Otrdiena, 23. Janvāris, 2018. Grieta, Strauta, Rebeka
Sazinies ar mums 80003939

Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai

Projekta numurs: 3.3.1.0/17/I/004

Projekta programma/SAM: 3.3.1.specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un

Projekta budžets: 1 156 708,74 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums 473855.61 EUR; Valsts budžeta dotācija: 20905.39 EUR; Bauskas novada pašvaldība: 62716.19 EUR attiecināmā un 599 231.09 EUR neattiecināmā daļa.

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Zemgales reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Bauskas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai- pārtikas pārstrāde, transports un loģistika, tūrisms un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta tiešais mērķis ir uzņēmējdarbības vides uzlabošana lielākajiem investoriem, atjaunojot ielas posmu Bauskas pilsētas dienvidu daļā. Galvenās projekta darbības: Īslīces ielas pārbūve Bauskā, ar ielas pārbūvi saistīto inženiertīklu pārbūve, būvuzraudzība un autoruzraudzība ielas pārbūves darbiem.


Galvenās aktivitātes
  • Rekonstruēta brauktuve un ietves 1032m;
  • elektrotīklu un sakaru kanalizācijas tīklu pārcelšana un aizsardzība;
  • izbūvēta un rekonstruēta notekūdeņu kanalizācija virsūdeņu novadīšanai;
  • izbūvēti stāvlaukumi, veikta apzaļumošana.

Īstenošanas laiks: 04.07.2017. – 31.12.2018

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 371 20213021, e-pasts: ilze.tijone@bauska.lv

Publicitāte

28.07.2017.

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu plāno pārbūvēt ielas

 

Bauskā ir sākusies Īslīces ielas pārbūve, kuras turpinājumā ir valsts vietējās nozīmes autoceļš  (V1028) Bauska-Bērzi - Ādžūni - Lietuvas Republika (Žeime).

 

Īslīces ielas pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic būvuzņēmums SIA “Lemminkainen Latvija” par 941 610,64 eiro bez PVN. Līguma termiņš ir 38 nedēļas. Iepirkumu procedūrā par būvuzraugu izraudzīts SIA „Jurēvičs un partneri”. Līgums noslēgts par 13 557 eiro bez PVN.

 

Novada domē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par aizņēmuma lūgšanu 956 103,74 eiro apmērā no Valsts kases ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi ERAF līdzfinansētā projekta „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tostarp - 2017.gadā 724 883 eiro un 2018.gadā – 231 220,74 eiro.

 

Zane Gorškova,

Sabiedrisko attiecību speciāliste


17.07.2017.

Satiksmes organizācija Īslīces ielas pārbūves laikā

<div class="text-inner" style="margin: 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: " open="" sans",="" helvetica,="" "bitstream="" vera="" arial,="" sans-serif;"="">

Bauskā ir sākusies Īslīces ielas pārbūve, kuras turpinājumā ir valsts vietējās nozīmes autoceļš  (V1028) Bauska-Bērzi - Ādžūni - Lietuvas Republika (Žeime).

 

Pārbūves laikā iela transporta kustībai netiks slēgta. Darbi ritēs joslās pa posmiem, tādēļ kustība tiks regulēta, un autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem.  Īslīces ielas pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic būvuzņēmums SIA “Lemminkainen”.

 

Darbu gaitā ir iespējami īslaicīgi ierobežojumi un apgrūtinājumi piekļuvei objektiem un īpašumiem.

 

Sakarā ar Īslīces ielas pārbūves darbiem, lai nodrošinātu piekļuvi NESTE degvielas uzpildes stacijai, paredzēts atcelt ceļa zīmes nr.401 darbības zonu, to demontējot vai aizsedzot uz laiku līdz vienam mēnesim. Skatīt ŠEIT!

 

Ceļa darbu vietas aprīkojuma uzstādīšanas shēma ŠEIT

 

Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem pārbūves laikā, ievērot izvietotās zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu.  Šobrīd objektā ir nosprausta trase, par ko liecina visā pārbūvējamajā posmā izvietotie mietiņi.   

 

Kontaktpersonas informācijai:

  • SIA „Lemminkainen” būvdarbu vadītājs Kalvis Margevičs tālr. 26456931;
  • Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglinska tālr. 26370202.

 

Iela tiek pārbūvēta specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" programmas ietvaros.

 

Projekta vadītāja Ilze Tijone


16.06.2017.

Uzsāk Īslīces ielas atjaunošanu

 

Šodien, 2017.gada 16.jūnijā, parakstīta vienošanās  ar SIA „Leminkainen Latvija” par  Īslīces ielas Bauskā pārbūvi.  Projekta īstenošana gaidīta jau ilgāku laiku. Ceļu drošības audita ziņojumā pārbūvējamā ielas posma  vizuālais stāvoklis ir novērtēts kā slikts. Ielas nomales ir izbraukātas, melnais segums ar plaisām un sabrucis, neatbilst lielajai kravas transporta plūsmai un slodzei.  Pa Īslīces ielu pārvietojas no 3000 līdz 5000 auto diennaktī, tai skaitā liels skaits kravas transporta līdzekļu.  Īslīces pagasts ir lielākais pagasts gan pēc iedzīvotāju skaita (3,7 tūkstoši 01.01.2017, gan pēc uzņēmēju radītās pievienotās vērtības 11 milj. eiro 2014.gadā).  Deviņi no Bauskas novada 50 lielākajiem uzņēmumiem izmanto ielu ikdienā. Problēmas aktualitāti ir novērtējuši visi aptaujātie uzņēmēji. Degradētā vide rada ekonomiskus zaudējumus (auto kilometra izmaksas un traucē ikdienas funkciju veikšanai). Ielas posms ir nozīmīga transporta artērija Īslīces pagastā, ielas turpinājums dienvidu virzienā ir autoceļš V1028 (Bauska–Bērzi–Ādžūni–Lietuvas robeža).

 

Projektā paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana-  Īslīces ielas  905m un Ziedoņu ielas posma pieslēgums Īslīces ielai 127m un tai piekļaujošās teritorijas pārbūve;  kopā tiks atjaunots ielas posms  1032 m garumā.  Projekta ietvaros tiks izbūvēti divi stāvlaukumi- Īslīces ielā 8 un Īslīces ielā 1.  Stāvlaukuma un atpūtas vietas izveide Īslīces ielā 1 būs priekšnoteikums vides un tūristu ērtību uzlabošanai, lai apmeklētu Bauskas pili Mūsas upes labajā krastā un nodrošinās iedzīvotāju ērtības, īpaši lielo pasākumu laikā. Projekta realizācija bija iespējama pateicoties SIA „Baltic Dairy Board” ieguldījumam jauna uzņēmuma izveidē un darba vietu radīšanā. 

 

Par Īslīces ielas atjaunošanu deputāti lēma jau 2015.gada nogalē, pēc tam projekta ideja tika saskaņota Vides un reģionālās attīstības ministrijā, tika izstrādāts tehniskais projekts un iepirkti būvdarbi, sagatavots projekta iesniegums, kas iesniegts ierobežotas projektu atlases konkursā.  2017.gada 14.jūnijā saņemts Centrālās un finanšu līguma aģentūras lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 3.3.1.0/17/I/004 „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” apstiprināšanu ar nosacījumu. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 156 708 miljoni eiro. Gandrīz pusi no projekta izmaksām segs publiskais finansējums specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"  programmas ietvaros, atbilstoši Bauskas novada pašvaldībai piešķirtajai kvotai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF)  473 855,61 eiro. Pārējo finansējuma daļu pašvaldība nodrošinās, aizņemoties Valsts kasē uz 30 gadiem. 

 

Tehnisko projektu izstrādāja un  autoruzraudzību nodrošinās  SIA „BM projekts”,  būvdarbu uzraudzību nodrošinās SIA „Jurēvičs un partneri”,  līgums ar uzņēmēju  noslēgts 2017.gada 7.jūlijā.

 

Ilze Tijone, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Attēlā SIA Lemminkainen Latvija prokūrists Andris Velmunsks un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks.