Sestdiena, 21. Jūlijs, 2018. Meldra, Meldris, Melisa
Sazinies ar mums 80003939

„Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”

Projekta numurs: Nr.3DP/3.6.2.1.0/14 /IPIA/VRAA/005

Projekta programma/SAM: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta budžets: EUR 240 501,64

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums EUR 204 426,39; pašvaldības līdzfinansējums EUR 36 075,25

Projekta mērķis

Veicināt Bauskas pilsētas ekonomisko attīstību, tajā skaitā uzņēmējdarbības attīstību, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos

 


Galvenās aktivitātes

Kraujas ielas posma no Zaļās līdz Pilskalna ielai rekonstrukcija - projekta ietvaros paredzēta 243 m esošās brauktuves rekonstrukcija un gājēju ietves/veloceliņa izbūve, notekūdeņu kanalizācijas virsūdeņu novadīšanai pievadu izbūve. 


Īstenošanas laiks: 13.08.2014.-30.06.2015.

Koordinātors: Laine Baha

Kontaktinformācija: 63921942

Publicitāte

8.06.2015.

Noslēdzies projekts „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”

Jau no 2014.gada decembra baušķeniekiem tika atvērts rekonstruētais Kraujas ielas posms no Zaļās ielas līdz Pilskalna ielai 243m garumā, taču vienpadsmit mēnešus ilgušais projekts noslēdzies 30.06.2015.

Pēc rekonstrukcijas ir uzlabota gājēju, personu ar īpašām vajadzībām un velosipēdistu drošība. Kraujas ielas posms ieguvis jaunu, mūsdienīgu veidolu ar rekonstruētu ceļa braucamo daļu, izbūvētu ietvi, kas pielāgota arī personām ar īpašām vajadzībām un veloceliņu, kas ir pietiekami plats un ērts. 

Par vides pieejamības prasību ievērošanu pašvaldība vairākkārt saņēmusi labus vārdus no Bauskas iedzīvotājiem un arī no Bauskas invalīdu biedrības pārstāvjiem.

Kraujas ielas posma no Zaļās līdz Pilskalna ielai rekonstrukcija tika veikta projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/005 „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 240 501,64, Eiropas reģionālā fonda finansējums EUR 204 426,39 EUR, jeb 85% no kopējām izmaksām.

 

Sagatavoja Laine Baha,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.


2.10.2014.

Piekļūšana DUS „Statoil” būs organizēta no Kraujas ielas

Informējam, ka ir aktualizēta satiksmes organizācijas shēma Zaļās un Kraujas ielas rekonstrukcijas būvdarbu zonās.
Būvdarbu laikā tiks nodrošināta iebraukšana un izbraukšana no Kraujas ielas uz „Statoil” degvielas uzpildes staciju. 

Transporta līdzekļu vadītājiem jāievēro, ka virzienā no Zaļās ielas uz Kraujas ielu un tālāk uz DUS „Statoil” uzstādīta 208.ceļa zīme „Priekšroka pretim braucošajiem”, savukārt no DUS „Statoil” virzienā uz Kraujas ielu un pēc tam uz Zaļo ielu uzstādīta 209.priekšrocības zīme „Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem”. 

SHĒMA

Sagatavoja Laine Baha,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


1.09.2014.

Satiksmes organizācijas shēma Kraujas ielas rekonstrukcijas laikā

Projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/005 „Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros uzsākta Kraujas ielas posma no Zaļās līdz Pilskalna ielai rekonstrukcija. 
Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā.
Rekonstrukcijas darbu laikā satiksmei tik slēgts Kraujas ielas posms no Zaļās līdz Pilskalna ielai. Apbraucamais ceļš sakrīt ar Zaļās ielas ceļa seguma atjaunošanas darbu posma apbraucamo ceļu:
-    Grenctāles virzienā: Pionieru iela – Pilskalna iela – Upmalas iela;
-    Rīgas virzienā: pa Zaļo ielu gar ceļa būvdarbu zonu;
-    Piekļūšana DUS „Statoil” tiks organizēta no Zaļās ielas.
-    Gājēju kustība novirzīta pa blakus esošajām ielām – Liepu iela, Upmalas iela. Ceļu darbu zonā gājēju kustība aizliegta, gājēju kustība ir norobežota ar norobežojošajām lentām.

SHĒMA

 

Sagatavoja:
Asja Francuzeviča, SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība ”IGATE”” projektu vadītāja, mob.tālr. 29337737

Laine Baha, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

 


28.08.2014.