Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

Multimediju studija jauniešiem, 2.kārta


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Multimediju studija jauniešiem, 2.kārta

Projekta numurs: 14-06-LL19- L413201-000016

Projekta programma/SAM: Lauku attīstības programmas pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta budžets: 4 648,70 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ELFLA – 3 457,71 EUR, Bauskas novada pašvaldība – 1 190,99 EUR.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir aprīkot multimediju studiju Bauskas Bērnu un jauniešu centrā, nodrošinot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un līdzdalības veicināšanai.


Galvenās aktivitātes
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei, un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
  • Iegādāties kvalitatīvu un profesionālu aprīkojumu, papildinot projekta pirmajā kārtā iegādāto, kurš ir savietojams ar jau esošo aparatūru, tādējādi izmantojot to efektīvāk un daudzveidīgāk, kā arī iegūstot profesionālāku izpildījumu.

Īstenošanas laiks: 28.05.2014. – 31.05.2015.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922233