Otrdiena, 19. Jūnijs, 2018. Nils, Viktors
Sazinies ar mums 80003939

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”

Projekta numurs: Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA /CFLA/063

Projekta programma/SAM: „Infrastruktūra un pakalpojumi”

Projekta budžets: EUR 599 674,83

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums: EUR 421 259,18; Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 178 415,65

Projekta mērķis
  • ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
  • notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
  • notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana.

Galvenās aktivitātes
  • Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve;
  • Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana;
  • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;
  • Kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju rekonstrukcija;
  • Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.

Īstenošanas laiks: 19.08.2013.- 18.11.2014.

Koordinātors: Baiba Marčenkova

Kontaktinformācija: 63946158

Publicitāte

2014.gada 1.oktobrī

Par ūdenssaimniecības attīstības projektu Grenctāles ciemā

Tuvojas nobeigumam maija mēnesī uzsāktie būvniecības darbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/063/021 ietvaros. Būvdarbus veic SIA „Viona”, būvuzraudzību SIA „L4”. Projekta autoruzraudzību veic SIA „Eiroprojekts”.

Līdz oktobra mēnesim paveikts daudz, bet vēl ir diezgan ko būvēt un labiekārtot. Ir rekonstruēti visi projektā paredzētie ūdensvadi un kanalizācijas cauruļvadi, ir uzstādīta ūdens sagatavošanas stacija. Pašreiz intensīvs darbs notiek pie notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvniecības, nedēļas laikā tai vajadzētu būt gatavai. Tuvākajās dienās tiks veikti dziļurbuma rekonstrukcijas darbi.

Plānots, ka no 2.oktobra līdz 9.oktobrim laikā no 8.30 – 19.00 būs traucēta ūdens padeve un kanalizācijas pakalpojums. Šajā laikā tiks veidoti pārslēgumi uz jaunajām izbūvētajām komunikācijām.
 Kopējās projekta izmaksas ir 491 740 eiro, no tā ERAF finansējums ir 85 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 421 255  eiro, pašvaldībai jāfinansē 15%  no kopējām izmaksām kā arī PVN.

  

  


Baiba Marčenkova

Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja