Svētdiena, 25. Marts, 2018. Marita, Māra, Mārīte
Sazinies ar mums 80003939

Kultūras centra “Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošana


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Kultūras centra “Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošana

Projekta numurs: 14-06-LL19- L413201-000017

Projekta programma/SAM: Lauku attīstības programmas pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta budžets: 4 666,04 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ELFLA – 3 470,61 EUR, Bauskas novada pašvaldība – 1 195,43 EUR.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt Bauskas novada kultūras centra “Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu sabiedrisko aktivitāšu ieviešanu, kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu Bauskas novada teritorijā.


Galvenās aktivitātes
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei, un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
  • Kvalitatīva un profesionāla apgaismojuma aprīkojuma iegāde, būtiski uzlabojot skatuves zonas apgaismojumu (kopējās skatuves gaismas, skatuves nokrāsu gaismas, akcentu gaismas,) un visu organizējamo pasākumu vidi un kvalitāti.

Īstenošanas laiks: 15.06.2014. – 30.05.2015.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922233