Otrdiena, 23. Maijs, 2017. Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Sazinies ar mums 63922238

Projekts „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana 2.kārta”


Projekts „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana 2.kārta

2012.gadā tika īstenots projekts „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana” Projekta īstenošanas rezultātā tika veikta Grenctāles kultūras nama galvenās ieejas durvju nomaiņa, sānu ieejas lieveņa un durvju rekonstrukcija, kā arī elektroapgādes tīkla rekonstrukcija. Lai doktorātu un bibliotēku varētu apmeklēt māmiņas ar maziem bērniem un iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, pie sānu ieejas tika izbūvēta uzbrauktuve.


Lai nodrošinātu visiem novada iedzīvotājiem pieejamību kultūras pasākumiem, kas notiek Grenctāles kultūras namā, bija nepieciešams turpināt kultūras nama pieejamības uzlabošanu. Galvenās ieejas lievenis bija izdrupis, kāpieni izļodzījušies un izdrupuši. Priekšlaukums pie galvenās ieejas bija izklāts ar padomju laika betona plātnēm, kas izdrupušas un atsegtie armatūras gali apdraudēja iedzīvotāju pārvietošanās drošību.


2013.gada 14.maijā Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” sagatavoja un iesniedza projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana 2.kārta” iesniegumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.


2013.gada 27.septembrī projekts tika apstiprināts un 2013.gada 5.augustā noslēgts līgums Nr. Nr.BNA2013/046/ELFLA/04 „Grenctāles kultūras nama remontdarbi” starp uzņēmēju SIA „Kvintets M” un Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 44 152 lati. ES fondu līdzekļi-18 000 lati un pašvaldības līdzfinansējums – 26 152 lati.


Īstenojot projektu, ir izbūvēts betona bruģakmens segums 1420 m2 platībā, izbūvēti galvenās ieejas betona pakāpieni un lievenis iesegts ar betona bruģi. Lai nodrošinātu pieeju kultūras namam iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, ir uzbūvēta uzbrauktuve. Izbūvēta lietusūdens kanalizācija lietusūdens novadīšanai no lieveņa jumta.
Plašo bruģēto priekšlaukumu un sakārtoto lieveni turpmāk varēs izmantot arī sporta un brīvdabas pasākumu organizēšanai, jo virs lieveņa ir plašs esošais uzjumtenis un projekta ietvaros izbūvēta elektrības pieslēguma vieta.

 

 

Galvenās ieejas lievenis un priekšlaukums pirms remontdarbu uzsākšanas


Galvenās ieejas lievenis un priekšlaukums pēc remontdarbu pabeigšanas


Daina Nikolājeva,
Attīstības un plānošanas nodaļas galvenā speciāliste