koncepcijas izveidei, veikts nopietns esošās situācijas izvērtēšanas darbs, kā arī uzklausot iestāžu darbinieku viedokli, izstrādāts ideju kopums, kas kalpos par pamatu mājas lapas pilnveidei. Līdz ar mājas lapas pārveides procesu, nopietni tiek domāts arī par aktīvu sociālo tīklu izmantošanu pašvaldības darbā.

Iegādāta jaudīga serveru infrastruktūra.
Jau zināmu laiku Bauskas novada pašvaldības datorsistēmas un datu uzglabāšanas un apstrādes tehniskie risinājumi uzskatāmi par novecojušiem, un to kapacitāte neatbilst pašvaldības vajadzībām, tādēļ jaunas IT infrastruktūras iegāde tika uzskatīta par vienu no prioritātēm, lai varētu nodrošināt raitu un drošu darbu. Projektā ieplānotie mājas lapas pilnveides pasākumi, kā arī virkne e – pakalpojumu, kurus iecerēts ieviest, tikai vēl vairāk aktualizēja augstākminēto vajadzību pēc kvalitatīvas, pietiekami jaudīgas un drošas IT infrastruktūras. Šī iemelsa dēļ projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” tika ieplānota arī jaunas serveru infrastruktūras iegādes aktivitātes. 2013.gada 29.janvārī Bauskas novada pašvaldība tās priekšsēdētāja Valda Veipa personā noslēdza līgumu ar SIA „OptiCom” par serveru infrastruktūras piegādi, uzstādīšanu un integrēšanu esošajā sistēmā. Līdz ar jaunā servera uzstādīšanu tiks atrisināta virkne problēmu ar kurām ikdienas darbā līdz šim nācās saskarties pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā arī tiek radīta platforma jaunu, inovatīvu risinājumu ieviešanai ne vien mājas lapas pilnveides procesā, bet arī ikdienas darbā strādājot, piemēram, ar dokumentu pārvaldības sistēmu DocLogix un INTEGRA – domes komitejās un sēdēs izskatāmo jautājumu pārvaldības sistēmu.

Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pakalpojumi
Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” galvenā ideja ir bibliotēkas kā uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un resursu centri. Bibliotēkas šajā projektā izvirzītas par galveno instrumentu uzņēmējdarbības atbalstam, taču, lai saprastu kādi tieši pakalpojumi būtu aktuāli katrā konkrētā bibliotēkas apkalpošanas teritorijā, veicams nopietns izpētes darbs. Ir nepieciešams attīstīt esošo bibliotēku sniegtos pakalpojumus, lai ar to palīdzību varētu mazināt galvenās problēmas, kuras vērojamas, pētot uzņēmējdarbības vidi projekta teritorijā - konkurētspējīgu biznesa ideju trūkums, uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentu trūkums pašvaldībām, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu koncentrēšana lielās apdzīvotās vietās. Lai saprastu kādi varētu būt šie pakalpojumi, jānoskaidro kādas ir esošās uzņēmējdarbības vides stiprās un vājās puses, kādas iespējas jau eksistē uzņēmējdarbības atbalstam, un kādi pakalpojumi vēl būtu nepieciešami, lai pēc iespējas efektīvāk veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību. Tā kā projekts apvieno sešus sadarbības partnerus divās valstīs un viens no uzstādījumiem ir kopīga uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku sadarbības tīkla izveide, tad tiks izstrādāta stratēģija, kura paredzēs kā nodrošināt tīkla darbību, uzraudzību un darbības ilgtspēju. Ir būtiski apzināties, ka projekts neilgs mūžīgi, tāpēc ir svarīgi radīt tādus pakalpojumus, kuri ne vien turpinātu funkcionēt, bet attīstītos un pilnveidotos arī pēc projekta noslēguma. Šis ir vēl viens no stratēģijas uzdevumiem. 2013.gada 25.janvārī noslēgts līgums ar SIA „Safege Baltija”, kas nodrošinās pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas izstrādi, kā arīveikspārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas kopsavilkuma brošūras tehnisko sagatavošanu, dizaina izstrādi, drukāšanu un piegādi. Projekta darba grupa, kuras sastāvā ir visu projekta partneru pārstāvji, ar uzņēmuma SIA „Safege Baltija” pārstāvi tikās 8.februārī. Noslēgtais līgums paredz, ka saistības uzņēmumam jāizpilda līdz 2013.gada 30.septembrim. Stratēģija plašākai sabiedrības daļai tiks prezentēta š.g. rudenī projekta noslēguma konferencē Biržos, Lietuvā.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste


10.12.2012.

Pieaug (lauku) bibliotēku nozīme iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

„Nākotnē bibliotēku pamatfunkcijas grāmatu un periodikas izdevumu izsniegšana nepazudīs, tomēr bibliotēkām ir jākļūst par vietējās kopienas centru un jāstrādā ieklausoties tās vēlmēs. Bibliotēkām ir jābūt atvērtām, kur ir gan grāmatu kolekcija, gan ļoti zinošs personāls, cilvēki, kuri spēj ieklausīties klientu vēlmēs un, kuri spēj sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Bibliotēkām vajadzētu uzņemties lielāku lomu digitālajā sabiedrībā. Pieaug cilvēku skaits, kuriem ir pieeja digitālajiem medijiem, bet kuriem nav zināšanu kā ar tiem strādāt. Cilvēki ir jāapmāca, kādreiz to paveica ar grāmatu palīdzību, bet šodien ar internetu.”
Komunikāciju un e-pārvaldes eksperts no Beļģijas Barts Noels
 
Konferencē “Līderi par bibliotēkām: 119+119″, kas notika 2012.gada 5.decembrī Rīgā, tika prezentēts Bauskas novada pašvaldības vadītais Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”.


