Trešdiena, 18. Jūlijs, 2018. Rozālija, Roze
Sazinies ar mums 80003939

Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai

Projekta numurs: LLIV-339

Projekta programma/SAM: LAT-LIT

Projekta budžets: 2 181 565 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF 903 294 EUR Līdzfinansējums - 1 278 271 EUR

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir ūdens kvalitātes uzlabošana Lielupes baseina apgabala Zemgales reģionā un Lietuvas pierobežas reģionos, kā arī apdzīvoto teritoriju applūšanas draudu mazināšana, ieviešot inovatīvus lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas risinājumus. Projekta īpašie mērķi ir veikt investīcijas un izstrādāt tehniskos projektus lietus kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, kas atspoguļo ilgtspējīgas lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas principus.


Galvenās aktivitātes
  • Pētījuma «Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā» izstrāde.
  • Vadlīniju izstrāde izmaksu un tehnoloģiju ziņā efektīviem lietusūdeņu savākšanas mehānismiem un apsaimniekošanas modeļiem.
  • Pašvaldību speciālistu apmācības jaunāko tehnoloģiju jomā, darba efektivizācijas, sistēmas monitoringa jautājumos.
  • Semināri zemju īpašniekiem un uzņēmējiem par normatīvu prasībām, ietekmi uz vidi un tehniskiem risinājumiem lietusūdeņu apsaimniekošanā.
  • Tehnisko projektu izstrāde lietus kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai.
  • Lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūras izveide un rekonstrukcija.
  • Projekta vadības nodrošināšana, piedalīšanās partneru organizētajās projekta aktivitātēs.

Īstenošanas laiks: 03.09.2012. – 02.09.2014.

Koordinātors: Laine Baha

Kontaktinformācija: 63922233