Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus jaunu rūpnieciski ražotus vieglos pasažieru elektromobiļus


Projekta finansētājs: KPFI

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus jaunu rūpnieciski ražotus vieglos pasažieru elektromobiļus

Projekta numurs: KPFI-16/27

Projekta programma/SAM: Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai

Projekta budžets: 50 816,00 EUR

Projekta budžeta sadalījums: Attiecināmās izmaksas: KPFI 71,41% - 36 158,80 EUR, Bauskas novada pašvaldība 28,59% - 14 477,20 EUR. Neattiecināmās izmaksas Bauskas novada pašvaldība – 180,00 EUR.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sekmēt transporta sektorā radīto CO2 izmešu samazināšanu un demonstrēt sabiedrībai elektromobiļu izmantošanas pozitīvos ieguvumus.


Galvenās aktivitātes

Iegādāties Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” dienesta vajadzībām divus jaunus rūpnieciski ražotus vieglos pasažieru elektromobiļus, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir vismaz 100 km, elektromobiļu maksimālais sasniedzamais ātrums ir vismaz 90 km/stundā.


Īstenošanas laiks: 01.07.2014. – 31.12.2014.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233