Konferencē piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku, kas pārstāvēja ap 60 Latvijas pašvaldību un publiskās bibliotēkas no 99 Latvijas novadiem un 6 republikas nozīmes pilsētām. Konferences prezentācijās atklājās plašs spektrs publisko bibliotēku līdzšinējo sasniegumu un iezīmējās iespējas nākotnes attīstībai, piemēram, kā izmantot bibliotēkas kā instrumentu uzņēmējdarbības attīstīšanai lauku reģionos.

Konferences debatēs uzstājās gan pašvaldību, gan publisko bibliotēku, gan valsts iestāžu un uzņēmēju pārstāvji. Attēlā (no kreisās): Mikus Ozols, Telia Latvia valdes priekšsēdētājs; Valters Bolēvics, Pārresoru koordinācijas centra konsultants; Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas direktore; Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis.
 
“Bibliotēkas mainās līdzi laikam” – video apskats par konferenci (autors: LETA), t.sk. Valda Veipa intervijahttp://www.youtube.com/watch?v=hBQGTlAFvjY
 
Citi konferencē “Līderi par bibliotēkām: 119+119″ demonstrētie video, kā arī prezentācijas (PDF formātā) pieejamas šajā saitē:
 

 31.10.2012.

Biznesa bibliotēkas vīzija iegūst apveidus
 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ partnerorganizācijām kopīgi jāstrādā pie trīs galvenajām problēmām uzņēmējdarbības jomā: konkurentspējīgu biznesa ideju trūkums, uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentu trūkums pašvaldībām un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu koncentrēšana lielās apdzīvotās vietās. Šis projekts demonstrē inovatīvu pieeju minēto problēmu risināšanā, jo Latvijā un Lietuvā mēģinās ieviest jaunu ideju par bibliotēkām kā uzņēmējdarbības atbalsta centriem. Līdz šim neviens cits jau īstenotais Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts nelīdzinās konkrētajam.
Tieši projekta unikalitāte nosaka tā sarežģītību – tā ir kā taustīšanās tumsā, vidusceļa meklēšana starp attīstīto valstu progresīvajām un inovatīvajām pieejām, Latvijas patērētāja salīdzinoši konservatīvo domāšanu un, protams, finansiālajām iespējām. Lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu, projektā paredzēts izstrādāt pierobežas biznesa bibliotēku attīstības un sadarbības stratēģiju, šo darbu uzticot veikt uzņēmējdarbības ekspertam – personai vai personu grupai. Jau plānojot iepirkuma tehnisko specifikāciju bija skaidrs – šādu ekspertu atrast būs grūti, jo viņam jābūt vienlīdz zinošam praktiķim gan uzņēmējdarbības, gan cilvēkpsiholoģijas, gan bibliotēku darba specifikas jautājumos. Minētajam ekspertam būs jāveic arī virkne uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus projekta teritorijā.
Laika periodā kopš 2012.gada maija veiktas nepieciešamās sagatavošanās aktivitātes un oktobrī uzsākti praktiskie rekonstrukcija darbi Īslīces bibliotēkā, kurus plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „GS CELT”, līguma summa Ls 44 173,11. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, jau cita projekta ietvaros, bibliotēka tiks aprīkota ar jaunām mēbelēm. Sagatavošanās fāzē ir arī tehniskā projekta izstrāde jaunas bibliotēkas celtniecībai Bauskā. Nākamais solis projektā ir pašvaldības e-pakalpojumu izstrādāšana un vienas pieturas aģentūras izveidošana publiskajās bibliotēkās un pašvaldībā.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju bija viena no pirmajām aktivitātēm, kuras loģiskais turpinājums ir praktiskās rīcības lokālajās bibliotēkās Bauskā, Rundālē, Biržos, Pakrojā un Pasvalē. Gūto iespaidu rezultātā radusies vīzija par to kādai būtu jābūt modernai bibliotēkai. Iespējams, tas vēl ir tāls sapnis, taču stingri nospraužot mērķi, detalizēti formulējot savas vēlmes un kaut maziem, bet mērķtiecīgiem soļiem virzoties uz to īstenošanu, rezultāts ir sasniedzams. Ja šodien mēs runājam par Bauskas novada centrālās bibliotēkas tehniskā projekta izstrādi, tad šim tehniskajam projektam ir jābūt izstrādātam atbilstoši tam, kādai būtu jāizskatās modernai un interaktīvai bibliotēkai. Jau šodien ir jāzina un jāsaprot ko mēs gribam, jo bieži vien lielākā problēma ir - mēs nezinām, ko vēlamies, nezinām, ko varam vēlēties. Iepazīstoties ar somu paveikto, kļūst skaidrs – mēs varam vēlēties ļoti daudz! Jāsaprot - ne mazāk svarīga par vides transformācijām, ir sabiedrības domāšanas maiņa. Lai izveidotu šādu izsapņotu bibliotēku ir jāmainās mūsu attieksmei pret ikdienu, sabiedrībai jākļūst līdzatbildīgākai, iecietīgākai, savstarpēji atsaucīgākai. No sabiedrības, kura visu vēlas saņemt gatavu ir jākļūst par sabiedrību ar iniciatīvām, sabiedrību, kurā jēdziens brīvprātīgais darbs ir tik pat pazīstams un aktuāls kā algots darbs. Tas nenotiek ātri, šādām pārmaiņām vajadzīgs ilgs laiks, taču jau šodien ir jārada vide, kas kalpotu par augsni pozitīvām pārmaiņām sabiedrības apziņā. 
 
 
 
Vīzija par bibliotēku
 
 Pilsētas aktīvajā centrā, kur cilvēku plūsma ir vislielākā, slejas moderna būve. Ēkas ārējais veidols tās uzlūkotājam pauž tās būtību – moderna, daudzfunkcionāla pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas vieta. Tā ir ēka, kurā ir daudz stiklotu konstrukciju, kas nodrošina dabīgo apgaismojumu un jaukus panorāmas skatus.
Telpas ir plašas un gaišas, tajās ir daudz krāsu, kas padara vidi dzīvu. Iekārtojums ir ērts ikvienam bibliotēkas apmeklētājam – bērnam, pusaudzim, studentam senioram, jaunajai māmiņai, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām utt. Pie ēkas atrodas plaša autostāvvieta, arī ietilpīga velosipēdu novietne. Bibliotēkā noteikti ir kafejnīca, jo apmeklētāji šeit nereti pavada lielāko savas dienas daļu. Viņi šeit jūtas komfortabli. Bibliotēka ir vieta, kur ģimenes kopā ar bērniem pavada savu brīvo laiku, jo bibliotēka ir atvērta septiņas dienas nedēļā. Bibliotēkas iekšējo vidi veido ergonomiskas, mobilas mēbeles.Grāmatu plaukti ir zemi, lai telpa būtu pārskatāma, turklāt tie visi ir uz riteņiem – pēc nepieciešamības pārvietojami, lai uz laiku telpas pielāgotu dažādiem pasākumiem. Iekārtojums ir apmeklētājam ērts un plašs, ir domāts par ikviena apmeklētāja interesēm no mazuļa līdz pat sirmgalvim. Izsniegšanai bibliotēkā plašā klāstā tiek piedāvātas ne vien grāmatas, bet arī mūzikas un filmu ieraksti, paredzot iespēju klausīties un skatīties tos arī uz vietas bibliotēkā. Bibliotēka ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām, interneta pieslēgums, protams, ir pieejams bez maksas. Bibliotēkas darbinieki ir atvērti komunikācijai ar apmeklētājiem. Viņi ir konsultanti, padomdevēji un skolotāji. Darbinieki savu darba dienu pavada iekļaujoties starp bibliotēkas apmeklētājiem, tādejādi veiksmīgāk saklausot viņu vēlmes un vajadzības, turklāt lai darbs ritētu raiti, bibliotēkā darbojas pašapkalpošanās sistēma – cilvēki var paņemt un nodot literatūru un citus bibliotēkas resursus bez bibliotēkas darbinieka līdzdalības.
Bibliotēkās piedāvāto pakalpojumu klāsts ir ļoti vispusīgs. Bibliotēka cilvēkiem ir vēl viena alternatīva kultūras un mākslas centriem, interneta kafejnīcām un  izglītības iestādēm, kas nevis dublē, bet papildina minētajās iestādēs piedāvāto pakalpojumu spektru.
Bibliotēkā katru dienu notiek dažnedažādi pasākumi, kuru centrā ir cilvēku vajadzības, tādejādi piesaistot bibliotēkai visdažādāko paaudžu cilvēkus. Šeit katrs var atrast sev kaut ko saistošu. Jaunieši bibliotēkā organizē interešu grupu tikšanās, jo bibliotēkas modernajā vidē viņi jūtas iederīgi. Seniori šeit pavada savu brīvo laiku, gan apgūstot jaunas prasmes, gan nododot savas prasmes tālāk jaunajai paaudzei, turklāt palīdzot zināšanas apgūt arī viens otram. Bibliotēkā notiek nodarbības jaunajām māmiņām ar mazuļiem, ikviens var apmeklēt dažādas tematiskās pēcpusdienas. Uz valsts svētkiem un gadskārtu godiem bibliotēka ir cilvēku pārpilna, jo šeit notiekošie pasākumi ir interesanti ikvienam.
SADARBĪBA. Jēdziens, kuram bibliotēkā atvēlēta galvenā vieta. Sadarbība ar apmeklētāju, ieklausīšanās viņa vajadzībās un ierosinājumos! Sadarbība ar dažādām valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, veidojot kopīgas aktivitātes. Sadarbība ar māksliniekiem, mūziķiem, amatniekiem, uzņēmējiem padara bibliotēkas vidi daudzveidīgu un aktīvu.
Īpaša vieta bibliotēkā atvēlēta uzņēmējdarbības veicināšanai. Bibliotēka kopumā ir vieta, kas rosina domāt, būt radošam un inovatīvam, taču šajā bibliotēkas daļā īpaši tiek piedāvāti aktuālie pakalpojumi topošā vai esošā uzņēmēja vajadzībām, sākot ar plašu biznesa nozares materiālu krājumu, iespēju rezervēt tikšanās vietu biznesa sarunām un beidzot ar multifunkcionālu individuālo darba vietu un pieejamām biznesa konsultācijām, piemēram, individuālā biznesa plāna izstrādei. Bibliotēkā pieejami pakalpojumi nodarbinātības veicināšanai, sadarbībā ar ražotājiem šeit iespējams iepazīties ar dažādiem jaunievedumiem tirgū. Jaunie uzņēmēji šeit prezentē savu produktu, tādejādi tiek radītas bezmaksas reklāmas iespējas.
Bibliotēka ir rīks, lai veidotu radošu, pastāvīgu, atbildīgu un aktīvu sabiedrību, kas nebaidās runāt skaļi, publiski paust savu viedokli nebaidoties no aizspriedumiem un kritikas, jo nākotnes sabiedrībā tādas nav. Katrs cilvēks ir vērtība!
 
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
 
Egija Stapkēviča,
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

29.10.2012.

Bibliotēka Somijā - daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs
 
Kas ir biznesa bibliotēka? Kādi pakalpojumi tiek piedāvāti biznesa bibliotēkā? Kāda ir mūsdienīga, inovatīva un moderna bibliotēka? Kā bibliotēka – viena no senākajām sabiedriskajām iestādēm - ir transformējusies no grāmatu krātuves par daudzfunkcionālu pakalpojumu centru vietējai sabiedrībai.
Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” sadarbības partneri no Bauskas novada pašvaldības, Rundāles novada pašvaldības, Pakrojas rajona, Biržu rajona un Pasvales rajona pašvaldībām (Lietuva) laikā no 21.oktobrī devās mācību braucienā uz Somiju.
Mācību brauciena gala mērķa izvēle bija pamatota – Somijas bibliotēku pakalpojumu piedāvājums uzņēmējdarbības attīstībai ir visdaudzveidīgākais un inovatīvākais Eiropā, arī bibliotēkās pieejamo moderno tehnoloģiju klāsts ir ļoti plašs. Jāteic, ka brauciena laikā gūtas vērtīgas atziņas. Protams, ir grūti, pat neiespējami, salīdzināt abu valstu finansiālās iespējas, taču šoreiz gribas teikt - ļoti daudzas lietas varam īstenot arī neieguldot milzīgus līdzekļus un pilnīgi noteikti varam mainīt savu domāšanu un attieksmi pret apkārtējo pasauli - tas mums nemaksā neko!
Divu brauciena dienu laikā dalībniekiem bija iespēja paviesoties sešos apskates objektos. Lielais objektu skaits padarīja brauciena grafiku saspringtu, taču tai pat laikā piepildītu ar patiesi vērtīgiem iespaidiem. Publiskās bibliotēkas pamatvērtības Somijā ir vienlīdzība, caurspīdīgums, uzticamība, atvērtība jaunām idejām, komunikācija un brīva piekļuve informācijai. Somijas bibliotēku darbības centrā ir bibliotēkas apmeklētāja vajadzības un viedoklis. Izprotot to, ka ikviens bibliotēkas apmeklētājs, maksājot nodokļus, ir samaksājis arī par bibliotēkas uzturēšanu, Somijas bibliotēkās visi apmeklētājiem pieejamie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas. Tas nenozīmē, ka somi nebūtu taupīgi. Nopietni tiek domāts par racionālu līdzekļu izlietojumu, taču tas tiek darīts nevis samazinot apmeklētāju ērtības, bet palielinot viņu līdzdalību, piemēram, īstenojot projektu par pašapkalpošanās bibliotēku – bibliotēku, kurā nestrādā neviens darbinieks. Pirmajā brauciena dienā, viesojoties Hamenlinnas pilsētas bibliotēkā, brauciena dalībniekiem tika stāstīts tieši par šādu bibliotēku. Jukolas bibliotēka ir viena no septiņām Hamenlinnas bibliotēkas struktūrvienībām. Šajā bibliotēkā tiek īstenots pilnīgs pašapkalpošanās princips. Lai nodrošinātu kārtību bibliotēkā uzstādītas novērošanas kameras, pie durvīm ir drošības vārti, taču kā norāda centrālās bibliotēkas vadītāja Injeri Jurvanena – ar noziedzīgiem nodarījumiem kopš bibliotēkas atvēršanas 2012.gada aprīlī nav nācies saskarties. Elektronizēta ir gan iekļuve bibliotēkā, gan pieejamo krājumu (grāmatu, mūzikas ierakstu, preses izdevumu u.c.) izsniegšanas un atgriešanas procedūra. Jurvanenas kundze norāda, ka, protams, lai izveidotu šādu bibliotēku, bija nepieciešami nopietni ieguldījumi, taču šī sistēma ļauj ietaupīt ievērojamu naudas summu - 60% no 4,1 miljonu lielajām Hamenlinnas bibliotēkas gada uzturēšanas izmaksām sastāda darbinieku algas, Jukolas bibliotēkā šādas izmaksu pozīcijas nav. Nākas secināt, ka ideja par pašapkalpošanās bibliotēku ir sevi attaisnojusi - tā ir ne vien finansiāli izdevīga, bet arī sociāli nozīmīga, jo rosina sabiedrību kļūt pastāvīgākai un līdzatbildīgākai. Tikai jautājums - vai mūsu sabiedrībā šāda bibliotēka ir iespējama? Daudz ideju projektā plānotajām uzņēmējdarbības dienām, kā arī ikdienas aktivitātēm bibliotēkās, tika gūtas ieklausoties Hamenlinnas bibliotekāru pieredzē, kura balstīta uz sadarbību ne vien ar citām iestādēm, bet ar sabiedrību kopumā. Bibliotēkā tiek organizētas starptautiskās dienas, kurās apmeklētājiem ir iespēja iepazīt ne vien cittautu literatūru, bet, baudot mūzikas un mākslas priekšnesumus, arī kultūru. Šeit norit pasaku dienas, kurās pasaku lasījumus paspilgtina dažādu mākslinieku, pat akrobātu, uzstāšanās. Interesanta šķita aktivitāte – valodu kafejnīca. Aktivitātes ietvaros bibliotēkas kafejnīcā pie katra no galdiņiem tiek runāts kādā svešvalodā. Pie viena galdiņa pulcējas cilvēki, kas vēlas apgūt igauņu valodu, pie cita krievu valodas cienītāji utt. Tas ir bibliotēkas mēģinājums, rosināt cilvēkus pievērsties valodu apguvei. Izdodas, jo atsaucība ir liela! Hamenlinnas bibliotēkā ir diena, kad apmeklētājiem izsniedz ne vien grāmatas, bet arī cilvēkus – speciālistus. Apmeklētājs var izvēlēties cilvēku, ar kuru 20 minūtes diskutēt par noteiktu tēmu. Pēc tam „atdot” šo cilvēku atpakaļ bibliotēkā un „paņemt” citu. Bibliotēkas vadītāja teic – apmeklētāju atsaucība bijusi liela. Arī „izsniedzamo” cilvēku, kuru līdzdalība projektā, protams, ir brīvprātīga, aktivitāte ir liela. Bibliotēkās, protams, ir tikšanās ar autoriem, ir mūzikas un mākslas vakari, ir vakari, kas paredzēti senioru auditorijaiun pasākumi, kas domāti pavisam maziem lasītājiem. Sabiedrība Hamenlinnā zina, ka bibliotēka ir sabiedrisks centrs, kurā tiek īstenoti dažādi projekti, lai vietējo iedzīvotāju ikdienu padarītu interesantāku un daudzveidīgāku.
22.oktobra pēcpusdienā grupas dalībnieki devās uz Hankenas bibliotēku. Šī bibliotēka izceļas ar savu specifiku – tā ir Hankenas Ekonomikas augstskolas bibliotēka, līdz ar to pielāgota studentu vajadzībām – starptautiska vide, bibliotēkas krājums pārsvarā angļu valodā, pieejamie materiāli, lielākoties, e-grāmatu veidā. Atklāsme, ko šeit izdevās uzzināt par somu augstskolu sistēmu – ikvienam ir tiesības studēt un iegūt augstāko izglītību neatkarīgi no viņa finansiālajām iespējām, tādēļ Somijā augstākā izglītība ir bez maksas, arī ārvalstniekiem.  
23.oktobrī pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Helsinku pilsētas bibliotēkas 3 filiālēm – Ziemeļhāgas bibliotēku, Meetingpoint (tulk. no ang.val -Tikšanās vieta) un Library10 (tulk. no ang.val. Bibliotēka 10), kā arī apskatīt piedāvāto pakalpojumu klāstu otrajā lielākajā Somijas bibliotēkā Espoo pilsētas bibliotēkā. Katra no šīm bibliotēkām ir īpaša ar savu specifisko piedāvājumu.
Ziemeļhāgas bibliotēka ir neliela bibliotēka, tādēļ, kā norāda bibliotēkas vadītāja, ir jāspēj piedāvāt interesantus un inovatīvus pakalpojumus, lai piesaistītu klientus. Tieši to šajā bibliotēkā arī dara. Iedzīvotājiem šeit izsniedz ne vien literatūru un mūzikas ierakstus, bet arī dažādus saimniecībā noderīgus rīkus. Bibliotēkā ir šujmašīna, kuru iedzīvotāji var nākt un izmantot, kad rodas tāda nepieciešamība. Nepieciešams aizvest pie ārsta mājdzīvnieku? Bibliotēkā var aizņemties mājdzīvnieku transportēšanas kasti. Tāpat bibliotēkā var aizlienēt urbi, siltumpatēriņa mērītāju, nūjas nūjošanai un vēl citus saimniecībā nepieciešamus priekšmetus. Lieki teikt, ka pakalpojums ir bezmaksas. Bibliotēkas motīvs ir „Tu atrodies bibliotēkā! Šeit tu dzirdēsi balsis!”, jo telpas ir tik šauras, ka klusumu tajās nav iespējams nodrošināt. Šajā bibliotēkā ir atļauts ierasties kopā ar suņiem, jo šim mājdzīvniekam šeit ir īpaša loma – tiek pielietota metode, kuras laikā īpaši apmācīti terapijas suņi palīdz apgūt lasīšanas prasmi bērniem ar lasīšanas grūtībām. Metodes būtība ir vienkārša – tā vietā, lai zaudētu pacietību, kā tas nereti notiek ar pieaugušajiem, dzīvnieks uzticīgi un pacietīgi klausās bērna boksterēšanā, tādejādi lasīšanu padarot bērnam īpašu un aizraujošu. Kā apgalvo bibliotēkas vadītāja – metode darbojas lieliski. Suņi tiek apmācīti pēc īpašas programmas un suņu īpašnieks dzīvniekus šim pakalpojumam piedāvā bez atlīdzības, līdz ar to arī bērnu vecākiem pakalpojums ir bez maksas. Protams, arī šajā bibliotēkā notiek liels skaits dažādu kultūras un mākslas aktivitāšu. Ikviens Ziemeļhāgas iedzīvotājs zina, ka Ziemassvētkos bibliotēkai nedrīkst paiet garām, tur vienmēr sagaida kas īpašs. Ik otrdienu ir pasaku laiks – pusstunda, kad uz nodarbību tiek aicināti paši mazākie, vien gadu vecie bibliotēkas apmeklētāji kopā ar vecākiem, trešdienās bibliotēkā norit datorkursi, kad ikviens iedzīvotājs var nākt un profesionāļa pavadībā apgūt zināšanas darbam ar datoru. Cieša ir bibliotēkas sadarbība ar vietējo mākslinieku sabiedrību. Daudzus pasākumus bibliotēkā organizē paši apmeklētāji, bibliotēka atbalsta viņu ieceres un piedāvā izmantošanai savas telpas. Cilvēki ļoti plaši apmeklē bibliotēkas rīkotos pasākumus. Lai risinātu vietas trūkuma problēmu, bibliotēkā grāmatplaukti ir uz ritenīšiem, lai, tos pārvietojot, pielāgotu bibliotēkas telpu pasākuma vajadzībām. 
Helsinku pilsētas bibliotēkas struktūrvienība ar savdabīgo nosaukumu „Meetingpoint” jeb, tiešā tulkojumā no angļu valodas – „Tikšanās vieta” ir ļoti īpaša un tajā īstenotās idejas visvairāk atbilda arī „Biznesa bibliotēkas” veidolam. Šeit iedzīvotājiem netiek piedāvātas grāmatas, bet gan pakalpojumi. Bibliotēka piedāvā iespēju jaunajiem uzņēmējiem prezentēt savus produktus, un saņemt atsauksmes par produkta funkcionalitāti un lietderību. Piedāvāto produktu klāsts ir plašs – datorspēle ģitārspēles apguvei, rīks ar kura palīdzību neaizmirst iedzert medikamentus, makšķerauklas automātisks sasējējs, motorizēts velosipēds, datorprogramma darba meklētājiem, kurā uz kartes redzami visi pieejamie darba sludinājumi tuvu lietotāja dzīvesvietai, noslēgta mobila telpa, kurā mobilā tālruņa lietotājs var ieiet un justies drošs, ka viņa sarunu neviens nedzirdēs u.c. Ikviens bibliotēkas apmeklētājs var pamēģināt inovatīvo produktu un īpašā programmā novērtēt to pēc dažādiem kritērijiem. Projekta vadītāja stāsta, ka pakalpojums ir bezmaksas ikvienam projektā iesaistītajam. Idejai finansējums rasts, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Projekta darbības laiks ir gads – 2012.-2013.gada pavasaris. Tā kā ieinteresētība ir liela, jau pašlaik tiek domāts, kur rast finansējumu, lai projekts turpinātu darboties arī pēc ES līdzekļu piešķīruma beigām. Otrs „Meetingpoint” piedāvātais pakalpojumu bloks ir „Pilsētbirojs”. Pakalpojumi ir pieprasīti un, protams, bez maksas,
Esi mikrouzņēmējs, un Tev nav savu ofisa telpu, kur netraucēti tikties ar biznesa partneriem, varbūt tev vienkārši nepieciešama telpa netraucētām sarunām vai individuālam darbam? Pilsētbirojā ir iespēja šādu telpu rezervēt. Rezervāciju var veikt gan pa tālruni, gan internetā. Ir pieejamas individuālās darba vietas un darba vietas lielākai cilvēku grupai.
Nepieciešams dators, kurš aprīkots ar skeneri vai printeri? Meetingpoint pieejamas vairākas multifunkcionālās darba vietas – dators, kurš aprīkots ar visām iespējamām perifērām iekārtām. Šeit ir darba vieta, kurā dators aprīkots ar programmu video rediģēšanai. Ja trūkst zināšanu, bibliotēkas darbinieks pamācīs, kā to pareizi veikt. Apmeklētājiem pieejama darba vieta, kura aprīkota, lai pārveidotu jeb konvertētu videoierakstus, kas reiz veikti videokasetēs par DVD ierakstiem. Un, protams, šeit pieejamas arī darba vietas, kur apmeklētājs var piekļūt internetam. 
Library10 jeb Bibliotēka10 ir vēl viena no Helsinku pilsētas bibliotēkas filiālēm. Tā lepojas ar otru ilgāko bibliotēkas darba laiku Eiropā, bibliotēka ir atvērta 80 stundas nedēļā, tātad katru dienu – no pirmdienas līdz ceturtdienai filiāles darba laiks ir no 8.00 – 22.00, piektdienās no 8.00 līdz 18.00, savukārt brīvdienās no 12.00-18.00. Ikdienu Library10 apmeklē ap 2000 apmeklētāju. Bibliotēkas īpašā „odziņa” ir mūzika. Šeit darbojas ierakstu studija, kura, turklāt, aprīkota arī ar mūzikas instrumentiem. Bibliotēkā darbojas „vinila bārs” – vieta, kura aprīkota ar aparatūru, lai būtu iespējams veikt ierakstus no vinila platēm, kasetēm un citiem seniem mūzikas nesējiem pārrakstīt digitālā formātā. Bibliotēkā regulāri tiek organizētas Klubu aktivitātes. Šo aktivitāšu laikā bibliotēkā uzstājas mūzikas grupas, priekšnesumus sniedz Dj, notiek debates un diskusijas par mūzikas tēmu, kā arī tikšanās ar populāriem māksliniekiem.
Espoo pilsētas bibliotēka otra lielākā bibliotēka Somijā. Tās platība ir 5800 kvm. Gadā bibliotēku apmeklē apmēram miljons klientu. Taču, kā uzsver bibliotēkas vadītāja – skaitļi nav galvenais. Galvenais ir sniegtā pakalpojuma kvalitāte. Aizraujas elpa cik meistarīgi iekārtots ikviens bibliotēkas stūrītis. Atbilstoši vecumgrupām radītas interešu vietas. Krāsaina un interaktīva ir bērnu nodaļa, kur interesanti ir kā mazulim, tā sākumskolas skolēnam. Pusaudžiem izveidota sava īpaša nodaļa, kurā ir ne vien grāmatas, bet arī galda un datorspēles, turklāt sava interešu zona šeit ir gan puišiem, gan meitenēm. Plaša ir mūzikas nodaļa, kur darbojas ne vien vairākas ierakstu studijas, šeit mūziku iespējams baudīt īpaši relaksējošā veidā – individuālā masāžas krēslā. 27.oktobrī Somijā notika vēlēšanas un ikvienā no bibliotēkām izveidoti vēlēšanu iecirkņi. Espoo bibliotēkas vadītāja īpaši izcēla pozitīvos ieguvumus no vēlēšanu iecirkņa bibliotēkā – politiķi ierodas bibliotēkā un tās darbiniekiem ir iespēja veidot dialogu ar varas pārstāvjiem norādot ne vien uz pozitīvo un paveikto un apliecinot bibliotēkas nepieciešamību sabiedrībai, bet diskuutējot arī par to, kas būtu paveicams, lai pakalpojumu klāsts kļūtu vēl daudzpusīgāks.
Somijā bibliotēka ir vieta, kur satiekas cilvēki un idejas, tāds ir mērķis, kuru publisko bibliotēku attīstība stratēģijā 2011. – 2016.gadam definējuši tās sastādītāji. Lai šo mērķi sasniegtu bibliotēkai ir jābūt iedvesmojošai, pārsteidzošai, tai ir jāsniedz apmeklētājiem jaunas iespējas, jārosina domāt citādi. Iepazīstoties ar somu darba pieredzi, jāteic, viņi sasniegs izvirzīto mērķi, jo Somijā bibliotēkas jau tagad ir daudzfunkcionāli pakalpojumu centri, kas darbojas ārpus mums ierastā bibliotēkas rāmja.
„Eiropā nav otras tādas valsts, kurā būtu tik demokrātiski publisko bibliotēku likumi, kas tikuši pārskatīti un pielāgoti sabiedriskajām pārmaiņām”, tā par somu bibliotēku sistēmu žurnālā „Bibliotēku pasaule” raksta Jana Dreimane. Somijas publiskās bibliotēkas mērķis irdot visiem iespēju izglītoties, iepazīties ar literatūru un mākslas norisēm, sekmēt nepārtrauktu zināšanu plūsmu un nodrošināt, mācības mūža garumā. Ar savām inovatīvajām idejām un risinājumiem somu bibliotēkas bijušas flagmaņi daudzās jomās. 1994.gadā Somijā tiek atklāta pirmā publiskā bibliotēka pasaulē, kur tika piedāvāta bezmaksas pieeja internetam, un jau 1996.gadā šādu pakalpojumu piedāvāja visas Somijas publiskās bibliotēkas. Mūsdienās Somijā darbojas vairāk nekā 800 bibliotēku, kuru pakalpojumus regulāri izmanto 80% somu. Somu bibliotēkas institūciju pamatoti var uzskatīt par vienu no invotīvākajām pasaulē.
Fotogaleriju var apskatīt ŠEIT
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste15.05.2012.

Ar kopīgu pasākumu uzsāk īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“

 

Foto: No kreisās puses Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste, projekta vadītāja Egija Stapkēviča, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips, Uzņēmēju klubs 97' valdes priekšsēdētājs Indulis Pētersons, Rundāles novada pašvaldības Speciāliste izglītības un IT jautājumos, Pasvales rajona pašvaldības administrācijas direktora vietnieks Paulius Petkevičius, Pakruojas rajona pašvaldības administrācijas direktors Virginijus Grigonis, Biržu rajona pašvaldības administrācijas direktors Vitautas Džeja

11.maijā Bauskas Centrālajā bibliotēkā uz Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ (LLIV-253) atklāšanas pasākumu bija pulcējušies visi seši projekta partneri – Bauskas novada pašvaldība, Biržu, Pasvales un Pakruojas rajona pašvaldības no Lietuvas, Rundāles novada pašvaldība, kā arī projekta asociētais partneris Uzņēmēju klubs 97’.
Ievadvārdus pasākumā sacīja Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane. Viņa pauda prieku par iespēju īstenot šādu projektu, kā arī uzsvēra, ka visus projekta partnerus sagaida nopietns un smags darbs. Arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips norādīja, ka šī ir pirmā projekta partneru sanāksme, taču noteikti ne pēdējā, jo tik liela kopīga darba īstenošanā ir jāstrādā vienoti plecu pie pleca. Priekšsēdētājs novēlēja veiksmi un izdošanos projekta īstenošanā.  
Pasākuma turpinājumā Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone iepazīstināja klātesošos ar uzņēmējdarbības vidi novadā, norādot gan uz stiprajām pusēm, gan to, kam būtu pievēršama papildus uzmanība, lai situāciju uzlabotu. Kā norāda I.Tijone, uzņēmējdarbība ir viena no tām nozarēm, kuras attīstībā pašvaldībai savu iespēju robežās būtu jāiegulda iespējami vairāk, un šī projekta iecere - pilnveidot bibliotēku infrastruktūru, lai tās kļūtu par uzņēmējdarbības atbalsta punktiem - ir viens no šādiem ieguldījumiem.
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Egija Stapkēviča, kura ir šī projekta vadītāja, ar prezentācija palīdzību vēlreiz visiem projekta partneriem atgādināja to, kādi ir projekta mērķi, kādi ir lielākie finanšu ieguldījumi, kā starp projekta partneriem sadalīts projekta budžets, kā arī to, kādas aktivitātes plānotas katrā no projekta īstenošanas vietām. Viņa klātesošos aizveda interaktīvā pastaigā uz Valmieras bibliotēku, norādot, ka tieši šādām – plašām, pieejamām, visām vecuma grupām un interesēm atbilstošām – būtu jābūt visām bibliotēkām un tas ir mērķis uz kuru ir jātiecas.
Arī visi projekta partneri uzsvēra, ka patiesi priecājas par iespēju līdzdarboties projektā. Kā norādīja Pasvales pašvaldības administrācijas direktora vietnieks Paulius Petkevičus, projekts ir lieliska iespēja ne vien pilnveidot bibliotēku infrastruktūru, padarot tos par uzņēmējdarbības resursu centriem, bet arī uzlabot savstarpējo sadarbību. Viņš pauda pārliecību, ka projekts pierādīs savu ilgtspēju, un tā ietvaros izveidotā sadarbība starp pašvaldībām, būs pamats vēl daudziem veiksmīgiem nākotnes projektiem.
Bauskas novada pašvaldība ir projekta vadošais partneris, tādēļ pasākuma noslēgumā novada domes priekšsēdētājs V.Veips visiem partneriem svinīgi pasniedza jau parakstītos līgumus par projekta ieviešanu.
Kā stāstīts iepriekš, 2012.gada 24.aprīlī pašvaldība kā vadošais projekta partneris saņēma uzaicinājumu slēgt līgumu par projekta īstenošanu. Kopējā projekta summa ir EUR 829 394,46. Par šiem līdzekļiem projekta partneri rekonstruēs un modernizēs jau esošās bibliotēkas Svitenē, Rītausmās, Pasvalē, Pakruojā, kā arī tiks izstrādāti tehniskie projekti jaunu bibliotēku celtniecībai Bauskā un Biržos. Bibliotēku krājumus paredzēts papildināt ar ekonomikas nozarei vērtīgām grāmatām un iegādāties aprīkojumu mobilai mācību klasei. Bibliotēkām Rītausmās un Pasvalē uzlabos pieejamību izbūvējot pacēlājus. Vairākās bibliotēkās tiks izveidotas un aprīkotas ērtākas darba vietas bibliotēku apmeklētājiem (studentiem, kursa darbu izstrādātājiem, jaunajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, u.c.). Jauns izaicinājums projekta partneriem būs pašvaldību e-pakalpojumu izstrādāšana un ieviešana, kā arī vienas pieturas aģentūru izveidošana. Līdz ar to pašvaldību sniegtie pakalpojumi būs daudz pieejamāki gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, turklāt gan lauku teritorijā, gan pilsētā. Tāpat projekta ietvaros tiks organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, organizētas uzņēmējdarbības dienas, biznesa ideju konkursi, vasaras nometne jauniešiem, u.c.
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Egija Stapkēviča,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vecākā speciāliste28.04.2012.
Apstiprināts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“
 
Ikvienai pašvaldībai ir būtiski, lai tās teritorijā sabalansēti attīstītos uzņēmējdarbības vide, jo uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem teritorijas attīstības rādītājiem. Attīstīta uzņēmējdarbības vide nozīmē augstāku teritorijas attīstības indeksu, tādejādi tā kļūst saistošāka jaunām investīcijām, uzņēmumi, tās ir darba vietas tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, kas, savukārt veicina iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos, tādejādi uzlabojot sociālo vidi novadā, un, protams, uzņēmumi nozīmē arī papildus ienākumus pašvaldības budžetā. Arī Bauskas novada pašvaldība, izprotot uzņēmējdarbības attīstības nozīmību novada administratīvajā teritorijā, likumā noteikto iespēju robežās ar dažādiem pasākumiem cenšas veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā. Šajā gadā pašvaldībā izveidota uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, kas pārstāv novada uzņēmēju intereses pašvaldībā. Piesaistot investīcijas tiek īstenoti dažādi infrastruktūru uzlabojoši projekti, kas padara novada vidi saistošāku jauniem investoriem un sniedz iespēju esošo uzņēmumu attīstībai.     Meklējot aizvien jaunas iespējas, kā atbalstīt vietējos uzņēmējus, Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti kopā ar sadarbības partneriem, sagatavoja projektu investīciju piesaistei no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības fonda, kurā plānota uzņēmējdarbības atbalsta tīkla izveide sadarbojoties pierobežas bibliotēkām. Bibliotēkas daudzos ciematos ir vienīgie sabiedriskie centri, kurās ir pieejams bezmaksas internets, tās ir kļuvušas par izglītības, informācijas un kultūras centriem, tādēļ arī nolemts tās veidot kā atbalsta struktūras uzņēmējdarbībai. Bibliotēkas var iedvesmot un palīdzēt veidot attieksmi, izglītoties un attīstīt kompetenci. Bibliotēkas palīdz virzīt progresu, nodrošinot jaunāko saturu un tehnoloģijas, palīdz kļūt efektīvākiem. Pētījumi rāda, ka bibliotēkas palīdz atrast darbu katram otrajam bibliotēku apmeklētajam. Tieši tādēļ mainoties sabiedrībai, jāmainās arī bibliotēkām.
2012.gada 24.aprīlī pašvaldība kā vadošais projekta partneris saņēma uzaicinājumu slēgt līgumu par projekta īstenošanu. Pirms līguma slēgšanas ar Latvijas un Lietuvas pārrobežu programmas vadošo iestādi, Bauskas novada pašvaldībai bija jānoslēdz partnerības līgumi ar visiem projektā iesaistītajiem partneriem: Rundāles novada domi, Uzņēmēju klubu Bauska 97, Biržu, Pasvales, Pakruojas rajonu pašvaldībām, 2012.gada 26.aprīlī tas veiksmīgi arī izdarīts un norit gatavošanās projekta atklāšanas pasākumam, kad visiem partneriem svinīgi tiks pasniegti nu jau parakstītie līgumi par projekta ieviešanu.
Kopējā projekta summa ir EUR 829 394,46. Par šiem līdzekļiem projekta partneri rekonstruēs un modernizēs jau esošās bibliotēkas Svitenē, Rītausmās, Pasvalē, Pakruojā, kā arī tiks izstrādāti tehniskie projekti jaunu bibliotēku celšanai Bauskā un Biržos. Bibliotēku krājumus paredzēts papildināt ar ekonomikas nozarei vērtīgām grāmatām un iegādāties aprīkojumu mobilai mācību klasei. Bibliotēkām Rītausmās un Pasvalē uzlabos pieejamību izbūvējot pacēlājus. Vairākās bibliotēkās tiks izveidotas un aprīkotas ērtākas darba vietas bibliotēku apmeklētājiem (studentiem, kursa darbu izstrādātājiem, jaunajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, u.c.). Jauns izaicinājums projekta partneriem būs pašvaldību e-pakalpojumu izstrādāšana un ieviešana, kā arī vienas pieturas aģentūru izveidošana. Līdz ar to pašvaldību sniegtie pakalpojumi būs daudz pieejamāki gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, turklāt gan lauku teritorijā, gan pilsētā. Tāpat projekta ietvaros tiks organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, organizētas uzņēmējdarbības dienas, biznesa ideju konkursi, vasaras nometne jauniešiem, u.c.
 
Egija Stapkēviča,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vecākā speciāliste,
 
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste