Svētdiena, 24. Jūnijs, 2018. Jānis
Sazinies ar mums 80003939

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Bauskas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Bauskas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti

Projekta numurs: Nr. 3DP/3.1.5.3.1/ 10/IPIA/VEC/013

Projekta programma/SAM: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta budžets: EUR 598 865,26

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums EUR 351 556,41

Projekta mērķis

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot stacionāra infrastruktūras sakārtošanu, paredzot renovāciju un rekonstrukciju infrastruktūrā, kas saistīta ar ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā rezultātā panākot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot pakalpojumu izmaksu samazināšanu, nodrošinot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu pacientiem un personālam, paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novada iedzīvotājiem.


Galvenās aktivitātes
  • Panākta SIA „Bauskas slimnīcas” kā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieejamību Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novados;

  • Veikta ēkas ārējā rekonstrukcija;

  • Veikta ēkas iekšējā renovācija.


Īstenošanas laiks: 11.01.2010 - 12.31.2011

Koordinātors: Mirdza Brazovska

Publicitāte

Projekta ietvaros SIA „Bauska slimnīcā” paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot slimnīcas infrastruktūras attīstību, paredzot slimnīcas (poliklīnikas) ēkas ārējo rekonstrukciju un iekšējo renovāciju ambulatorā nodaļā, nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darba vajadzībām. Projekta ietvaros vēl ir paredzēts izbūvēt ārējo lifu, izbūvējot lifta šahtu un iegādājoties liftu, tādejādi nodrošinot pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros ir plānots popularizēt Eiropas Savienības fondu ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietojot plāksni telpā projekta īstenošanas vietā un publicējot aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu finansējuma saņēmēja mājas lapā, kā arī sagatavojot informāciju masu medijiem. Pirmo iepirkumu paredzēts izsludināt 90 dienu laikā no projekta apstiprināšanas dienas.