Ceturtdiena, 22. Marts, 2018. Dziedra, Gabriela, Gabriels, Tamāra
Sazinies ar mums 80003939

„Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē”


Projekta finansētājs: NORVĒĢU FINANŠU INSTRUMENS

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē”

Projekta numurs: Nr.LV0080

Projekta programma/SAM: -

Projekta budžets: LVL 249 025,93

Projekta budžeta sadalījums: Norvēģijas Finanšu instrumenta finansējums LVL 211 672,04

Projekta mērķis

Videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde, inženiertehnisko darbu veikšana, videonovērošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un lietošanas apmācīšana Aizkraukles, Bauskas, Dobeles un Jēkabpils pilsētās


Galvenās aktivitātes
  • Tehniskās dokumentācijas izstrāde videonovērošanas kameru sistēmas uzstādīšanai Bauskā;

  • Veikti inženiertehniskie darbi videonovērošanas kameru sistēmas uzstādīšanai Bauskā;

  • Veikta videonovērošanas kameru un atbilstošās infrastruktūras piegāde un uzstādīšana Bauskā;

  • Veikta divu personu apmācība sistēmas lietošanai.


Īstenošanas laiks: 15.09.2009. – 02.2011.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte

Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions

Projekta partneri (piedalās ar līdzfinansējumu):

– Aizkraukles novada dome;

– Bauskas pilsētas dome;

– Dobeles pilsētas dome;

– Jēkabpils pilsētas dome.

Sadarbības partneri:

– Jelgavas pilsētas dome;

– Valsts probācijas dienests;

– Nevalstiskā organizācija „Vecāki Jelgavai”;

Projekta partneris no Norvēģijas: Nacionālā Noziedzības novēršanas Padome (Oslo).