Pirmdiena, 23. Jūlijs, 2018. Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
Sazinies ar mums 80003939

Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā


Projekta finansētājs: ESF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā

Projekta numurs: Nr. 1DP/1.2.2.4.2/ 09/ APIA/VIAA/003

Projekta programma/SAM: Cilvēkresursi un nodarbinātība

Projekta budžets: EUR 387 624,25

Projekta budžeta sadalījums: ESF finansējums EUR 360 596,04

Projekta mērķis

Ar izveidotās mācību atbalsta sistēmas palīdzību mazināt sociālo atstumtību, nodrošinot pamatizglītību kā sociālās atstumtības mazināšanas garantu jauniešiem ar attīstības un/vai socializācijas problēmām


Galvenās aktivitātes

Projektā iesaistītas Bauskas 2. vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Mežgaļu pamatskola, Vecsaules pamatskola, Pamūšas speciālā internātpamatskola, Bauskas novada dome un Dāviņu pagasta pārvalde, lai panāktu E- klases ieviešanu visās novada skolās, E- klases sadarbības moduļa „Rūpju bērnu modulis” ieviešana visās novada skolās, ieviestu 5 pilotskolās sociālā pedagoga, logopēda, psihologa, skolotāju palīga dienestu, atbalstītu mācību un metodisko materiālu iegādi, pagarināto dienas grupu darbu, mācību ekskursiju, kultūrizglītojošu pasākumu apmeklējumus, izglītotu vecākus un pedagogus.


Īstenošanas laiks: 01.01.2010 - 12.31.2011

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte

<img style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(50, 50, 50); font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" alt="" src="http://www.bauska.lv/allfiles/images/LOGO/ERAF.jpg" data-cke-saved-src="http://www.bauska.lv/allfiles/images/LOGO/ERAF.jpg" letter-spacing:normal;="" white-space:normal;="" text-transform:none;="" widows:1;="" vertical-align:baseline;="" margin:0px;="" outline:0px;="" padding:0px;="" text-indent:0px;="" sans-serif;="" arial,="" sans",="" vera="" "bitstream="" helvetica,="" open="" word-spacing:0px"="" width:200px;="" height:84px;="">

Projekta „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā” vispārīgais mērķis - ar izveidotās mācību atbalsta sistēmas palīdzību mazināt sociālo atstumtību, nodrošinot pamatizglītību kā sociālās atstumtības mazināšanas garantu jauniešiem ar attīstības un/ vai socializācijas problēmām. Projekta tiešais mērķis - ar mācību atbalsta sistēmas palīdzību mazināt sociālo atstumtību 710 Bauskas novada skolu jauniešiem. Projektā iesaistās 5 Bauskas novada vispārizglītojošās skolas (Bauskas pilsētas kristīgā pamatskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas 2. vidusskola, Mežgaļu pamatskola, Vecsaules pamatskola) kā pilotskolas, kas īsteno speciālās korekcijas programmas vai pasākumus. Projekta partneri ir Bauskas novada Dāviņu pagasta pārvalde, un Pamūšas speciālā internātpamatskola. Pamūšas speciālā internātpamatskola iesaistās kā zināšanu un resursu centrs. Projekta aktivitātes ietver efektīvu vadību, izveidojot atbalsta sistēmu – pagarinātās dienas grupas, sociālās atstumtības riska grupas bērnu un jauniešu iekļaušanu vasaras nometnēs un mācību ekskursijās, personāla nodrošināšanu (5 slodzes sociālie pedagogi, 5 slodzes psihologi, 5.5 slodzes - skolotāju palīgi un 3.5 slodzes - logopēdi Bauskas novada 5 pilotskolās), seminārus pedagogiem par mācīšanās traucējumu veidiem; seminārus vecākiem par sociālās atstumtības mazināšanu, E-klases moduļa ieviešana, publicitātes nodrošināšanu. Projekta aktivitātes notiek izglītojamo apdzīvoto vietu teritorijā. Projekta ieviešanas rezultātā uzlabojas 710 izglītojamo prasmes un mācību rezultāti, samazinās bērnu un jauniešu sociālā atstumtība. Projekts ir vērsts uz informācijas tehnoloģiju satura paplašināšanu, ieviešot projektu tiks izveidota datu bāze, aktualizēta esošā situāciju un iekļauta vienotā darba sistēmā topošajā novadā. Projekta norise - 24 mēneši no 2010. gada janvāra līdz 2011. gada decembrim.


Projektā iesaistījušās 5 Bauskas novada izglītības iestādes- pilotskolas

Projekta „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā” buklets