Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana

Projekta numurs: 12-06-LL19- L413201-000005

Projekta programma/SAM: Lauku attīstības programmas pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta budžets: 27 249,79 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ELFLA – 12 805,85 EUR, Bauskas novada pašvaldība – 14 443,94 EUR.

Projekta mērķis

Veikt sabiedriskās darbības centra – Grenctāles kultūras nama infrastruktūras uzlabošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbības centra pieejamību sabiedrisko, kultūras un sporta aktivitāšu ieviešanai un attīstībai Bauskas novada teritorijā.


Galvenās aktivitātes
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei, un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
  • Sānu ieejas mezgla remonta darbi.
  • Galvenās ieejas mezgla remonta darbi.
  • Elektroapgādes tīkla rekonstrukcija.

Īstenošanas laiks: 27.07.2012. – 31.05.2013.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922233