Piektdiena, 23. Marts, 2018. Mirdza, Žanete, Žanna
Sazinies ar mums 80003939

„Tranzītielu sakārtošana Bauskā”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Tranzītielu sakārtošana Bauskā”

Projekta numurs: 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020

Projekta programma/SAM: „Infrastruktūra un pakalpojumi”

Projekta budžets: 4 816 765.81 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums: 3 321813.38 EUR; Valsts budžeta dotācija: 105 394,32 EUR; Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: 1 210 863,71 EUR

Projekta mērķis

Panākt drošu un ērtu satiksmi Bauskas novadā, iekļaujoties Zemgales reģiona un Lietuvas pierobežas transporta sistēmā, veicināt novada administratīvo struktūrvienību un kaimiņu novadu sasniedzamību, uzņēmējdarbības attīstību, izstrādājot un ieviešot ilgtermiņa transporta kustības plānojumu.


Galvenās aktivitātes

•    Izbūvēt rotācijas apli pie tilta pieejas – Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā,
•    Izveidot papildus joslu kreisajam pagriezienam uz Pilskalna ielu,
•    Izbūvēt trīs laidumu tērauda – dzelzsbetona siju tiltu,
•    Uzstādīt 29 gaismekļus,
•    Zem ielas brauktuves pārcelt elektroapgādes, vājstrāvas, ūdensapgādes un gāzes tīkla elementus,
•    Izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 94 metru garumā,
•    Uzstādīt 59 jaunus ceļa zīmju balstus ar 83 jaunām ceļazīmēm,
•    Izbūvēt ietves nobrauktuves 0 cm līmenī; izbūvēt apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu 385 metru garumā,
•    Uzstādīt gājēju ietvju drošības metāla barjeras 535 metru garumā,
•    Vājredzīgu personu ērtībām izveidot apgaismotas reljefa gājēju pārejas pirms brauktuvju šķērsošanas vietām,
•     Labiekārtot pieguļošo infrastruktūru.


Īstenošanas laiks: 26.06.2012. - 31.08.2015.

Koordinātors: Guna Purene

Kontaktinformācija: 63921942

Publicitāte

12.11.2014.

Atklāts tilts pār Mūsu

2014. gada 11.novembrī plkst.15:00 stāvlaukumā pie Bauskas pils notika svinīgs pasākums, kurā, klātesot pašvaldības amatpersonām un atbildīgajiem darbiniekiem, būvdarbu procesā iesaistītajiem uzņēmējiem un darbu veicējiem, un par būvniecības procesa kontroli atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, kā arī prāvam iedzīvotāju pulkam, tika atklāts rekonstruētais Mūsas tilts.  


Pasākuma laikā skanēja uzrunas un pateicības vārdi. „Rekonstruējot Mūsas tiltu, izmantoti 1887.-1888. gadā būvētie tilta balsti, tādejādi var apgalvot, ka Mūsas tilts šobrīd ir vecākais Bauskas tilts,” savā uzrunā klātesošajiem sacīja novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Priekšsēdētājs vēlēja tiltam ilgmūžību un pateicās visiem tilta rekonstrukcijas projektā iesaistītajiem – pašvaldības speciālistiem, darbu veicējiem un iedzīvotājiem, kuri pacietīgi pārvarēja grūtības, kas bija saistītas ar satiksmes ierobežojumiem būvdarbu laikā. SIA „Tilts” valdes loceklis Artjoms Gridņevs izteica īpašu prieku un lepnumu par to, ka būvuzņēmējs Bauskā rekonstruējis jau otro tiltu, jo arī tilta pār Mēmeli rekonstrukcija ir SIA „Tilti” veikums. Ilgu mūžu tiltam vēlēja arī VAS “Lavijas Valsts ceļi” Centra reģiona direktors Edgars Brass, SIA „Firma L4” valdes loceklis Jānis Māsēns un SIA “Projekts 3” tiltu nodaļas vadītājs Ģirts Šķupelis. 

 

 

 

 

 

<div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(50, 50, 50); line-height: 17px; font-family: " open="" sans",="" helvetica,="" "bitstream="" vera="" arial,="" sans-serif;="" vertical-align:="" baseline;"="">

 

 

 

 

 

Pēc svinīgajām uzrunām Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks kopā ar SIA „Tilts “ valdes locekli Artjomu Gridņevu devās uz tiltu, lai, skanot PO „Bauska” izpildītajai tiltu „himnai” –„Brauciet lēnāk pār tiltu, draugi” - pārgrieztu atklāšanas lentu. Lentes posmus savā īpašumā ieguva ne vien pašvaldība un būvuzņēmējs, saglabāt gabaliņu no šī vēsturiskā pasākuma varēja arī iedzīvotāji. Pēc tilta atklāšanas domes priekšsēdētājs kopā ar darbu veicējiem sēdās pašvaldības elektromobiļos un devās simboliskā braucienā pāri tiltam. Arī daļa iedzīvotāju izmantoja iespēju šķērsot satiksmei slēgto tiltu pa braucamo daļu.  

Bauskas novada pašvaldība saka sirsnīgu paldies Bauskas Kultūras centra speciālistiem un īpaši vadītājai Ilvai Vansovičai par lielisko pasākuma organizāciju, PO „Bauska” lieliem un maziem mūziķiem par radīto noskaņu, tāpat pateicamies Bauskas pilij un seno deju grupai „Galms” par iespēju viesoties pilī un baudīt deju priekšnesumus.  

Vairāk foto šeit

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste


5.11.2014.

Atklās rekonstruēto Mūsas tiltu

2014. gada 11.novembrī plkst.15:00 stāvlaukumā pie Bauskas pils notiks svinīgs pasākums, kurā, klātesot pašvaldības amatpersonām un atbildīgajiem darbiniekiem, būvdarbu procesā iesaistītajiem uzņēmējiem un darbu veicējiem, un par būvniecības procesa kontroli atbildīgo iestāžu pārstāvjiem tiks atklāts rekonstruētais Mūsas tilts.  

Projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā”(Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020), īstenošanas process tika aizsākts 2012.gada pavasarī. Šajā laikā, rodot risinājumus ikvienai situācijai, paveikts daudz - izbūvēts rotācijas aplis pie tilta pieejas – Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā, izveidota papildus josla kreisajam pagriezienam uz Pilskalna ielu, izbūvēts trīs laidumu tērauda – dzelzsbetona siju tilts, uzstādīti 29 gaismekļi, zem ielas brauktuves pārcelti elektroapgādes, vājstrāvas, ūdensapgādes un gāzes tīkla elementi, izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma 94 metru garumā, uzstādīti 59 jauni ceļa zīmju balsti ar 83 jaunām ceļazīmēm, izbūvēts apvienots gājēju un velosipēdu celiņš 385 metru garumā, uzstādītas gājēju ietvju drošības metāla barjeras, izveidotas apgaismotas reljefa gājēju pārejas pirms brauktuvju šķērsošanas vietām kā arī labiekārtota pieguļošā infrastruktūra. 

Vecajam tiltam  brauktuves izmēri  bija  7m (brauktuve)+2x1,4 m (gājēju ietves), kopējais tilta platums bija 10,75 m. Tilta brauktuve no ietvēm tika norobežota ar atvairblokiem, ar augstumu 35 cm. Jaunais tilts gājējiem un braucējiem ir daudz drošāks, tā izmēri ir būtiski palielinājušies. Brauktuves platums ir 9m, gājēju ietves 2m vienā un 2,5 m otrā brauktuves pusē. Kopējais tilta platums ir 15 m. Satiksmes dalībnieku drošību uzlabo gan margas, gan aizsargbarjeras. Tilts ir uzbūvēts  platāks nekā ielu platums to pieejās. 

Mūsas tilta rekonstrukcijas tehnisko projektu  2008.gadā pēc  AS Latvijas Valsts ceļi pasūtījuma veica SIA „Projekts 3”. 2007.gadā sertificēti speciālisti apsekoja tilta tehnisko stāvokli un konstatēja, ka ievērojami bojājumi ir gan tilta konstrukcijā, gan brauktuves asfaltbetona segumā. Kopējais tilta stāvoklis tika raksturots kā neapmierinošs, bet atsevišķās pozīcijās pat kā avārijas stāvoklī esošs. AS „ Latvijas Valsts ceļi” 2011.gada decembrī atkārtoti veica vizuālo apsekošanu un secināja, ka gan Uzvaras ielas nerekonstruētā posma asfaltbetona segumam, gan tilta brauktuves asfaltbetona segumam ir nepieciešama rekonstrukcija. Tiltu inženieri, kas izstrādājuši tilta tehnisko projektu, prognozēja, ka sākot ar 2015.gadu būtu nepieciešams ieviest tilta masas ierobežojumus, tas nozīmētu, ka to varētu slēgt lielgabarīta transporta līdzekļu satiksmei. 
Ņemot vērā visus šos faktorus un apzinoties tilta nozīmību Bauskas novada infrastruktūras sistēmā, kā arī to, ka projekta ieviešana ir viens no daudzajiem priekšnoteikumiem vietējo ekonomisko procesu attīstībā, lai Bauskas novads veidotos par ilgtspējīgu un iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vidi. 

Bauskas novada pašvaldība pieņēma lēmumu ieguldīt līdzekļus tilta sakārtošanā un 2012.gada 16.janvārī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. apakšaktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros izsludinātajā trešajā atklātajā projektu konkursā izvērtēšanai tika iesniegt projekts „Tranzītielu sakārtošana Bauskā”. Kopumā konkursā tika iesniegti 33 projekti. 2012.gada 23.aprīlī Bauskas novada pašvaldībā tika saņemts Satiksmes ministrijas 2012.gada 16.aprīļa lēmums par projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” apstiprināšanu. Finansējums no fonda līdzekļiem tika piešķirts vien 6 projektiem, tādēļ īpaši liels bija prieks, ka Bauskas novada iesniegtais projekts ir to vidū. 
Projekta plānotās kopējās izmaksas bija EUR 4 947 588,80, no šīs summas ERAF finansējums EUR 3 367 934,23, Valsts budžeta dotācija EUR 105 394, 32, savukārt EUR 1 210 863,71 ir Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums. Faktiskās projekta īstenošanas izmaksas tiks precizētas pēc pēdējo maksājumu veikšanas un noslēguma pārskata sagatavošanas. Bauskas novada pašvaldības aizņēmums Valsts kasē  ir noslēgts uz 30 gadiem,  pašvaldības saistības ir  1,2 miljoni eiro uz 30 gadiem ar  procentu likmi  zem 1 % gadā. 

Ļoti veiksmīga šajā projektā bija darbu veikšanai piesaistīto uzņēmēju izvēle, ko, vērojot būvniecības procesu, pozitīvi novērtēja ne vien pašvaldības atbildīgie darbinieki, bet arī iedzīvotāji. Tehnisko projektu izstrādāja un aktualizēja, un autoruzraudzību veica SIA “Projekts 3”, būvuzņēmējs - SIA “Tilts”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4” sadarbībā ar Jāni Grūbertu, arheoloģisko uzraudzību Jānis Grūbe, slodzes pārbaudi kā pagaidu, tā jaunajam tiltam veica SIA “Inženierbūve.” Kā norāda projekta vadītāja Guna Purene, sadarbība ar visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem bija ļoti veiksmīga. “Būvuzņēmēji, projektētāji, būvuzraugi bija pretimnākoši, atsaucīgi, ievēroja laika grafikus, kas projektu īstenošanā ir ļoti būtisks faktors. Esam patiesi apmierināti ar sasniegto rezultātu,” stāsta projekta vadītāja. 

Jau aizmirsusies neapmierinātība par tilta rajonā traucēto satiksmes kustību, kā rezultātā nereti veidojās pat ļoti plaši satiksmes sastrēgumi. Pašvaldība saņēma pārmetumus, un speciālisti atkal un atkal aicināja iedzīvotājus būt iecietīgiem un saprotošiem, jo tik plaši būvniecības darbi uz „dzīvas” pilsētas ielas nevar notikt, neradot traucējumus satiksmes kustībai. Šodien mēs redzam paveikto un saprotam, ka iedzīvotājiem un pilsētas viesiem neērtais būvniecības process, ir noslēdzies, sniedzot cerēto gandarījumu. Saprotot, ka nekad nebūs tā, ka visi ar rezultātu būs apmierināti, pašvaldības darbinieki tomēr ļoti priecājas par daudzajām labajām atsauksmēm un pateicības vārdiem, kurus no iedzīvotājiem saņem šodien. 
 

Ieva Šomina, 
sabiedrisko attiecību speciāliste


21.10.2014.

Pašvaldība iegulda līdzekļus ielu infrastruktūras sakārtošanā

Pašvaldības autoceļu un ielu stāvoklis, neapšaubāmi, ir viena no ikvienas vietvaras prioritātēm. Ceļu infrastruktūra ir cieši saistīta ar iedzīvotāju labklājību un uzņēmējdarbības attīstību. Bauskas novada pašvaldība ir ieguldījusi un turpina ieguldīt ievērojamus finanšu līdzekļus, lai padarītu ielu infrastruktūru iedzīvotājiem un novada viesiem ērtāku un, kas vēl būtiskāk - drošāku. 

Šajā gadā Bauskas novada pašvaldība novada ielu sakārtošanā ieguldījusi līdzekļus EUR 2 700 000 apmērā. Lielākie šī gada projekti – „Tranzīta ielu sakārtošana Bauskā” (Mūsas tilta rekonstrukcija), „Zaļās ielas un Kalna ielas seguma periodiska uzturēšana” un „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”. Taču šie nebūt nav vienīgie veiktie darbi. Lielāka vai mazāka apjoma ielu būvdarbi veikti desmit ielās, atjaunoti gājēju ietvju posmi Salātu ielā, Dārza ielā un Parka ielā, kā arī izstrādāti vairāki tehniskie projekti objektu rekonstrukcijai nākamgad. Izstrādāts tehniskais projekts asfalta ieklāšanai Celtnieku ielā Īslīces pagastā, Dreņģerkalna ielā un Torņa ielā Codes pagastā kā arī tehniskais projekts jauna gājēju tiltiņa pār Mūsu būvniecībai. 


Viens no šī gada nozīmīgākajiem notikumiem ne vien Bauskas pilsētai un novadam, bet arī valstij kopumā ir tilta rekonstrukcija pār Mūsu. Šis ir arī viens no vērienīgākajiem pēdējos gados Bauskas novadā īstenotajiem projektiem un lielākais no brauktuvju rekonstrukciju projektiem. Kopējās projekta izmaksas tika plānotas EUR 4 947 588,80. No šīs summas EUR 3 367 934,23 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, EUR 105 394,32 valsts budžeta dotācija, EUR 1 210 863,71 Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums. 

17.oktobrī pasūtītājs – Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, būvdarbu veicēji, būvuzraugi, AS Latvijas Valsts ceļi Bauskas nodaļas speciālisti un tiltu būvinženieris no Rīgas, pulcējās uz jaunā tilta, lai veiktu būves apsekošanu. Darbi ir veikti labi. Tika konstatēti nelieli defekti, kuri šobrīd jau novērsti. 20.oktobrī pasūtītājs un būvuzņēmējs parakstīja darbu pabeigšanas aktu. Lai būvobjektu varētu uzskatīt par pabeigtu pasūtītājam, būvdarbu veicējam, būvuzraugiem, projekta autoriem un Būvvaldei vēl jāparaksta akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Plānots, ka tas varētu notikt novembrī, tiklīdz Būvvalde būs izskatījusi visu izpilddokumentāciju.

Projekta “Tranzīta ielu sakārtošana Bauskā” (Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020) īstenošana tika uzsākta 2012.gada jūnijā. Projekta mērķis bija panākt drošu un ērtu satiksmi Bauskas novadā, iekļaujoties Zemgales reģiona un Lietuvas pierobežas transporta sistēmā, veicināt novada administratīvo struktūrvienību un kaimiņu novadu sasniedzamību, uzņēmējdarbības attīstību, izstrādājot un ieviešot ilgtermiņa transporta kustības plānojumu.

Galvenās aktivitātes: 
•    Izbūvēt rotācijas apli pie tilta pieejas – Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā,
•    Izveidot papildus joslu kreisajam pagriezienam uz Pilskalna ielu,
•    Izbūvēt trīs laidumu tērauda – dzelzsbetona siju tiltu,
•    Uzstādīt 29 gaismekļus,
•    Zem ielas brauktuves pārcelt elektroapgādes, vājstrāvas, ūdensapgādes un gāzes tīkla elementus,
•    Izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 94 metru garumā,
•    Uzstādīt 59 jaunus ceļa zīmju balstus ar 83 jaunām ceļazīmēm,
•    Izbūvēt ietves nobrauktuves 0 cm līmenī; izbūvēt apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu 385 metru garumā,
•    Uzstādīt gājēju ietvju drošības metāla barjeras 535 metru garumā,
•    Vājredzīgu personu ērtībām izveidot apgaismotas reljefa gājēju pārejas pirms brauktuvju šķērsošanas vietām,
•     Labiekārtot pieguļošo infrastruktūru.

 

Tehnisko projektu izstrādāja un aktualizēja, un autoruzraudzību veica SIA “Projekts 3”, būvuzņēmējs - SIA “Tilts”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”, arheoloģisko uzraudzību Jānis Grūbe, slodzes pārbaudi kā pagaidu, tā jaunajam tiltam veica SIA “Inženierbūve.” Kā norāda projekta vadītāja Guna Purene, sadarbība ar visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem bija ļoti veiksmīga. „Protams, darba procesā neizbēgami jāsastopas ar problēmām, taču šajā objektā to risinājumi tika rasti ātri,” teic.G.Purene. “Būvuzņēmēji, projektētāji, būvuzraugi bija pretimnākoši, atsaucīgi, ievēroja laika grafikus, kas projektu īstenošanā ir ļoti būtisks faktors. Esam patiesi apmierināti ar sasniegto rezultātu,” stāsta projekta vadītāja.

2014.gada 11.novembrī Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar būvuzņēmēju SIA “Tilti” aicina iedzīvotājus uz jaunā Mūsas tilta svinīgu atklāšanu. Pasākumā piedalīsies pašvaldības pārstāvji un projekta īstenošanā iesaistītie uzņēmēji. Aicinātas arī valsts amatpersonas. 

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste


12.08.2014.

Rīt ar slogošanu pārbaudīs rekonstruētā Mūsas tilta izturību

Rīt, 13.augustā, plkst. 6.00 plānota Mūsas tilta slogošana. Tilta slogošana notiks atbilstoši SIA „Inženierbūve” izstrādātajai darbu programmai, kas ir saskaņā ar LVS190-11 „Tiltu inspekcijas un pārbaudes ar slodzi” prasībām. Tilta pārbaudei pēc sākotnējiem pieņēmumiem paredzēts izmantot 7 (piecasu) automašīnas, katras automašīnas masa būs 40 tonnas. 

Ja slogošana būs veiksmīga, tiks pieņemts lēmums par to, kad tiltu atklāt satiksmei. 

