Piektdiena, 23. Marts, 2018. Mirdza, Žanete, Žanna
Sazinies ar mums 80003939

„Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”

Projekta numurs: Nr.3DP/3.6.2.1.0./13/ IPIA/VRAA/011/024

Projekta programma/SAM: „Infrastruktūra un pakalpojumi”

Projekta budžets: EUR 800 309,12

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums: EUR 432 323,49; Valsts budžeta dotācija: EUR 18 006,95; Bauskas novada pašvaldība: EUR 349 978,68

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī Bauskas vecpilsētā, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcību un dzīves kvalitāti, rekonstruējot ielas infrastruktūru.
 

Galvenās aktivitātes
  • rekonstruēta brauktuve un ietves 1069,50m
  • ūdensvadu rekonstrukcija 990,80m;
  • elektrotīklu un sakaru kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un aizsardzība;
  • izbūvēta un rekonstruēta notekūdeņu kanalizācija virsūdeņu novadīšanai;
  • veikta apzaļumošana.

Īstenošanas laiks: 19.03.2014. – 30.06.2015.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte
 
2014.gada 15.septembrī

Mainās Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Bauskā

              Turpinās 2014.gada maija uzsāktie Rīgas ielas rekonstrukcijas darbi Bauskas vecpilsētā. Projektā paredzēts izbūvēt ietves un brauktuvi aptuveni 1,1 km garumā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā Nr.60.  
             13.septembrī notika tradicionālās Eiropas kultūras mantojuma dienas. To nacionālais koordinators Latvijā – Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, noteikusi 2014.gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēmu – „Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā”. Tādējādi tiek pievērsta uzmanība Rīgas un Rīgas ielas tēmai vismaz 65 vietās Latvijā, jo daudzās pilsētās Rīgas vārdā tika nosaukta iela, laukums, vai tajās ir bijis galvenais ceļš, kas ved uz galvaspilsētu.  Izvēlētā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma ļauj aktualizēt gan pilsētbūvniecības pieminekļu, atsevišķu ēku, gan arī pilsētvides ainavas saistītus materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanas jautājumus. Bauskas vecpilsētā tika svinēti pagalmiņa svētki. Šajos svētkos nu jau ceturto gadu Bauskas vecpilsēta piesaista iedzīvotājus, uzņēmējus un pilsētas viesus. Tā kā augusta mēnesī aptuveni puse no ielas rekonstrukcijas darbiem bija paveikti, iedzīvotāji varēja aplūkot arī daļu no rekonstruētās Rīgas ielas. 
         Šobrīd rekonstrukcijas darbus apgrūtina dolomīta slānis, un tā raksturs ir izteikti mainīgs, tāpēc nav iespējams iepriekš paredzēt tā apjomus un izvietojumu. Slāņa demontāža tiek veikta, pielietojot pneimoāmurus. Dolomīta slāņa demontāža būtiski ietekmē un palēnina objekta izbūves tempus, kā rezultātā objektā plānotie darbi neiekļaujas kalendārā laika grafikā. Projekta gaitā notiek arī inženiertīklu nomaiņa, tiek izbūvēti ūdensvadu kanalizācijas tīkli un lietus ūdens kanalizācijas tīkli, veikta apgaismojuma izbūve un sakaru kanalizācijas nomaiņa. Pabeidzot kanalizācijas tīklu izbūves darbus, ielas rekonstrukcija veiksies raitāk. 
Turpinās ietvju izbūve uzņēmuma „Klippan Saule” filiāles virzienā, tiek gatavota ceļu seguma pamatne. Nodrošinot nemainīgus celtniecības darbu tempus, plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz gada beigām, kā tas bija ieplānots būvdarbu grafikā. 
          2014.gada 17.aprīlī Bauskas novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr.BNA 2013/105/ERAF ar SIA “VIONA” par būvdarbu veikšanu un līgumu Nr.2014/012/ERAF ar SIA „Būvju profesionālā uzraudzība” par būvuzraudzības veikšanu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 800 309, no tām Eiropas reģionālā fonda finansējums ir 54,02%.

 
Ilze Tijone
Attīstība un plānošanas nodaļas vadītāja
 
 
 
2014.gada 15.jūlijā

Bauskas vecpilsētā  tiek atjaunota Rīgas iela. 

              
Jau kopš maija beigām Bauskas vecpilsētā norisinās vienas no senākajām pilsētas ielām- Rīgas ielas rekonstrukcija, kuras laikā paredzēts atjaunot ielas nolietoto infrastruktūru.  Darbi tika uzsākti krustojumā ar Pasta ielu.  Būvdarbus veic SIA „Viona”,   būvuzraudzību nodrošina SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”, būvuzraugs Sandris Adrickis.

Divu mēnešu laikā ir paveikti būvlaukuma mobilizācijas darbi, satiksmes organizēšana būvdarbu laikā, inženiertīklu trases nospraušana, sarkano līniju nospraušana dabā, asfalta seguma savienojumu frēzēšana, betona apmaļu nojaukšana, brauktuves asfaltbetona seguma nojaukšana (demontāžu) daļai ielas, ietves asfaltbetona seguma nojaukšana un transportēšana, ietves betona bruģakmens seguma nojaukšana (demontāža), liekās grunts savākšana un transporta. 

Plānojot darbus Rīgas ielā, vēl nebija zināms, ka nāksies tik daudz darba un līdzekļu veltīt tieši apakšzemes komunikāciju sakārtošanai, bet, ja reiz ielas remontdarbi ir uzsākti, tie jāveic kvalitatīvi, lai iela turpmāk varētu labi kalpot. Tādēļ pašreiz notiek veco un jau nestabilo komunikāciju nomaiņa un rekonstrukcija.

Jūlija mēnesī norisinās darbs pie inženierkomunikāciju izbūves-  elektroapgādes ārējo tīklu izbūves, montāžas darbiem ielu apgaismojuma tīklu izbūvei,  kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūves un gūliju līmeņošanas, ūdens apgādes, kanalizācijas ārējo tīklu daļas izbūves.  Plānots, ka līdz novada svētkiem tiks uzklāta arī daļa no braucamās daļas bruģa virzienā līdz Saules ielai.

Projekta ietvaros paredzēta 1069,5 m brauktuves un ietvju segas rekonstrukcija, 990,80 m ūdensvadu rekonstrukcija, kā arī esošo elektrotīklu un sakaru kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un aizsardzība. Tiks izbūvēta un rekonstruēta notekūdeņu kanalizācija virsūdeņu novadīšanai, tiks veikta apzaļumošana.

Projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”, Nr.3DP/3.6.2.1.0./13/IPIA/VRAA/011/024, kopējās izmaksas ir EUR 846 545,00 Eiropas reģionālā fonda finansējums ir EUR 457 299,91, jeb 54,02% no kopējām izmaksām.

Ilze Tijone,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

20.05.2014.
 
Slēgs satiksmi Rīgas ielā no Pasta ielas līdz Smilšu ielai
 
SIA "Viona" informē, ka no 21.maija līdz 31.jūlijam slēgs satiksmi Rīgas ielā no Pasta ielas līdz Smilšu ielai, jo tiek uzsākta Rīgas ielas posma rekonstrukcija.  Būvdarbus veic SIA "Viona " saskaņā ar līgumu Nr.BNA 2013/105/ERAF "Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot) rekonstrukcija”.
 
Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas slēgtajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi.
 
Satiksmes organizēšanas shēma ŠEIT.
 
Būvdarbu vadītājs Arams Avetjans, tel. +371 26346915.
 
 
26.03.2014.
Bauskā tiks rekonstruēts Rīgas ielas posms
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir parakstījusi līgumu ar Bauskas novada pašvaldību par Rīgas ielas posma no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 rekonstrukrukciju.
 
Rekonstruējamais Rīgas ielas posms atrodas Bauskas vēsturiskajā centrā, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Iela vēsturiski ir bijusi viena no galvenajām pilsētas ielām. Ielas posmā atrodas vēsturiskā apbūve, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas, gājēju tiltiņš pār Mēmeles upi. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī Bauskas vecpilsētā, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcību un dzīves kvalitāti, rekonstruējot ielas infrastruktūru.
 
Projekts paredz reģionālā attīstības centra konkurētspējas celšanu un funkcionālo saišu nodrošināšanu ar apkārtējām teritorijām. Projekta ietvaros paredzēta 1069,50m esošās brauktuves un ietvju segas rekonstrukcija, 990,80 m ūdensvadu rekonstrukcija, kā arī esošo elektrotīklu un sakaru kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un aizsardzība. Tiks izbūvēta un rekonstruēta notekūdeņu kanalizācija virsūdeņu novadīšanai, tiks veikta apzaļumošana. 
 
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1310775.26, Eiropas reģionālā fonda finansējums plānots EUR 708075, kas ir 54,02% no kopējām izmaksām. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2015.gada jūnijam.
 
 
Kontaktpersona: 
 
Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja