Otrdiena, 20. Marts, 2018. Irbe, Made
Sazinies ar mums 80003939

Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana


Projekta finansētājs: KPFI

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta numurs: Nr. KPFI-7/15

Projekta budžets: 518597,38 EUR

Projekta budžeta sadalījums: KPFI - 381046,08 EUR

Īstenošanas laiks: 2011.02.28 - 2012.12.01

Koordinātors: Bauskas novada dome

Publicitāte

10.12.2012.

Pēc renovācijas ekspluatācijā nodots daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki" Mežotnes pagastā
 
 
2012.gada 3.decembrī ekspluatācijā tika nodots daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki” Mežotnes pagastā. Tajā mājvietu raduši un veiksmīgi darbojas dažādi pašdarbnieku kolektīvi, šeit apmeklētājus gaida Strēlnieku bibliotēka, savukārt visi sportot gribētāji var tikties  trenažieru zālē. Renovācijas darbi, kurus veica SIA „Ota un partneri”, notika projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” līguma Nr.KPFI-7/15 ietvaros.
Ēkai tika veikti energoefektivitātes pasākumi – siltināšana, ar mērķi samazināt siltumenerģijas patēriņu, kā rezultātā enerģijas patēriņš apkurei samazināsies par 195,2kWh/m2 no izmērītā 255,6 kWh/m2 un sastādīs 60,4 kWh/m2 gadā, CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs tiek prognozēts ne mazāks kā 0,42 kgCO2/Ls gadā un oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nebūs mazāks par 113,40 t/CO2 gadā.
Visus logus nomainīja pret jauniem PVC konstrukcijas logiem ar siltinātiem pieckameru profiliem, ar trīskāršo stikla paketi un selektīvajiem ārējiem stikliem, kā arī veica iekšējo un ārējo palodžu nomaiņu. Logu ārējo aiļsānu siltināšanu ar 10 cm biezu akmens vati veica vienlaicīgi ar fasādes siltināšanu. Pret PVC konstrukcijas ārdurvīm ar siltinātiem pieckameru profiliem, ar trīskāršo stikla paketi, ar selektīvajiem ārējiem stikliem un ar automātiskajiem durvju aizvērējiem tika nomainītas arī visas koka ārdurvis.
Renovāciju piedzīvojis arī ēkas jumts. Esošās jumta hidroizolācijas demontēta, ieklāts jauns jumta segums un veikta hidroizolācijas izbūve, atjaunotas ārējās lietus ūdens noteces sistēmas. Jumta siltumizolācijas vēdināšanai konstrukcijā iebūvēti vēdināšanas deflektori un vēja parapeta mezgli. Jumta siltumizolācijas apakšējai kārtai izmantota 140 mm bieza jumta akmens vate, savukārt virskārtai 20 mm bieza vate.
Renovācijas laikā ēkai ierīkoja divcauruļu apkures sistēmu ar visiem nepieciešamajiem balansējošiem un termostatvārstiem, kas ļauj maksimāli efektīvi izmantot sistēmas darbību katrā konkrētā telpā un līdz ar to arī visā ēkā kopumā.Blakus centra ēkai ir uzstādīta moduļa tipa katlu māja ar granulu apkures katlu. Līdz projekta īstenošanai ēku apsildīja ar pagrabā esošu malkas apkures katlu.
Ēkas pirmajā stāvā ar 150 mm biezu PAROC GRS20 siltumizolāciju tika veikta grīdu siltināšana, grīdām, atbilstoši telpu specifikai, uzklāja laminātu, flīzes un linoleju. Tika izremontēti arī pirmā stāva sanitārie mezgli.
Atbilstoši LBN normām tika izbūvēta jauna ventilācijas sistēmas iekārta ar rotācijas siltummaini un pilnu iekārtu automatizāciju, kas nodrošina maksimāli ergonomisku un ekonomisku lietošanu, t.sk., arī visu vajadzīgo temperatūras režīmu kontrolei un ekonomiskai darbībai, izmantojot frekvenču pārveidotājus un temperatūras devējus.Viss energoefektivitātes process atspoguļosies īpaši uzstādītā sadales ekrānā.
 
 
Laila Kalniņa,
projekta vadītāja,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vecākā speciāliste

28.09.2012.

 


 
Veiksmīgi rit būvdarbiprojekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros
 
 
2011.gada 28.februārī noslēgtā līguma Nr.KPFI-7/15 par projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu ietvaros Mežotnes pagasta daudzfunkcionālajā centrā „Strēlnieki” intensīvi notiek būdarbi.
Būvdarbus veic būvuzņēmējs - SIA „Ota un partneri”. Sadarbība ar būvuzņēmēju ir veiksmīga. Šobrīd būvdarbi jau irpaveikti aptuveni 75% apmērā no to kopējā apjoma.
Veicot tehniskajā projektā paredzētos būvdarbus, pasūtītājam jārēķinās ar neparedzētiem darbiem, kas gadās samērā bieži rekonstruējot vecas būves. Arī šajā objektā līdz šim ir nācies veikt trīs neparedzētus papildus darbus: Logiemtika veiktsgaisa caurlaidības tests, kas parādīja, ka ir gaisa strapkārta starp mūriem, kas rada siltuma zudumus, tāpēc jāveic papildus pasākumi – gaisa šķirkārtas aizlīmēšanu ar pretkondensāta plēvi visā logsānailes perimetrā un jāuzklāj apmetums; Grīdas ieklāšanas laikā, tika konstatēts, ka visu nesošo konstrukciju (kolonnu) stiprinošie dzelzs elementi izrādījās stipri korodējuši, kurus nepieciešams apstrādāt ar speciālu ķīmiju un pēc tam atvērumus aizbetonēt;Demontējot esošo grīdu 1.stāva lielajā un mazajā zālē konstatēts maģistrālo elektroapgādes kabeļu instalāciju grīdā bojājumi (metāla caurules, kuras laika gaitā ir bojātas, sarūsējušas), untā kā to iebetonēšana projektā rekonstruēt paredzētajā grīdā nav pieļaujama, jo radītu būtiskus elektroenerģijas padeves traucējumus, tās jānomaina.
 
 
Projekta vadītāja Laila Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

 27.06.2012. 

Noslēgušās iepirkuma procedūras projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” energoefektivitātes darbiem un būvuzraudzībai

 

2011. gada 28.februārī starp Bauskas novada domi, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un valsts SIA „Vides investīciju fonds” noslēgtā līguma Nr.KPFI-7/15 par finansējuma saņemšanu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu ietvaros ir noslēgusies publiskā iepirkuma procedūra Nr.BNA 2012/015/KPFI par daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” rekonstrukciju un renovāciju.

Bauskas novada dome 2012.gada 31.maijā ar SIA „Ota un partneri” noslēdza līgumu Nr.BNA 2012/015/KPFI par daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanu par kopējo summu Ls 337144,29 (iesk.PVN 22%), no kuriem Ls 269715,43 apmērā tiks finansēts no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un 20% - Ls 67428,86 būs pašvaldības finansējums.

            Zemsliekšņa iepirkuma Nr.BNA/ZI/2012/011 rezultātā 2012.gada 29.maijā tika noslēgts līgums Nr.BNA/ZI/2012/011/1 ar SIA „Būvuzņēmējs DL” par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” rekonstrukcijas un renovācijas darbiem par summu Ls 1368,84 (iesk. PVN 22%), kur tāpat kā rekonstrukcijas darbiem - 80% jeb Ls 1095,07 finansēs no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un 20% jeb Ls 273,77 pašvaldības finansējums.

Projekta vadītāja Laila Kalniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste28.03.2012. 

Turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Mežotnes pagasta pārvaldes daudzfunkcionālajā centrā „Strēlnieki”

 

      Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamo energoresursu attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.
2011. gada 28.februārī starp Bauskas novada domi, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” ir noslēgts līgums Nr. KPFI-7/15 par finansējuma saņemšanu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Tā kā tehniskā projekta izstrādes laikā radās nepieciešamība izstrādāt vairākus tehnisko risinājumu variantus apkures un ventilācijas sistēmu izbūvei, tad projekta izstrāde aizkavējās. Pēc projekta izstrādes starp Bauskas novada Domi, SIA „Vides investīciju fonds”  un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2012.gada 1.decembrim.
Projekta mērķis ir energoefektivitātes pasākumu veikšana Mežotnes pārvaldes daudzfunkcionālā centrā „Strēlnieki”, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu kultūras, sporta un sociālo pakalpojuma centra ēkā. Projekts paredzēts, lai veiktu ēkas siltināšanu un aiļu pildījuma nomaiņu, kā arī ēkas jumta siltināšanu, 1.stāva grīdas konstrukciju un seguma nomaiņu, apkures sistēmas rekonstrukciju uzstādot jaunu atjaunojamo energoresursu apkures katlu un ventilācijas sistēmas izbūvi.
Projekta rezultātā ēkā tiks samazināta CO2 emisija atmosfērā, kā arī Bauskas novada pašvaldība iegūs renovētu ēku, kas uzlabos vizuālo tēlu lauku apvidū – Mežotnes pagasta apdzīvotā vietā „Strēlnieki”.
Saskaņā ar noslēgto līgumu projekta kopējās attiecināmās izmaksas 337,5 tūkstoši latu, no tām „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” paredzēts 80% apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 20 % apmērā.
Pašlaik ir uzsludināts būvniecības procesa iepirkums, kura pamatā ir „zaļā iepirkuma” kritēriji. Ar visiem interesentiem tiks organizēta objekta apskate, un uzklausīti būvniekus interesējoši jautājumi par projekta realizācijas gaitu un termiņu. Paralēli būvniecības iepirkumam tiek organizēts iepirkums par objekta būvuzraudzību.

 

Mežotnes pagasta pārvaldes
Projekta vadītāja 

asistente Agita Eglinska29.12.2011.

Mežotnes pagasta pārvaldes daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki”
 
 
Šā gada 28.februārī starp Bauskas novada domi, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” ir noslēgts līgums Nr. KPFI-7/15 par finansējuma piešķiršanu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
Projekta mērķis ir energoefektivitātes pasākumu veikšana Mežotnes pārvaldes daudzfunkcionālā centrā „Strēlnieki”, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu kultūras, sporta un sociālo pakalpojuma centra ēkā. Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu un aiļu pildījuma nomaiņu, kā arī ēkas jumta siltināšanu, 1.stāva grīdas konstrukciju un seguma nomaiņu, apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunu atjaunojamo energoresursu apkures katlu un ventilācijas sistēmas izbūvi.
Projekta rezultātā ēkā tiks samazināta CO2 emisija atmosfērā, kā arī Bauskas novada pašvaldība iegūs renovētu ēku, kas uzlabos vizuālo tēlu lauku apvidū – Mežotnes pagasta apdzīvotā vietā „Strēlnieki”.
Tā kā tehniskā projekta izstrādes laikā radās nepieciešamība izstrādāt vairākus tehnisko risinājumu variantus apkures un ventilācijas sistēmu izbūvei, tad projekta izstrāde aizkavējās. Pēc projekta izstrādes starp Bauskas novada Domi, SIA „Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2012.gada 1.decembrim.
SIA „BELSS” turpina izstrādāt tehnisko projektu, kuram tiks veikta ekspertīze. Pēc projekta izstrādes tiks izsludināts iepirkums par būvniecības procesa un būvuzraudzības veikšanu.
Saskaņā ar noslēgto līgumu projekta kopējās attiecināmās izmaksas 337,5 tūkstoši latu, no šīs summas 80% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, savukārt  pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 20 % apmērā no kopējās attiecināmo izmaksu summas.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamo energoresursu attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.
 
Agita Eglinska

Mežotnes pagasta pārvaldes projekta vadītāja asistente30.08.2011.

Turpinās projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana

       Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamo energoresursu attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.
Šā gada 28.februārī starp Bauskas novada domi, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” ir noslēgts līgums Nr. KPFI-7/15 par finansējuma saņemšanu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
Projekta mērķis ir energoefektivitātes pasākumu veikšana Mežotnes pārvaldes daudzfunkcionālā centrā „Strēlnieki”, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu kultūras, sporta un sociālo pakalpojuma centra ēkā. Projekts paredzēts, lai veiktu ēkas siltināšanu un aiļu pildījuma nomaiņu, kā arī ēkas jumta siltināšanu, 1.stāva grīdas konstrukciju un seguma nomaiņu, apkures sistēmas rekonstrukciju uzstādot jaunu atjaunojamo energoresursu apkures katlu un ventilācijas sistēmas izbūvi.               
Projekta rezultātā ēkā tiks samazināta CO2 emisija atmosfērā, kā arī Bauskas novada pašvaldība iegūs renovētu ēku, kas uzlabos vizuālo tēlu lauku apvidū – Mežotnes pagasta apdzīvotā vietā „Strēlnieki”.
Saskaņā ar noslēgto līgumu projekta kopējās attiecināmās izmaksas 337,5 tūkstoši latu, no tām „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” paredzēts 80% apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 20 % apmērā. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2011. gada 1. decembris.
Šā gada 8.jūnijā tika izsludināts iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde projektam „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” un autoruzraudzības veikšana”. Iepirkumu konkurss noslēdzās mēneša beigās, kurā interesi par tehniskā projekta izstrādi izrādīja četras firmas. Iepirkumu komisija iepazīstoties un izvērtējot piedāvājumus, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzina SIA „BELSS” no Jelgavas. 2011.gada 10.augustā ar SIA „BELSS” tika noslēgti līgumi par kopējo summu 6,9  tūkstoši lati, tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības veikšanai. SIA „BELSS” aktīvi veic tehniskā projekta skiču stadijas izstrādi, kura ir jāpabeidz trīs mēnešu laikā, tas ir līdz  oktobrim, kad projekts tiks iesniegts ekspertīzes veikšanai. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas galīgais projektēšanas darbu pabeigšanas termiņš ir šā gada novembris. 

 
Mežotnes pagasta pārvaldes projektu vadītāja
asistente Agita Eglinska

 


27.06.2011.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamo energoresursu attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.
Šā gada 28.februārī starp Bauskas novada domi, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” ir noslēgts līgums Nr. KPFI-7/15 par finansējuma saņemšanu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
            Projekta mērķis ir energoefektivitātes pasākumu veikšana Mežotnes pārvaldes daudzfunkcionālā centrā „Strēlnieki”, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu kultūras, sporta un sociālo pakalpojuma centra ēkā. Projekts paredzēts, lai veiktu ēkas siltināšanu un aiļu pildījuma nomaiņu, kā arī ēkas jumta siltināšanu, 1.stāva grīdas konstrukciju un seguma nomaiņu, apkures sistēmas rekonstrukciju uzstādot jaunu atjaunojamo energoresursu apkures katlu un ventilācijas sistēmas izbūvi.
            Projekta rezultātā ēkā tiks samazināta CO2 emisija atmosfērā, kā arī Bauskas novada pašvaldība iegūs renovētu ēku, kas uzlabos vizuālo tēlu lauku apvidū – Mežotnes pagasta apdzīvotā vietā „Strēlnieki”.
            Saskaņā ar noslēgto līgumu projekta kopējās attiecināmās izmaksas 337,5 tūkstoši latu, no tām „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” paredzēts 80% apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 20 % apmērā. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2011. gada 1. decembris.
            Pašlaik tiek gatavota iepirkumu procedūra, kuras rezultātā tiks izvēlēta projektēšanas firma, kura iegūs tiesības veikt projektēšanas un autoruzraudzības darbus daudzfunkcionālajā centrā „Strēlnieki”. Pēc projekta izstrādes, iepirkuma procedūras rezultātā tiks izvēlēta būvfirma, kas veiks vispārceltniecības, ventilācijas un apkures sistēmas darbus. Paveikto darbu atbilstību projekta prasībām, lai nodrošinātu plānoto enerģijas patēriņa samazinājumu, regulāri uzraudzīs energoauditors un būvuzraugs.
 
Mežotnes pagasta pārvaldes projekta koordinatore
Agita Eglinska