Piektdiena, 22. Jūnijs, 2018. Laimdots, Laimiņš, Ludmila
Sazinies ar mums 80003939

Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai

Projekta numurs: 3.3.1.0/17/I/004

Projekta programma/SAM: 3.3.1.specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un

Projekta budžets: 1 156 708,74 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums 473855.61 EUR; Valsts budžeta dotācija: 20905.39 EUR; Bauskas novada pašvaldība: 62716.19 EUR attiecināmā un 599 231.09 EUR neattiecināmā daļa.

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Zemgales reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Bauskas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai- pārtikas pārstrāde, transports un loģistika, tūrisms un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta tiešais mērķis ir uzņēmējdarbības vides uzlabošana lielākajiem investoriem, atjaunojot ielas posmu Bauskas pilsētas dienvidu daļā. Galvenās projekta darbības: Īslīces ielas pārbūve Bauskā, ar ielas pārbūvi saistīto inženiertīklu pārbūve, būvuzraudzība un autoruzraudzība ielas pārbūves darbiem.


Galvenās aktivitātes
  • Rekonstruēta brauktuve un ietves 1032m;
  • elektrotīklu un sakaru kanalizācijas tīklu pārcelšana un aizsardzība;
  • izbūvēta un rekonstruēta notekūdeņu kanalizācija virsūdeņu novadīšanai;
  • izbūvēti stāvlaukumi, veikta apzaļumošana.

Īstenošanas laiks: 04.07.2017. – 31.12.2018

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 371 20213021, e-pasts: ilze.tijone@bauska.lv

Publicitāte

18.06.2018

                                           

 

Informācija iedzīvotājiem: 
25.jūnijā pilnībā tiks slēgta satiksme Īslīces ielas remontdarbu posmā.

Bauskas novada pašvaldība informē, ka pēc Līgo svētkiem vienu dienu tiks pilnībā slēgta satiksme Īslīces ielas remontdarbu posmā, jo tiks klāts asfalta segums pilnā ceļa braucamās daļas platumā.

Iespējamais ielas slēgšanas datums, kuru šobrīd norāda būvnieks – 2018.gada 25.jūnijs.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

02.05.2018.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma darbi atsāksies 7.maijā.

 


27.04.2018.

Maijā turpināsies Īslīces ielas pārbūve 

Pēc tehnoloģiskās pauzes turpināsies Īslīces ielas darbi. Būvdarbi notiks Īslīces ielā 1 un Ziedoņu ielas posmā. Atgādinām, ka Bauskas novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2017.gada 28.jūlijā noslēdza vienošanos Nr.3.3.1.0/17/I/004 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Projektā “Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” būvdarbus, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, veic būvuzņēmums SIA “Lemminkainen Latvija”. Kopš 2018.gada februāra notikusi divu uzņēmumu apvienošanās, uzņēmuma nosaukums ir „YIT INFRA Latvija”. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA „Jurēvičs un partneri”. Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina autovadītājus turpmāk ievērot izvietotās zīmes. Kontaktpersonas informācijai: SIA „ YIT INFRA Latvija” būvdarbu vadītājs Kalvis Margevičs tālr. 26456931; Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglinska tālr. 26370202. 

Autoceļa posms tiek pārbūvēts 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 1 156 708,74 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 473 855.61 EUR un Valsts budžeta dotācija 20 905.39 EUR.  

Ilze Tijone

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

 

 


19.01.2018.

Īslīces ielas atjaunošana turpināsies pavasarī

Jau decembra mēnesī Īslīces ielas pārbūves darbi ir pārtraukti, lai būvdarbus turpinātu aprīļa beigas pēc tehnoloģiskās pauzes.  Pagājušajā gadā Īslīces ielā tika izbūvēti visi inženiertīkli, veikta Īslīces ielas asfaltēšana.  Šogad ir jāpabeidz  Ziedoņu ielas posma pārbūve, Īslīces ielas asfalta virskārtas uzklāšana, kā arī atpūtas laukuma Īslīces ielā 1 izbūve un apzaļumošana (vairāk skatīt 1.attēlā).   Par atpūtas vietas izveidi un teritorijas sakārtošanu tika domāts jau vairākus gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras studenti radoši strādāja un izveidoja vairākas koncepcijas, kā varētu izskatīties teritorija.  Par skatu līnijām iebraucot pilsētā, diskutēja un priekšlikumus demonstrēja arī 2016.gadā ainavu arhitektūras plenēra darbinieki.

 

Stāvlaukuma un atpūtas vietas izveide Īslīces ielā 1 uzlabos vides ainavu, nodrošinās ērtības tūristiem un pašvaldības iedzīvotājiem lielo pasākumu laikā. Pagājušajā vasarā šajā teritorijā tika veikti apjomīgi dīķa tīrīšanas darbi, izbūvēts energoefektīvs apgaismojums. Diemžēl ievērojamais nokrišņu daudzums apgrūtināja zemes darbus un teritoriju labiekārtošanas darbi veicās lēnāk. Projektā darbus objektā veic SIA „Leminkainen Latvija”, būvuzraudzību SIA „Jurēvičs un partneri”, autoruzraudzība ir SIA „BM-projekts” pārziņā.

Ilze Tijone

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 


04.10.2017.

Remontdarbu dēļ slēgs satiksmi Īslīces ielā

Bauskā rit Īslīces ielas pārbūve, kuras turpinājumā ir valsts vietējās nozīmes autoceļš  (V1028) Bauska-Bērzi - Ādžūni - Lietuvas Republika (Žeime).

 

Laika posmā no 4.-7.oktobrim tiks slēgts Īslīces iela posms abos virzienos. Lūdzam izmantot abpraucamos ceļus. 

Īslīces ielas pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic būvuzņēmums SIA “Lemminkainen Latvija” par 941 610,64 eiro bez PVN. Līguma termiņš ir 38 nedēļas.

 

Iepirkumu procedūrā par būvuzraugu izraudzīts SIA „Jurēvičs un partneri”. Līgums noslēgts par 13 557 eiro bez PVN. 

 

Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem pārbūves laikā, ievērot izvietotās zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu.  Šobrīd objektā ir nosprausta trase, par ko liecina visā pārbūvējamajā posmā izvietotie mietiņi.   

 

Kontaktpersonas informācijai:

  • SIA „Lemminkainen” būvdarbu vadītājs Kalvis Margevičs tālr. 26456931;
  • Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglinska tālr. 26370202.

 

Iela tiek pārbūvēta specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" programmas ietvaros.


03.08.2017.

Satiksmes izmaiņas Īslīces ielas rekonstrukcijas laikā

 

Bauskā ir sākusies Īslīces ielas pārbūve, kuras turpinājumā ir valsts vietējās nozīmes autoceļš  (V1028) Bauska-Bērzi - Ādžūni - Lietuvas Republika (Žeime).

 

Pārbūves laikā iela transporta kustībai netiks slēgta. Darbi ritēs joslās pa posmiem, tādēļ kustība tiks regulēta, un autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem. 

 

Īslīces ielas pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic būvuzņēmums SIA “Lemminkainen Latvija” par 941 610,64 eiro bez PVN. Līguma termiņš ir 38 nedēļas.

 

Iepirkumu procedūrā par būvuzraugu izraudzīts SIA „Jurēvičs un partneri”. Līgums noslēgts par 13 557 eiro bez PVN. 

 

Darbu gaitā ir iespējami īslaicīgi ierobežojumi un apgrūtinājumi piekļuvei objektiem un īpašumiem.

 

Īslīces ielas satiksmes shēma ŠEIT

 

Stacijas ielas satiksmes shēma pdf ŠEIT

 

Sakarā ar Īslīces ielas pārbūves darbiem, lai nodrošinātu piekļuvi NESTE degvielas uzpildes stacijai, paredzēts atcelt ceļa zīmes nr.401 darbības zonu, to demontējot vai aizsedzot uz laiku līdz vienam mēnesim. Skatīt ŠEITTas nozīmē, ka, braucot pa Elejas ielu virzienā uz Rundāli, tiks atcelta ceļa zīme, kas neļāva nogriezties pa kreisi uz degvielas uzpildes staciju. Savukārt no Īslīces ielas degvielas uzpildes stacijai piekļūt nevar. 

Ceļa darbu vietas aprīkojuma uzstādīšanas shēma ŠEIT

 

Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem pārbūves laikā, ievērot izvietotās zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu.  Šobrīd objektā ir nosprausta trase, par ko liecina visā pārbūvējamajā posmā izvietotie mietiņi.   

 

Kontaktpersonas informācijai:

 

Bauskā ir sākusies Īslīces ielas pārbūve, kuras turpinājumā ir valsts vietējās nozīmes autoceļš  (V1028) Bauska-Bērzi - Ādžūni - Lietuvas Republika (Žeime).

 

Pārbūves laikā iela transporta kustībai netiks slēgta. Darbi ritēs joslās pa posmiem, tādēļ kustība tiks regulēta, un autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem.  Īslīces ielas pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic būvuzņēmums SIA “Lemminkainen”.

 

Darbu gaitā ir iespējami īslaicīgi ierobežojumi un apgrūtinājumi piekļuvei objektiem un īpašumiem.

 

Sakarā ar Īslīces ielas pārbūves darbiem, lai nodrošinātu piekļuvi NESTE degvielas uzpildes stacijai, paredzēts atcelt ceļa zīmes nr.401 darbības zonu, to demontējot vai aizsedzot uz laiku līdz vienam mēnesim. Skatīt ŠEIT!

 

Ceļa darbu vietas aprīkojuma uzstādīšanas shēma ŠEIT

 

Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem pārbūves laikā, ievērot izvietotās zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu.  Šobrīd objektā ir nosprausta trase, par ko liecina visā pārbūvējamajā posmā izvietotie mietiņi.   

 

Kontaktpersonas informācijai:

 

Iela tiek pārbūvēta specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" programmas ietvaros.

 

Projekta vadītāja Ilze Tijone


16.06.2017.

Uzsāk Īslīces ielas atjaunošanu

 

Šodien, 2017.gada 16.jūnijā, parakstīta vienošanās  ar SIA „Leminkainen Latvija” par  Īslīces ielas Bauskā pārbūvi.  Projekta īstenošana gaidīta jau ilgāku laiku. Ceļu drošības audita ziņojumā pārbūvējamā ielas posma  vizuālais stāvoklis ir novērtēts kā slikts. Ielas nomales ir izbraukātas, melnais segums ar plaisām un sabrucis, neatbilst lielajai kravas transporta plūsmai un slodzei.  Pa Īslīces ielu pārvietojas no 3000 līdz 5000 auto diennaktī, tai skaitā liels skaits kravas transporta līdzekļu.  Īslīces pagasts ir lielākais pagasts gan pēc iedzīvotāju skaita (3,7 tūkstoši 01.01.2017, gan pēc uzņēmēju radītās pievienotās vērtības 11 milj. eiro 2014.gadā).  Deviņi no Bauskas novada 50 lielākajiem uzņēmumiem izmanto ielu ikdienā. Problēmas aktualitāti ir novērtējuši visi aptaujātie uzņēmēji. Degradētā vide rada ekonomiskus zaudējumus (auto kilometra izmaksas un traucē ikdienas funkciju veikšanai). Ielas posms ir nozīmīga transporta artērija Īslīces pagastā, ielas turpinājums dienvidu virzienā ir autoceļš V1028 (Bauska–Bērzi–Ādžūni–Lietuvas robeža).

 

Projektā paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana-  Īslīces ielas  905m un Ziedoņu ielas posma pieslēgums Īslīces ielai 127m un tai piekļaujošās teritorijas pārbūve;  kopā tiks atjaunots ielas posms  1032 m garumā.  Projekta ietvaros tiks izbūvēti divi stāvlaukumi- Īslīces ielā 8 un Īslīces ielā 1.  Stāvlaukuma un atpūtas vietas izveide Īslīces ielā 1 būs priekšnoteikums vides un tūristu ērtību uzlabošanai, lai apmeklētu Bauskas pili Mūsas upes labajā krastā un nodrošinās iedzīvotāju ērtības, īpaši lielo pasākumu laikā. Projekta realizācija bija iespējama pateicoties SIA „Baltic Dairy Board” ieguldījumam jauna uzņēmuma izveidē un darba vietu radīšanā. 

 

Par Īslīces ielas atjaunošanu deputāti lēma jau 2015.gada nogalē, pēc tam projekta ideja tika saskaņota Vides un reģionālās attīstības ministrijā, tika izstrādāts tehniskais projekts un iepirkti būvdarbi, sagatavots projekta iesniegums, kas iesniegts ierobežotas projektu atlases konkursā.  2017.gada 14.jūnijā saņemts Centrālās un finanšu līguma aģentūras lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 3.3.1.0/17/I/004 „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” apstiprināšanu ar nosacījumu. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 156 708 miljoni eiro. Gandrīz pusi no projekta izmaksām segs publiskais finansējums specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"  programmas ietvaros, atbilstoši Bauskas novada pašvaldībai piešķirtajai kvotai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF)  473 855,61 eiro. Pārējo finansējuma daļu pašvaldība nodrošinās, aizņemoties Valsts kasē uz 30 gadiem. 

 

Tehnisko projektu izstrādāja un  autoruzraudzību nodrošinās  SIA „BM projekts”,  būvdarbu uzraudzību nodrošinās SIA „Jurēvičs un partneri”,  līgums ar uzņēmēju  noslēgts 2017.gada 7.jūlijā.

 

Ilze Tijone, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Attēlā SIA Lemminkainen Latvija prokūrists Andris Velmunsks un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. 

 
    • SIA „Lemminkainen” būvdarbu vadītājs Kalvis Margevičs tālr. 26456931;
    • Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglinska tālr. 26370202.