Sestdiena, 21. Jūlijs, 2018. Meldra, Meldris, Melisa
Sazinies ar mums 80003939

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā


Projekta finansētājs: KF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā

Projekta numurs: 3DP/3.5.1.1.0/10/ IPIA/VIDM/003

Projekta programma/SAM: 3. Infrastruktūra un pakalpojumi; 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

Projekta budžets: 5 858 714,99

Projekta budžeta sadalījums: 4 196 308,26

Galvenās aktivitātes

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai - Ūdensapgādes tīklu paplašināšana individuālās apbūves rajonā, ko ierobežo Salātu, Dārza, Biržu, Kļavu ielas (U-3) 2 182 m. - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana daudzstāvu apbūvē rajonā starp Zaļo, Salātu, Dārza, Vītolu ielām, rajonā pie Biržu ielas, rajonā pie Slimnīcas ielas (U-4) 3 047 m - Ūdensapgādes tīklu paplašināšana individuālās apbūves rajonā, ko ierobežo Upmalas iela, Krasta iela, Brīvības bulvāris, Uzvaras iela, Lāčplēša iela, Kraujas iela (U-5) 4 844 m - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana teritorijā starp Kalēju, Dambja, Rīgas un Saules ielām (U-6) 980 m. - Kanalizācijas tīkla paplašināšana Bauskas pilsētas Dienvidrietumu daļai (Pilskalna 1) (N-1) un Dienvidu daļai (Pilskalna 2) (N-2) 5 810 m. - Kanalizācijas tīkla paplašināšana Bauskas pilsētas Ziemeļaustrumu daļai (Birži) (N-3) un jauna kolektora izbūve pa Biržu ielu (N-4) 3 243 m. - Lietus kanalizācijas atdalīšana Mēmeles upes rajonā (N – 5) 2 724 m. - Jauna kanalizācijas sūkņu stacija un spiedvada izbūve Mēmeles labajā krastā (N-6) 1 gab. 200 m - Spiedvadu nomaiņa un KSS rekonstrukcija zem Mēmeles upes (N-7) 669 m un 1 kompl.. - NAI 3500 m3/dnn rekonstrukcija un decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas kameras rekontrukcija - 1 kompl.


Īstenošanas laiks: 10.20.2010 - 10.20.2014

Koordinātors: SIA "Bauskas ūdenssaimniecība"

Publicitāte


        Trešdien, 17.augustā, SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” parakstīs līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Bauskā ar SIA „Laterna” par līguma summu 2 296 258,57 lati (bez PVN). Būvuzņēmējs tika izvēlēts publiskā iepirkumā, kur piedāvājumus iesniedza 9 būvniecības uzņēmumi.
Beidzot tiks uzsākta ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” ieviešana. Projekta kopējās izmaksas plānotas 4,2 miljonu latu apmērā, no kuriem 2,9 miljoni lati tiks finansēti no ES Kohēzijas fonda, 0,9 miljons latus finansē Bauskas novada dome, pārējo finansējumu nodrošinās SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”.
Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Bauskā” ietvaros, nepilnu divu gadu laikā, plānots uzbūvēt jaunus un rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 11 km garumā un kanalizācijas tīklus 12,6 km garumā, kā arī uzbūvēt jaunu kanalizācijas sūkņu staciju Mēmeles labajā krastā.
          Pēc projekta pabeigšanas 95% Bauskas pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja saņemt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, samazināsies tīrā ūdens noplūdes un samazināsies gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojums no izvedamajām akām.

 
Gunārs Akmeņlauks
SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” 
valdes loceklis