Otrdiena, 30. Maijs, 2017. Lolita, Vitolds
Sazinies ar mums 63922238

Mūžizglītības programma


Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas partnerības projekts

Nr.LLP-LdV-PT-2008-LV-510 „Ūdens dzīvībai – izglītība ūdenim”
(„Water for life – Education for water”)

 

 

Projekta mērķis: izveidot ūdens mācību taku (takas) par ūdeni, dabas un kultūras vērtībām, lai pilnveidotu profesionālo izglītību, kas atbilst ekonomiskajām prasībām ilgtspējīgai attīstībai
 
Projektā piedalās partneri no: Slovēnijas, Austrijas, Rumānijas, Itālijas, Spānijas, Zviedrijas un Latvijas
 
Projekts ieviešanas laiks: 2008.gada 1.augusts līdz 2010.gada 31.jūlijs
 
Projekta ideja: projektā iesaistītās puses (partneri) izstrādā un ievieš ūdens mācību takas modeli, kas paredz aktīvāku ūdens apgabalu iekļaušanu profesionālajā vides mācību metodikā, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību
 
Modelis paredz trīs ieviešanas fāzes:
1.    Konkrēta ūdens apgabala izpēte (katrs partneris izvēlas, kuram ūdens apgabalam mācību ūdens taka tiks izstrādāta un vēlāk attiecīgi ieviesta. Šī fāze paredz, ka attiecīgajā ūdens apgabalā tiek izpētīts dabas un kultūras mantojums, kā arī izvērtēta kāda ir ekonomiskā ietekme uz šīm vērtībām)
2.    Mācību ūdens takas īstenošanas fāze paredz takas aprīkošanu ar nepieciešamo infrastruktūru, lai celtu sabiedrībai vides apziņu un veicinātu sabiedrības aktīvāku līdzdalību dabas vērtību saglabāšanā (katrs partneris izveido ūdens mācību taku un aprīko ar nepieciešamajiem mācību materiāliem, piemēram, darba burtnīcām, izglītojošiem stendiem, norādes zīmēm, u.c. aprīkojumu)
3.    Projekta rezultātu izvērtēšana, izplatīšana un integrēšana turpmākajā darbā (katrs partneris ierosina integrēt vai integrē ūdens mācību takas izglītības modeli profesionālajā sagatavošanā un pilnveidošanā, un informē par to plašas sabiedrības grupas). Rezultātā būs izstrādāts kopīgs profesionālās sagatavošanas un pilnveidošanas modelis par dabas un kultūras mantojumu izvēlētajos ūdens apgabalos, lai sekmētu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību
 
Bauskas novada domes projekta budžets: EUR 20 000
 
Projekta mājaslapa: http://projects.ff.uni-mb.si/w-education