Ceturtdiena, 19. Jūlijs, 2018. Digna, Jautrīte, Kamila, Sāra
Sazinies ar mums 80003939

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2. kārta”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2. kārta”

Projekta numurs: Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA /CFLA/062/020

Projekta programma/SAM: "Infrastruktūra un pakalpojumi"

Projekta budžets: EUR 263 335,12

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums: EUR 184 987,48; Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 78 347,64

Projekta mērķis

Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana


Galvenās aktivitātes
  • Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
  • Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;
  • Jauna artēziskā urbuma izbūve;
  • Ūdensapgādes maģistrāļu rekonstrukcija.

Īstenošanas laiks: 29.08.2013 - 28.11.2014

Koordinātors: Laimdota Kolberga

Kontaktinformācija: 63945346

Publicitāte

16.07.2015.

Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2.kārta” (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/062/020) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.1. pasākuma „"Vide”, 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Sadarbības līgums starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Vecsaules pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta finansējumu un īstenošanu tika parakstīts  2013.gada 29.augustā.

Projekta būvdarbus plānots pabeigt 2015.gada 17.augustā.

Būvdarbu veicējs SIA „VIONA”.

Būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”, būvuzraugs Jānis Rikters.

Tehniskā projekta izstrādātājs SIA “Aparde”.

No projekta īstenošanas sākuma un iepriekšējās publikācijas Ozolainē ūdenssaimniecībā ir rekonstruēti 449 m ūdensapgādes tīklu, 772 m kanalizācijas tīklu, demontēta esošā NAI un izbūvēta jauna NAI. Pašlaik ūdens un kanalizācijas tiklam pievienotas divas daudzdzīvokļu mājas, sociālais centrs, veikals un skola. Atdzelžotu ūdeni saņem arī Ozolaines centra privātais sektors.

Projekta faktiskās kopējās izmaksas sastāda EUR 204419.63 bez PVN, no kuriem
ERAF līdzfinansējums ir EUR 173756.69 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.

Papildu informāciju var iegūt Vecsaules pagasta pārvaldē, tel. 63945347, e-pasts vecsaule@bauska.lv.

14.09.2015.

Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2.kārta” (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/062/020) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.1. pasākuma „"Vide”, 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Sadarbības līgums starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Vecsaules pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta finansējumu un īstenošanu tika parakstīts  2013.gada 29.augustā.

Projekta būvdarbi tika pabeigti un nodoti ekspluatācijā 2015.gada 21.augustā.

Būvdarbu veicējs SIA „VIONA”.

Būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”, būvuzraugs Jānis Rikters.

Tehniskā projekta izstrādātājs SIA “Aparde”.

No projekta īstenošanas sākuma Ozolainē ūdenssaimniecībā ir rekonstruēti 449 m ūdensapgādes tīklu, 772 m kanalizācijas tīklu, demontēta esošā NAI un izbūvēta jauna NAI, izbūvēts jauns artēziskais urbums un tamponēts esošais urbums. Pēc projekta īstenošanas ir nodrošināts vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas radās avāriju rezultātā. Ūdens un kanalizācijas tīklam pievienotas divas daudzdzīvokļu mājas, sociālais centrs, veikals un skola. Atdzelžotu ūdeni saņem arī Ozolaines centra privātais sektors.

Projekta faktiskās kopējās izmaksas sastāda EUR 208345,20 bez PVN, no kuriem
ERAF līdzfinansējums ir EUR 177093,41 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.

Papildu informāciju var iegūt Vecsaules pagasta pārvaldē, tel. 63945347, e-pasts vecsaule@bauska.lv.

Līga Vasiļauska
Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja