Ceturtdiena, 22. Marts, 2018. Dziedra, Gabriela, Gabriels, Tamāra
Sazinies ar mums 80003939

Pasākumi noteiktām personu grupām


Projekta finansētājs: ESF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Pasākumi noteiktām personu grupām

Projekta numurs: Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/ IPIA/NVA/001

Projekta programma/SAM: Cilvēkresursi un nodarbinātība

Projekta budžets: LVL 9 391,00

Projekta budžeta sadalījums: ESF finansējums LVL 6 764,75

Projekta mērķis

Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Bauskas filiāli, veicināt mērķa grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā


Galvenās aktivitātes

Nodrošināta darba vieta cilvēkam ar īpašām vajadzībām 24 mēnešus Īslīces kultūras namā


Īstenošanas laiks: 01.2009. – 01.2011.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte