Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā

Projekta numurs: 3DP/3.2.1.3.1. /10/A PIA/ CFLA/050

Projekta budžets: 483 159,1 Ls

Projekta budžeta sadalījums: kopbudžets 483 159,1 Ls; ERAF - 405 853,64 Ls

Projekta mērķis

Šīs aktivitātes mērķis ir uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot „melnos punktus” jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas - ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojā gājušo skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos.


Galvenās aktivitātes

Krustojuma pārbūve, apgaismojuma ierīkošana, ietvju izbūve un aprīkojuma uzstādīšana ievērojami uzlabo satiksmes drošību un samazina potenciālo satiksmes negadījumu risku.   Lai uzlabotu vides pieejamību gājēju, velosipēdistu un ratiņbraucēju kustībai, visām rekonstruējamām ietvēm paredzētas ratiņu nobrauktuves/uzbrauktuves vienādā līmenī ar brauktuvi un kontrastējoša reljefa materiāliem; augstuma līmeņa starpības izlīdzinājumu gājēju pārejas vietās.      


Īstenošanas laiks: 14.12.2010.-14.09.2011.

Koordinātors: Ilze Tijone, Aiga Graudiņa

Publicitāte

2010.gada 14.decembrī noslēgta vienošanās starp Bauskas novada Domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Projektā „Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā” - darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”” 3.2.1.2. aktivitātei „Tranzītielu sakārtošanā pilsētu teritorijās”. 

2011. gada septembra beigās noslēgušies rekonstrukcijas un rotācijas apļa izbūves darbi Elejas, Ziedoņu un Īslīces ielu krustojumā. Darbu ietvaros ne vien izbūvēts pats rotācijas aplis, bet tapuši arī gājēju un veloceliņi, drošības barjeras, ratiņu nobrauktuves, izvietotas jaunas ceļa zīmes un ierīkots apgaismojums.

Projekts tiek realizēts pēc SIA „Projekts 3” aktualizētā projekta „Mūsas tilta rekonstrukcija Bauskā 1.kārta – Elejas, Īslīces, Ziedoņa ielu krustojuma un Mūsas tilta kreisā krasta pieejas rekonstrukcija”. SIA „Projekts 3” veica arī autoruzraudzību.

Ceļu būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „Union Asphalttechnik”. Ceļu izbūves būvdarbu būvuzraudzībai konkursa kārtībā tika piesaistīts SIA „Ceļu inženieri”.

Vēl būvobjektā strādāja SIA „Kvēle”, SIA „Saava.lv” un SIA „Uzars bruģēšana”.