Ceturtdiena, 21. Jūnijs, 2018. Egita, Emīls, Monvīds
Sazinies ar mums 80003939

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”

Projekta numurs: Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/060

Projekta programma/SAM: „Infrastruktūra un pakalpojumi”

Projekta budžets: EUR 386 199,22

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums: EUR 271 296,98; Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 114 902,24

Projekta mērķis

Kvalitatīva  notekūdeņu savākšanas nodrošināšana Dāviņu ciema iedzīvotājiem.


Galvenās aktivitātes
  1. Jaunu NAI izbūve esošo vietā ( BIO-65 ar jaudu 65  kubikmetri/diennaktī )
  2. KSS rekonstrukcija ( 2 gab. ar jaudu 8 kubikmetri/stundā un 1 kubikmetrs/stundā)
  3. Kanalizācijas tīklu (1460 m) rekonstrukcija un spiedvadu (40 m) rekonstrukcija
  4. Kanalizācijas tīklu izbūve – paplašināšana (270 m)

Īstenošanas laiks: 26.08.2013 - 25.11.2014

Koordinātors: Līvija Šarķe

Kontaktinformācija: 26434092

Publicitāte

Dāviņu ciemā pabeigta projekta realizācija.

Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā ir noslēdzies projekts „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”.  Projekta ietvaros ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas un viena kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta no jauna. Miera ielā izbūvēti  pilnīgi jauni kanalizācijas vadi, bet Raiņa ielā kanalizācijas vadi ir daļēji rekonstruēti. Esam iegādājušies arī ģeneratoru. Projekta kopējās izmaksas – 345 938,09 euro, tajā skaitā, 271 296,97 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  piešķirtais līdzfinansējums un 74 641,12 euro  ir Bauskas novada pašvaldības finansējums. 
Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir nodotas ekspluatācijā.
Centrālajai kanalizācijas sistēmai jau ir pieslēgta daudzdzīvokļu māja Raiņa ielā 4 un vairākas privātmājas Miera ielā.
Aicinu arī visus pārējos Miera ielas iedzīvotājus pieslēgties jaunajai kanalizācijas sistēmai un novērtēt piedāvāto pakalpojumu, jo ir liela atšķirība vai notekūdeņi krājas izsmeļamajās bedrēs, kas izbūvētas pie katras privātmājas,  vai centralizēti tiek novadīti uz jaunajām attīrīšanas iekārtām.
Paldies ERAF un Bauskas novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu !
Paldies būvdarbu veicējiem SIA „ Būvenergo A”, kā arī  būvuzraugam („ SIA Vide un būve”) un autoruzraugam  (SIA „ Inženiergrupa”) par paveikto darbu !

  L. Šarķe, Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja

 

Dāviņu ciemā notiek būvdarbi

Pagājušā  gada 26. augustā tika noslēgta vienošanās(Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/060/019 ) starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Dāviņu pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  (CFLA) par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu  projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”. Projekta kopējas izmaksas EUR 343 868,91. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām - EUR 271 296,98, bet pārējas projekta izmaksas (EUR 72 571,93) sedz Bauskas novada pašvaldība.

Dāviņu ciemā būvdarbi tika uzsākti  15.04.2014., bet projekta realizācijas beigu termiņš ir 15.10.2014. Būvdarbus veic SIA „ Būvenergo A”.

Projekta ietvaros Dāviņu ciemā tiks  realizēti  sekojoši  pasākumi:
1.    Vecās Dāviņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) tiks demontētas un to vietā izbūvēs jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
2.    Rekonstruēs abas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un izbūves vienu jaunu KSS;
3.    Rekonstruēs kanalizācijas tīklus 1460 m garumā un spiedvadus 40 m garumā;
4.    Paplašinās un izbūvēs no jauna kanalizācijas tīklus 270 m garumā.

Miera ielas un Raiņa ielas privātmāju iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas, tāpēc lūdzu minēto māju iedzīvotājus jau laicīgi padomāt par to, kādā veidā kanalizācijas vadus ierakt  līdz savam mājām, jo centrālais kanalizācijas vads būs tikai līdz privāto īpašumu robežām. Pagasta pārvalde minēto privātmāju iedzīvotājiem piedāvā vairākus risinājumus, lūdzam par šiem jautājumiem interesēties pagasta pārvaldē (pārvaldes vadītājas telefons- 26434092).

Būvdarbi rit pilnā sparā. Rakšanas darbi galvenokārt notiek Dāviņu ciema  Miera ielā un Raiņa ielā. Lūdzu pagasta iedzīvotājus būvdarbu veikšanas periodā būt saprotošiem, jo ir apgrūtināta braukšanu un ierobežota satiksme pa minētajām ielām.

Skolēniem ir sācies vasaras brīvlaiks.  Vecākiem lūgums pieskatīt bērnus un neļaut tuvoties būvdarbu vietai, jo rakšanas procesā ir vaļējas tranšejas, kas var apdraudēt bērnu drošību.

L. Šarķe, Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja