Svētdiena, 25. Marts, 2018. Marita, Māra, Mārīte
Sazinies ar mums 80003939

Drošas un pieejamas mācību vides izveidošana izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām Bauskas novada Pamūšas speciālajā internātpamatskolā


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Drošas un pieejamas mācību vides izveidošana izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām Bauskas novada Pamūšas speciālajā internātpamatskolā

Projekta numurs: 3DP/3.1.3.3.1/09/ IPIA/VIAA/017

Projekta programma/SAM: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta budžets: EUR 99 036,10

Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums EUR 99 007,36

Projekta mērķis

Nodrošināt drošu un pieejamu vidi Pamūšas speciālajā internātpamatskolā, rekonstruējot pieejas skolas ēkām, gājēju celiņus, iekšpagalmus un norobežojot skolas teritoriju


Galvenās aktivitātes
  • Apdraudējums bērnu drošībai tika novērsts, skolas teritorijai uzstādot stiepļu žogu un izbūvējot vārtus transportam un gājējiem;

  • Esošajām ēkām izbūvēti jauni ieejas mezgli- lieveņi un uzbrauktuves;

  • Rekonstruēti ēkas bīstamie ieejas jumtiņi, izbūvējot uzjumteņus;

  • Labiekārtota teritorija ap ēkām, izveidojot bruģakmens seguma iebraucamo ceļu un pagalmus, rekonstruētas brauktuves, gājēju celiņi;

  • Izveidots stāvlaukums transportam;


Īstenošanas laiks: 04.01.2010 - 09.25.2010

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 63922233

Publicitāte

Lai nodrošinātu drošas un pieejamas mācību vides izveidošanu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Bauskas novada Pamūšas speciālajā internātpamatskolā, projekta ietvaros plānotā aktivitāte ir skolas infrastruktūras rekonstrukcija. Projekta īstenošanas vieta ir Bauskas novads, Gailīšu pagasts, Pamūšas speciālā internātpamatskola. Skola ir vienīgā specializētā izglītības iestāde Bauskas novadā, kurš aptver 9 bijušās pašvaldības ar 28500 iedzīvotājiem. Skolā tiek realizētas 2 speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A, B un C līmenis), speciālā arodizglītības programma izglītojamajiem un 2 pirmsskolas izglītības programmas. Projekta mērķis ir izveidot drošu un pieejamu vidi, rekonstruējot pieejas skolas ēkām, gājēju celiņus, iekšpagalmus, laukumus un norobežojot skolas teritoriju no pagasta galvenās transporta maģistrāles. kā arī veicināt izglītojamo mācību un praktisko darba iemaņu uzlabošanos. Plānotās projekta aktivitātes ir skolas teritorijas degradējušas infrastruktūras rekonstrukcija: veco celiņu un laukumu asfaltbetona un betona laukumu demontāža, ceļu, laukumu un iekšpagalmu izbūve, ieejas lieveņu un uzbrauktuvju izbūve drošai piekļuvei (uzbrauktuves ar margām bērniem ar īpašām vajadzībām), uzbrauktuvju iezīmēšana ar kontrastējošu krāsu vai nodalīšana ar kontrastējošas krāsas bruģakmeni, ēku apzaļumošana, un teritorijas nožogošana. Projekta mērķa grupa ir 89 izglītojamie, 27 skolotāji un 20 izglītības iestādes tehniskie darbinieki. Projekta ieviešanas rezultātā iegūsim mūsdienu prasībām un vienlīdzīgām iespējām atbilstošu mācību vidi 89 izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām un 47 skolas darbiniekiem. Projekta kopējās izmaksas 99 007.36 EUR, no tiem ERAF finansējums 99 007.36 EUR Projekta norise – 6 mēneši no 2010. gada aprīļa līdz 2010. gada septembrim.