Svētdiena, 22. Jūlijs, 2018. Marija, Marika, Marina
Sazinies ar mums 80003939

Sporta centra “Mēmele” aprīkošana


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Sporta centra “Mēmele” aprīkošana

Projekta numurs: 12-06-LL19- L413201-000002

Projekta programma/SAM: Lauku attīstības programmas pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta budžets: 18 389,21 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ELFLA - 12 805,85 EUR, Bauskas novada pašvaldība – 5583,36 EUR

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” tehnisko aprīkošanu, lai nodrošinātu sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta sacensību un pasākumu organizāciju un norisi, iedzīvotāju un jaunatnes fiziskās attīstības iespēju piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.


Galvenās aktivitātes
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei, un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Īstenošanas laiks: 27.07.2012. – 31.05.2013.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922233