Mūsas tilta rekonstrukcijas darbi norisinās Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā  projekta "Tranzītielu sakārtošana Bauskā" ietvaros. Tilta rekonstrukcija uzsākta 2013.gada jūnijā.

Lelde Podniece – Jostmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste


24.04.2014.

Turpinās Mūsas tilta rekonstrukcija – braucot pa Uzvaras ielu, satiksme novirzīta pa jaunizbūvētā apļa kreiso pusi

 

Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020 „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” īstenošanas ietvaros turpinās Mūsas tilta rekonstrukcija, 2.kārta. Sakarā ar tilta pieeju rekonstrukcijas darbiem ir izveidota jauna satiksmes organizēšanas shēma - braucot pa Uzvaras ielu, satiksme tiek novirzīta pa jaunizbūvētā apļa kreiso pusi. 


Gājēju kustība joprojām novirzīta pa jaunizbūvētā apļa labo pusi un stāvlaukumu, gājēju kustība ir norobežota ar norobežojošajām lentām. Lai gājēji šķērsotu pagaidu tiltu, pirms tā atrodas gājēju pārejas ceļa zīme.


Sakarā ar aktīviem ceļu rekonstrukcijas darbiem, satiksmes organizēšana regulāri tiks mainīta, tāpēc aicinām regulāri sekot līdzi satiksmes organizēšanas izmaiņām.


Satiksmes organizācijas karti skatīt ŠEIT
 

Guna Purene
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


21.03.2014.

Jauna satiksmes organizēšanas shēma

Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020 „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” īstenošanas ietvaros turpinās Mūsas tilta rekonstrukcija, 2.kārta. Sakarā ar rekonstrukcijas darbiem ir izveidota jauna satiksmes organizēšanas shēma. Braucot ārā no pilsētas pa Uzvaras ielu, satiksmi turpina novirzīt pa jaunizbūvētā apļa daļu. Savukārt, iebraucot pilsētā no Mūsas kreisā krasta, satiksme ir novirzīta pa Pilskalna ielu. Gājēju kustība novirzīta pa jaunizbūvētā apļa daļu un stāvlaukumu, gājēju kustība ir norobežota ar norobežojošām lentām. Lai gājēji šķērsotu pagaidu tiltu, pirms tā atrodas gājēju pārejas ceļa zīme. Tā kā satiksmes organizācija sakarā ar veicamajiem remontdarbiem bieži tiek mainīta, aicinām regulāri sekot līdzi tās izmaiņām Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv vai objektā izvietotajām satiksmes organizēšanas shēmām.


Satiksmes organizācijas karti skatīt ŠEIT

Guna Purene
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


11.03.2014. 

 
 

Jauna satiksmes organizēšanas shēma


Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020 „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” īstenošanas ietvaros turpinās Mūsas tilta rekonstrukcija, 2.kārta. Sakarā ar tilta pieeju rekonstrukcijas darbiem ir izveidota jauna satiksmes organizēšanas shēma - braucot pa Uzvaras ielu, satiksme tiek novirzīta pa jaunizbūvētā apļa daļu.


Gājēju kustība tiek novirzīta pa jaunizbūvētā apļa daļu un stāvlaukumu, gājēju kustība ir norobežota ar norobežojošajām lentām. Lai gājēji šķērsotu pagaidu tiltu, pirms tā atrodas gājēju pārejas ceļa zīme.


Satiksmes organizācijas karti skatīt ŠEIT


Guna Purene
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

 

11.03.2014.

 
 

Bauskas Mūsas tilta rekonstrukcijas darbos ir paveikts nozīmīgs posms


Bauskā turpinās Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” īstenošana.


Turpinās iesāktie darbi gan pie tilta rekonstrukcijas, gan arī pie tilta pieeju izbūves, tai skaitā arī rotācijas apļa būvniecība. Satiksme pa pagaidu tiltu tiek nodrošināta.  Būvuzraudzība regulāri apseko pagaidu tiltu un kontrolē ekspluatācijas pārbaudes, kā arī nepieciešamos darbus, ko būvnieks regulāri veic, lai satiksme pa pagaidu tiltu būtu droša.


Svarīgākais notikums paveiktajos būvdarbos bija tilta laiduma uzbīdīšana.  Tilta laiduma bīdīšanas tehnoloģija ietvēra katra posma piemetināšanu, pieslogošanu un uzbīdīšanu. Siju bīdīšana notika pa posmiem, katru nākamo posmu piemetinot iepriekšējam. Abas paralēlās sijas tika sastiprinātas un bīdītas kopā. Pēc tilta laiduma bīdīšanas procesa, tiek demontētas pārbīdīšanas ierīces un notiek laiduma siju novietošana uz projektā paredzētās augstuma atzīmes.


Būvniecības darbi regulāri tiek kontrolēti un pārbaudīti. Būvuzraudzību veic SIA „Firma L4”.

 

Guna Purene
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

 

 

02.12.2013.

 

Satiksmes ierobežojumi Pilskalna ielas rekonstrukcijas laikā


Turpinot veikt Mūsas tilta rekonstrukcijas darbus, projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020 „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” ietvaros, ir uzsākta Pilskalna ielas rekonstrukcija. Satiksmes kustība pa Pilskalna ielu ir slēgta. Būvdarbi turpinās arī Brīvības un Uzvaras ielas krustojumā, kur paredzēts izbūvēt rotācijas apli.

Satiksmes ierobežojumu karti skatīt ŠEIT

Guna Purene
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste


28.11.2013.

 Bauskas Mūsas tilta rekonstrukcijas darbi turpinās


Bauskas novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstīto projektu „Tranzītielu sakārtošana Bauskā”.

Ir veikta vecā Mūsas tilta balstu daļēja konstrukcijudemontāža atbilstoši iepriekš sagatavotai speciālai darba programmai,pilnībā ir demontēti visi trīs tilta dzelzsbetona laidumi un saglabātas esošās konstrukcijas – balsti, kam ir nepieciešama pastiprināšana.Satiksme pa pagaidu tiltu tiek nodrošināta, ir nodrošināts pagaidu tilta apgaismojums, regulāri tiek veikta tilta apsekošana un kontrolēšana, lai pārliecinātos par tā atbilstošu ekspluatāciju.


Pēc tilta daļējas konstrukciju demontāžas tiek veikti sekojoši darbi:
• balstu paplašinājumu izbūve (iebetonētas paplašinājumu pamatnes, veikta paplašinājumu enkurošana);
• atbalstsienu izbūve;
• ir veikta laukuma izbūve, kur tiks veikta tilta konstrukcijas uzbīdīšana;
• uzsākti tilta pieeju rekonstrukcijas darbi.


Attiecībā uz tilta metāla laiduma konstrukcijām, būvuzņēmēja SIA „Tilts” izstrādātajā darbu veikšanas projektā ir paredzēta metāla laiduma konstrukcijas siju montāža ar uzbīdīšanas paņēmienu, kas būvētājam ir ērtāks un ātrāks montāžas paņēmiens, jo upē nav nepieciešama pagaidu balstu izbūve, kurus var apdraudēt ledus iešana palu laikā, bet tas prasa nedaudz mainīt (pastiprināt) siju konstrukciju. Bīdīšanas tehnoloģija ietver katra posma piemetināšanu, pieslogošanu un uzbīdīšanu. Siju bīdīšana notiks pa posmiem, katru nākamo posmu piemetinot iepriekšējam. Abas paralēlās sijas tiks sastiprinātas un bīdītas kopā. Tiek plānots, ka tilta laidumu konstrukciju uzbīdīšana uz balstiem var tikt pabeigta 2014.gada sākumā.


Būvniecības darbu būvuzraudzību veic SIA „Firma L4”, regulāri sekojot līdzi veicamajiem darbiem un kontrolējot paveikto darbu kvalitāti.

Guna Purene
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 


21.08.2013.

Kustībai atvērts pagaidu tilts pār Mūsu

Pagaidu tilts pār Mūsu transporta kustībai atvērts 20.augustā neilgi pirms plkst. 17.00, kad no upes kreisā krasta to šķērsoja pirmā automašīna.


Pirmajās tilta ekspluatācijas dienās tā abos galos dežurē ceļu policijas ekipāžas, kas seko līdzi satiksmes drošībai. Uz tilta ir novietota video novērošanas kamera.


Pagaidu tilta uzlabošanas darbi tiks turpināti. Apgaismojumu uz tilta plānots uzstādīt līdz septembrim. Pagaidām gājēji un velosipēdisti aicināti diennakts tumšajā laikā pagaidu tiltu šķērsot uzmanīgi.


Mūsas tilta rekonstrukcijas 2. kārta tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "Tranzītielu sakārtošana Bauskā" ietvaros.


Esošo Mūsas tiltu daļēji demontēs un rekonstruēs. Projekta ietvaros paplašinās ietves gājējiem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām,  uzbūvēs apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu, uzstādīs jaunus gaismekļus, ierīkos drošas un izgaismotas gājēju pārejas, rekonstruēs esošo automašīnu un autobusu stāvlaukumu, labiekārtos tiltam pieguļošo infrastruktūru.
Būvdarbu rezultātā tiks nodrošināta drošāka un ērtāka pārvietošanās, tādēļ iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret rekonstrukcijas darbu laikā esošajiem satiksmes pagaidu ierobežojumiem, kas varētu sagādāt neērtības. 


Satiksmes ierobežojumu karte ŠEIT


Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


21.06.2013.

 

Bauskas pašvaldība iegulda vienu miljonu latu tranzītielas posma  Dobele –Bauska rekonstrukcijai

  Bauskas novada pašvaldībā turpinās Eiropas Savienības (ES) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta "Tranzītielas sakārtošana Bauskā" īstenošana. 


Uzvaras iela ir svarīga starppilsētu satiksmes artērija Zemgalē, kas nodrošina  satiksmes plūsmu maršrutā Aizkraukle- Bauska- Eleja- Dobele- Liepāja. Iedzīvotāju nokļūšanu Gailīšu un  Īslīces pagastā, Rundāles novadā un Lietuvas Republikā, tādejādi veicinot Bauskas novada iedzīvotāju mobilitāti.  Rekonstruējamajā Uzvaras ielas garumā ietilpst Mūsas tilts, kurš jau no 2007.gada bija nedrošs pieaugošajām transporta plūsmām.


Rekonstrukcijas darbi tiek veikti projekta "Tranzītielas sakārtošana Bauskā" ietvaros.                  Realizējot projektu "Tranzītielas sakārtošana Bauskā", paredzamās darbības ir plānotas atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”” 3.2.1.2. aktivitātei „Tranzītielu sakārtošanā pilsētu teritorijās”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 3 477 185.20, attiecināmās izmaksas ir 3 292 069,06  Eiropas Reģionālā attīstības fonda piešķirtais finansējums -  2 366 997,65, savukārt valsts budžeta dotācija – Ls 74 071, 55, bet Bauskas novada  pašvaldības līdzfinansējums – Ls  1 036 116,00.  


Pašvaldības iepirkumā par 2.kārtas darbiem Mūsas tilta rekonstrukcijai Bauskā četru pretendentu konkursā uzvarēja SIA "Tilts" no Rīgas ar 2 800 000 latu (bez PVN) līgumcenu. 17.aprīlī tika parakstīts līgums ar  konkursa uzvarētāju  un uzsākti rekonstrukcijas darbi.  Līguma izpildes pirmos trīs mēnešus plānota pagaidu tilta izveide un apbraucamā  ceļa izbūve jāpabeidz līdz jūlija vidum. Pēc tam paredzēta  inženiertīklu pārcelšana uz jauno tiltu. Satiksme pa pagaidu tiltu varētu tikt uzsākta augusta sākumā.  Jūnija vidū  turpinās darbi pie pagaidu tilta pamatnes -balstu  betonēšanas.  Pagaidu tilts tiek izbūvēts tieši blakus rekonstruējamajam Mūsas tiltam. 


Kopējais rekonstruējamais maršruta garums Uzvaras ielai ir 385 metri (neskaitot pievadceļu un iebrauktuvju garumu). Projekta ietvaros tiks izbūvēts rotācijas aplis Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā.  SIA „Projekts 3” izstrādātais tehniskais projekts paredz  risinājumus, kas atvieglos pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Gājēju un velosipēdistu ērtībām paredzēts apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš. Paredzēts izbūvēt trīs laidumu tērauda - dzezsbetona siju tiltu visā projekta posmā un pievadceļos uzstādīt gaismekļus. Projekta ietvaros tiek plānota inženierkomunikāciju pārlikšana zem ielas brauktuves. Tiks izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma, uzstādītas  ceļa zīmes,  rekonstruēts automašīnu un autobusu stāvlaukums, labiekārtota tiltam pieguļošā infrastruktūra. Būvdarbu izpildes laiks ir 17 mēneši no būvatļaujas saņemšanas dienas. Projektu plānots pabeigt 2014.gadā. Mūsas tilta rekonstrukcijas būvuzraudzību veic SIA „Firma L4”.  

 
Tranzītielas posma rekonstrukcija atbilst Bauskas novada attīstības stratēģijas 2012.-2018.gadam vidējā termiņa prioritātei – „Mobilitāte un satiksmes drošība”, un ir iekļauta investīciju plānā 2012.-2014.gadam.  Projekts tika izstrādāts  saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2008.-2014.gadam 3.prioritātes 2.rīcības virzienu „Transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstība 1.un 4.uzdevumu.


Būvdarbu rezultātā tiks nodrošināta drošāka un ērtāka pārvietošanās, tādēļ iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret rekonstrukcijas darbu laikā esošajiem satiksmes ierobežojumiem, kas varētu sagādāt neērtības.  Ar satiksmes ierobežojumu karti varēs iepazīties mājas lapā www.bauska.lv.

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 


17.04.2013.

Noslēgts līgums ar Mūsas tilta rekonstrukcijas darbu veicēju

Bauskas novada pašvaldības iepirkumā par 2.kārtas darbiem Mūsas tilta rekonstrukcijai Bauskā četru pretendentu konkursā uzvarējusi SIA "Tilts" no Rīgas ar 2 800 000 latu (bez PVN) līgumcenu.

Šodien, 17.aprīlī plkst. 14:00 tika parakstīts līgums.

Pēc līguma parakstīšanas, tiek kārtota būvatļaujas saņemšana, process varētu ilgt aptuveni divas nedēļas. Piecu dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas SIA „Tilts” uzsāks rekonstrukcijas darbus.

Līguma izpildes pirmo trīs mēnešu laikā plānots izveidot pagaidu tiltu un apbraucamo ceļu. Esošais Mūsas tilts tiks demontēts daļēji un rekonstruēts. Projekta ietvaros paplašinās ietves gājējiem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām,  uzbūvēs apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu, uzstādīs jaunus gaismekļus, ierīkos drošas un izgaismotas gājēju pārejas, rekonstruēs esošo automašīnu un autobusu stāvlaukumu, labiekārtos tiltam pieguļošo infrastruktūru.

Būvdarbu izpildes laiks ir 17 mēneši no būvatļaujas saņemšanas dienas.

Būvdarbu rezultātā tiks nodrošināta drošāka un ērtāka pārvietošanās Bauskas novadā, tādēļ iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret rekonstrukcijas darbu laikā esošajiem satiksmes ierobežojumiem, kas varētu sagādāt neērtības. Ar satiksmes ierobežojumu karti varēs iepazīties mājas lapā www.bauska.lv.

Mūsas tilta rekonstrukcijas 2.kārta tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "Tranzītielas sakārtošana Bauskā" ietvaros.

2011.gadā īstenota tilta pār Mūsu rekonstrukcijas 1.kārta, kad Elejas, Ziedoņu un Īslīces ielu krustojuma rekonstrukcijas rezultātā tika izbūvēts rotācijas aplis, kas atrodas Bauskas pilsētas dienvidrietumu daļā, un veikta Mūsas tilta kreisā krasta pieejas būvniecība.

Lelde Podniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste


20.02.2013.

 
Turpina meklēt tilta pār Mūsu būvnieku
 
No pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ joprojām nav izraudzīts tilta pār Mūsas upi rekonstrukcijas darbu veicējs, kas nebūt nav patīkami nedz iedzīvotājiem, nedz pašam pasūtītājam, taču iepērkot līdzīga apjoma būvdarbus, šāda situācija nav retums. 2012.gada 27.jūlijā tika uzsākta iepirkuma procedūra, izsludinot atklātu konkursu, un līdz 2012.gada 10.oktobrim tika saņemti četri būvuzņēmēju piedāvājumi. Vērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātam konkursam, tika konstatēts, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilst atklātajā konkursā izvirzītajām prasībām, proti, to iesniegtie tehniskie piedāvājumi nebija atbilstoši tehniskajā projektā noteiktajām prasībām. Līdz ar to pasūtītāja Iepirkuma komisijai bija pienākums noraidīt visu būvuzņēmēju piedāvājumus un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, izbeigt iepirkuma procedūru. Lai pārāk neieilgtu tilta pār Mūsas upi rekonstrukcijas darbu veicēja izraudzīšanas process, pasūtītājs izmantoja tam likumā paredzētās tiesības un pieņēma lēmumu uzsākt sarunu procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu. Sarunu procedūra, Publisko iepirkumu izpratnē, ir jauna procedūra, bet faktiski sarunu procedūra ir atklāta konkursa loģiskais turpinājums, kurā tiek aicināti iesniegt piedāvājumus visi atklātā konkursa pretendenti, izņemot tos, kam ir ierosināts maksātnespējas process vai uzsākts likvidācijas process, vai ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šajā gadījumā tika pieņemts lēmums, uzsākot sarunu procedūru, aicināt visus četrus pretendentus iesniegt nolikuma, tajā skaitā tehniskā projekta, prasībām atbilstošus piedāvājumus.
Neviens nevarēja paredzēt, ka viens no atklāta konkursa ietvaros noraidītajiem pretendentiem izmantos tam piešķirtās tiesības un iesniegs Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk - IUB) sūdzību par tā noraidīšanas iemeslu, jo noraidīšanas iemesls bija gana pamatots un nepārprotams, līdz ar to sūdzība, pasūtītāja ieskatā, nepamatota. Sūdzības iesniegšana IUB liedza uzsākt sarunu procedūru, aicinot visus četrus pretendentus iesniegt piedāvājumus, līdz IUB lēmuma saņemšanai. Līdz ar to būvuzņēmēja izraudzīšanas process tika apturēts. 2013.gada 25.janvārī pasūtītājs saņēma IUB lēmumu, kurā nolemts atstāt spēkā pasūtītāja Iepirkuma komisijas lēmumu, savukārt pretendenta sūdzību atzīt par nepamatotu. Tas nozīmē, ka pasūtītājs var turpināt procesu un beidzot var uzsākt sarunu procedūru, nosūtot uzaicinājumus pretendentiem iesniegt piedāvājumus, kas arī tika izdarīts. Sarunu procedūras ietvaros piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2013.gada 5.martam. Ja turpmāk process ritēs bez aizķeršanās, iespējamais būvdarbu veicējs varētu kļūt zināms aprīlī.
 
 
Diāna Indriksone,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija”
Iepirkumu nodaļas vecākā speciāliste

 


21.12.2012.

 

Jauni vaibsti Bauskas pilsētas sejā 2013 gadā
 
2013.gads Bauskas pilsētas solās būt aktīvas būvniecības gads, jo būvdarbi nākamgad sāksies divos vērienīgo objektos. Laika grafiki paredz, ka pavasarī, līdz ko laika apstākļi tam būs labvēlīgi, tiks uzsākta daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra jeb tautā sauktā baseina būvniecība Salātu ielā 5A, kā arī Mūsas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošana.
Interese par abiem objektiem ir liela. Iedzīvotāji satraucas par to, kādēļ būvniecība vēl nav uzsākta un vai viss norit kā sakontēji bija iecerēts.
Lēmums par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību tika pieņemts 2012.gada 26.aprīlī, kad novada domes sēdē par šo jautājumu, vienprātīgi balsojot „par”, lēma Bauskas novada domes deputāti. Sēdē tika apstiprināti arī centra publiskās apspriešanas rezultāti, atzīstot to, ka Bauskas novada iedzīvotāji atbalsta būvniecības ieceri. Jau sākotnējais laika grafiks paredzēja, ka sporta un atpūtas centra būvniecība tiks uzsākta 2013.gada pavasarī, tā kā novirzes no sākotnējā grafika nav. Pašlaik peldbaseina projekts atrodas projektēšanas noslēdzošajā fāzē. Līgums par zemas enerģijas patēriņa peldbaseina tehniskā projekta izstrādi noslēgts ar uzņēmumu SIA „Rem Pro”. Līgums paredz, ka projektēšanas darbi SIA „Rem Pro” jāveic 6 mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas brīža. Tas nozīmē, ka projektam jābūt gatavam 2013.gada 25.janvārī. Nākamais laikietilpīgais un atbildīgais etaps ir ar peldbaseina būvniecību saistīto iepirkumu veikšana. Iepirkuma procesā jānoskaidro gan būvuzņēmējs, gan objekta būvuzraugs. Precīzas ēkas būvniecības izmaksas būs zināmas tikai pēc tam, kad iepirkuma procedūras rezultātā būs noskaidrot būvuzņēmējs, kurš veiks ēkas būvniecību, taču plānots, ka peldbaseina būvniecība varētu izmaksāt 2 miljonus latu. Šī projekta īstenošanai līdzekļi tiks rasti pašvaldības budžetā. Ja visi darbi ritēs, kā iecerēts, daudzfunkcionālais sporta un atpūtas centrs darbu varētu uzsākt 2014.gadā.
Otrs projekts, kura īstenošana tiks uzsākta 2013.gada pavasarī un kura darbu veikšanas laikā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nāksies samierināties ar vērā ņemamām neērtībām, ir Mūsas tilta rekonstrukcijas darbi. Rekonstruējamajā Uzvaras ielas garumā ietilpst Mūsas tilts, kurš ir kritiskā stāvoklī. Kopējais rekonstruējamais maršruta garums Uzvaras ielai ir 385 metri (neskaitot pievadceļu un iebrauktuvju garumu). Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt rotācijas apli pie tilta pieejas Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā, plānoti vairāki risinājumi, kas atvieglos pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Gājēju un velosipēdistu ērtībām paredzēts apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš. Paredzēts izbūvēt trīs laidumu tērauda - dzezsbetona siju tiltu, visā projekta posmā un pievadceļos uzstādīt gaismekļus. Projekta ietvaros tiek plānota inženierkomunikāciju pārlikšanu zem ielas brauktuves. Tiks izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma 94 metru garumā. Uzstādītas 59 jaunas ceļa zīmes balstu uzstādīšana ar 83 jaunām ceļazīmēm. Plānotās projekta izmaksas ir Ls 3 477 185,20, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums plānots Ls 2 500 000,00, kas ir 71,90% no kopējām izmaksām. Precīzas būvniecības izmaksas būs zināmas vien tad, kad tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju. Pašvaldības atbildīgie speciālisti saņēma vairākus jautājumus par to, kāpēc iepirkuma procedūra, kurā bija plānots noskaidrot būvuzņēmēju, noslēgusies bez rezultātiem. Iepirkumu nodaļas vadītājs A.Rācenis skaidroja, ka pastāv noteikta kārtība, kādā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL), tiek izvērtēti pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus. Vispirms tiek vērtēta pretendentu piedāvājumu atbilstība konkursa nolikuma prasībām. Šajā gadījumā visas prasības, kādas bija izvirzīta pretendentiem, bija atbilstošas un samērīgas ar objekta nozīmīgumu. Visi lielākie (četri) tiltu būvnieki, kuri Latvijā varētu pretendēt uz šāda apjoma būves realizēšanu, savus piedāvājumus iesniedza. Izvērtējot pretendentu tehniskos piedāvājumus tika konstatēta piedāvājumos minēto būvmateriālu neatbilstība tehniskā projekta prasībām. Līdz ar to iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultātiem. Atbilstoši PIL pašlaik notiek pretendentu izvērtēšana un tie pretendenti, kuri atbildīs PIL 39.panta prasībām, tiks aicināti uz sarunu procedūru, lai iesniegtu jaunus piedāvājumus, kuros tiks novērstas konstatētās neatbilstības. Tad arī tiks noskaidrots uzvarētājs, ar kuru tiks slēgts līgums par tilta būvniecību. Tātad - process turpinās. Projekta laika plāns paredz, ka darbiem objektā vajadzētu noslēgties 2013.gada nogalē.
Ikvienas pārmaiņas prasa laiku un pacietību. Būvniecības projektu gadījumā neērtības visbiežāk saistītas ar dažādiem ierobežojumiem. Arī šie projekti nebūs izņēmums un ir skaidrs, ka rekonstruējot Mūsas tiltu būs jāsastopas ar ievērojamiem satiksmes ierobežojumiem, turklāt arī citur pilsētā pārvietošanās ar automašīnu nākamvasar būs apgrūtināta, jo turpināsies aktivitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”, kā arī tiks uzsākta projekta „Rain – Water – Man” īstenošana. Šajā projektā plānots veikt ievērojamas investīcijas lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijā Bauskas pilsētā.
Pēc tam, kad noslēgsies projekti, kuru īstenošanas laikā pilsētā tiek veikti rakšanas darbi, tiek plānots pilnībā atjaunot ielu segumu. Iecerēts, ka 2013.gadā tiks izstrādāti arī ielu rekonstrukcijas tehniskie projekti. Ik viens saprot, ka nav racionāli ieguldīt apjomīgus līdzekļu ielu rekonstrukcijā, labi zinot, ka drīz vien, atkal tiks veikti rakšanas darbi.
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un pretimnākošiem, jo gaidāmās neērtības noteikti vainagosies ar ievērojamiem uzlabojumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātē.
 
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 

 1.08.2012.

Bauskā tiks rekonstruēts Mūsas tilts
 
 
2012.gada 26.jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020 starp Satiksmes ministriju un Bauskas novada domi par projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” īstenošanu. Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”” 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošanā pilsētu teritorijās”.
Projektā paredzēti šādi infrastruktūras uzlabojumi:
·         izbūvēts rotācijas aplis pie tilta pieejas Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā;
·         paplašinātas ietves gājējiem, gan cilvēkiem ar speciālām vajadzībām (lai nav jāpārvietojas pa brauktuvi), gan īpašām sociālām grupām;
·         ietves nobrauktuves izbūvētas 0 cm līmenī;
·         uzbūvēts apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš;
·        uzstādītas gājēju ietvju metāla margas un V4 tipa metāla drošības barjeras kopā 535 metru garumā;
·        pirms brauktuvju šķērsošanas reljefs gājēju celiņa segums, kas īpaši paredzēts vājredzīgām personām;
·         izbūvēts trīs laidumu tērauda - dzezsbetona siju tilts, uzstādīti jauni 29 gaismekļi;
·        elektroapgādes, vājstrāvas, ūdensapgādes un gāzes tīkla elementu pārlikšana zem ielas brauktuvesl
·         izveidota papildus josla kreisajam pagriezienam uz Pilskalna ielu;
·         izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma 94 metru garumā, kā arī uzstādītas 83 jaunas ceļa zīmes;
·         ierīkotas 2 drošas un izgaismotas gājēju pāreja;
·         labiekārtota pieguļošā infrastruktūra;
·         rekonstruēts esošais automašīnu un autobusu stāvlaukums.
Projekta mērķis ir panākt drošu un ērtu satiksmi Bauskas novadā, iekļaujoties Zemgales reģiona un Lietuvas pierobežas transporta sistēmā, veicināt novada administratīvo struktūrvienību un kaimiņu novadu sasniedzamību, uzņēmējdarbības attīstību, izstrādājot un ieviešot ilgtermiņa transporta kustības plānojumu.
Rekonstrukcijas darbu norise plānota līdz 2014.gada 31.jūlijam.
Projekta kopējās izmaksas ir paredzētas 3477185,20 Ls, tai skaitā ERAF finansējums 2366997,65 Ls, valsts budžeta dotācija ir 74071,55 Ls un pašvaldības finansējums – 850999,86 Ls.
 
 
 
Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste
 

  


2012.gada 28.aprīlis

 

Rekonstruēs tiltu pār Mūsu Bauskā
2012.gada 23.aprīlī Bauskas novada pašvaldībā tika saņemts Satiksmes ministrijas 2012.gada 16.aprīļa lēmums par projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” apstiprināšanu. Projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” ietvaros plānots rekonstruēt Uzvaras ielas posmu, kurā ietilpst arī ļoti sliktā stāvoklī esošais Mūsas tilts.
Rekonstrukcijas darbi tiltam pār Mūsas upi Bauskā ir ļoti nepieciešami. 2007.gadā sertificēti speciālisti apsekoja tilta tehnisko stāvokli un konstatēja, ka ievērojami bojājumi ir gan tilta konstrukcijā, gan brauktuves asfaltbetona segumā.  Kopējais tilta stāvoklis ir raksturojams kā neapmierinošs, bet atsevišķās pozīcijās pat kā avārijas stāvoklī esošs. AS „ Latvijas valsts ceļi” 2011.gada decembrī, atkārtoti veica vizuālo apsekošanu, secināja, ka gan Uzvaras ielas nerekonstruētā posma asfaltbetona segumam, gan tilta brauktuves asfaltbetona segumam ir nepieciešama rekonstrukcija. Tiltu inženieri, kas izstrādājuši tilta tehnisko projektu, prognozēja, ka sākot ar 2015.gadu būtu nepieciešams ieviest tilta masas ierobežojumus, tas nozīmē, ka to varētu slēgt lielgabarīta transporta līdzekļu satiksmei.
Ņemot vērā visus šos faktorus un apzinoties tilta nozīmību Bauskas novada infrastruktūras sistēmā, Bauskas novada pašvaldība pieņēma lēmumu ieguldīt līdzekļus tilta sakārtošanā un 2012.gada 16.janvārī Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. apakšaktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros izsludinātajā trešajā atklātajā projektu konkursā izvērtēšanai tika iesniegt projekts „Tranzītielu sakārtošana Bauskā”. Kopumā konkursā tika iesniegti 33 projekti. Finansējums no fonda līdzekļiem piešķirts vien  6 projektiem, tādēļ jo lielāks ir prieks, ka Bauskas novada iesniegtais projekts ir to vidū.
Projekta vispārīgais mērķis ir panākt drošu un ērtu satiksmi Bauskas novadā, iekļaujoties Zemgales reģiona un Lietuvas pierobežas transporta sistēmā, veicināt novada administratīvo struktūrvienību un kaimiņu novadu sasniedzamību, uzņēmējdarbības attīstību, izstrādājot un ieviešot ilgtermiņa transporta kustības plānojumu.
Kopējais rekonstruējamais maršruta garums Uzvaras ielai ir 385 metri. Projekta īstenošana plānota no 2012.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 31.jūlijam.
Šobrīd tiek kārtotas formalitātes, lai varētu noslēgt līgumu starp Satiksmes ministriju un Bauskas novada pašvaldību par projekta īstenošanu. Paralēli rit arī darbs pie iepirkuma procedūru nolikumu sagatavošanas. Tiks veiktas divas iepirkuma procedūras, kurās noskaidros būvuzņēmēju un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Atbilstoši projekta laika grafikam, būvdarbus paredzēts uzsākt vasaras otrajā pusē un jau rudenī būtu jābūt gatavam pagaidu tiltam, lai varētu turpināt projektā plānotās aktivitātes - veikt esošā tilta demontāžas darbus.
 
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste