Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

Kopīgas sporta aktivitātes - pamats nākotnei (Active)


Projekta finansētājs: LAT-LIT

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Kopīgas sporta aktivitātes - pamats nākotnei (Active)

Projekta budžets: 200 000 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums: 170 000 EUR; Partneru līdzfinansējums: 30 000 EUR

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt sadarbību starp sporta kopienām Pluņģe, Lietuvā un Bauskā, Latvijā, veicinot kopīgas aktivitātes cilvēkiem un organizācijām no šīm pilsētām, nodrošinot sporta aktivitātes visu vecumu cilvēkiem un palīdzot pašvaldību iestādēm rast iespēju sniegt labākus pakalpojumus šajā jomā. Projekta īstenošana ir bijusi pozitīva ietekme uz vietējo iedzīvotāju veselības kā arī tas ir radījis patīkamākus dzīves apstākļus, visiem iedzīvotājiem.


Galvenās aktivitātes
  1. Ir izstrādāti kopīgi standarti dažādu sacensību pasākumu organizēšanā;
  2. Izveidota jauna tīmekļa vietne;
  3. Ir notikuši 3 kopīgi sporta pasākumi, kas ietvēra gan treniņus, gan sacensības;
  4. Paredzēts būvēt jaunu sporta kompleksu Pluņģe un uzlabot esošo sporta kompleksu Bauskā.

Īstenošanas laiks: 01/2009 – 06/2010

Koordinātors: Rasa Jonušiene

Kontaktinformācija: +37044873145

Publicitāte

Projekta partneri:

  1. Bauskas novada dome (LV)
  2. Administration of Plunge District Municipality (LT)