Otrdiena, 30. Maijs, 2017. Lolita, Vitolds
Sazinies ar mums 63922238

Projekts: „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana”


Projekts: „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana” 

Programma: „Valsts budžeta valsts autoceļu fonda programma”
Projekta mērķis:  Sakārtot tranzīta ielas - Kalna ielas un Zaļās ielas segumu 3.105km garā posmā.

Bauskas novada pašvaldības tranzīta ielas-Kalna iela un Zaļā iela ir valsts galvenā autoceļa A7 „Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) 3.105 km garš posms, kurš ir sliktā stāvoklī un rada draudus satiksmei. Ņemot vērā šo apstākli, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” un uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu.
 
Galvenās aktivitātes: 
• asfalta seguma rekonstrukcija 29 721 m2; 
• lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve 60m;
• kanalizācijas kolektora izbūve 45 m;
• gājēju pārejas L tipa apgaismojums, LED lampām 8 gab.;
• luksofori 8 gab.;
• gājēju drošības barjeras 780 m,
• apzaļumošana 2000 m2;
 
Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 020 242,63
LR Satiksmes ministrijas finansējums: EUR   498 000,00
Aizņēmuma Valsts kasē: EUR   417 794,00
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta: EUR 104 449,63
 

Projekta īstenošanas laiks: 22.07.2014. – 15.05.2015., skatoties pēc laika apstākļiem, ir paredzētas 110 dienas neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu
 
Projekta vadītājs: Laima Berga
  
Kontaktinformācija: tālr. 371 20283888, e-pasts: laima.berga@bauska.lv


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

14.05.2015.

Pirmdien, 11.maijā, pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma tika atsākti darbi Kalna un Zaļajā ielā.

Pirmajā nedēļā tiek veikti sagatavošanās darbi, lai uzsāktu asfaltbetona seguma virskārtas ieklāšanu.

18.maijā tiks noņemta Mēmeles tilta seguma virskārta. Asfaltēšanas darbi Kalna un Zaļajā ielā tiks uzsākti 25.maijā. Sākotnēji tiks asfaltētas ielas, noslēgumā – Mēmeles tilts.

Plānots, ka darbiem jānoslēdzas 28.jūnijā.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMAS (7.lpp)

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par satiksmes organizāciju Bauskas novada pašvaldības mājas lapā un sociālajās vietnēs. Atsevišķu posmu asfaltēšana laikā būs jāizmanto apvedceļi.

Pateicamies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Atsāksies darbi projektā “Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana”.

Ar 11.maiju pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks atsākti darbi Kalna un Zaļajā ielā. Līdz jūnija beigām plānots ieklāt asfaltbetona seguma virskārtu. 

Apvedceļa izmantošana paredzēta laikā no 18.maija.
Shēmu skatīt ŠEIT

PLānots, ka sākotnēji asfaltbetona seguma virskārta tiks ieklāta Kalna un Zaļās ielas KREISAJAI PUSEI virzienā no Rīgas posmā no Mēmeles tilta līdz Dārza ielai. Šajā laikā vienas dienas garumā tiks slēgta transporta kustība Plūdoņa un Rīgas ielas krustojumos.

Satiksmes organizācijas shēma

Pēc tam tiks ieklāta Kalna un Zaļās ielas LABAJAI PUSEI virzienā no Rīgas posmā no Mēmeles tilta līdz Uzvaras ielai. Šajā laikā vienas dienas garumā tiks slēgta transporta kustība Plūdoņa un Rīgas ielas krustojumos.

Satiksmes organizācija shēma

Darbi turpināsies virzienā uz Bauskas pilsētas robežas pusi. Šajā periodā dažādos laika posmos tiks slēgta transporta kustība Pionieru, Liepu, Lāčplēša, Kraujas, Slimnīcas un Salātu ielās. 

Satiksmes organizācijas shēma

Pēc brauktuves virskārtas ieklāšanas tiks veikti nobrauktuvju asfaltēšanas darbi un Mēmeles tilta virskārtas izbūves darbus. 

Lūdzam iedzīvotājus sekot līdzi darbu norises gaitai, lai sev atvieglotu pārvietošanos pa Bauskas pilsētas ielām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 


2014. gada 12.septembrī SIA ARKTOSS uzsāks apakšzemes komunikāciju rekonstrukcijas darbus Slimnīcas ielas un Zaļās ielas krustojumā. Darbi notiks trīs etapos. Krustojums satiksmei būs atvērts. 

Shēma

Pēc šo darbu noslēguma, seguma pastiprināšanas darbus uzsāks SIA STRABAG. Plānots, ka tas varētu notikt jau nākamnedēļ. Darbu ilgums - trīs dienas. Šajā laikā krustojums TIKS SLĒGTS. Transporta līdzekļu vadītājus aicinām izmantot Salātu un Zaļās ielas krustojumu.  Plūdoņa ielā divvirzienu satiksme nav paredzēta. 
Shēma
Shēma
 
2014.gada 15. septembrī SIA STRABAG uzsāk apļa frēzēšanas darbus. Darbi tiks veikti trīs daļās un, lai gan satiksme nebūs slēgta pilnībā, ar pamatīgiem satiksmes sastrēgumiem, diemžēl, ir jārēķinās. Darbi tiks uzsākti jau plkst.8.00 no rīta. Apvedceļš būs atvērts visu laiku.
Shēma

Atvainojamies par sagādatajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus būt saprotošiem! 
 
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Turpinās būvdarbi Bauskas ielās

Objektā „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana” būvuzņēmējs SIA „STRABAG” sakarā ar skolas sākumu 1.septembrī neorganizē lielus būvdarbus, tikai lokālos darbus. 
Ar 2.septembri posmā no Pionieru ielas līdz krustojumam ar Slimnīcas ielu tiks uzsākti seguma pastiprināšanas būvdarbi. Tā kā tas ir tranzītielas visšaurākais posms, lai mazinātu sastrēgumu veidošanās risku, satiksme tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu. 
Apbraucamais ceļš tiks veidots pa Pionieru ielu, tālāk pa Pilskalna ielu, Upmalas ielu uz Zaļo ielu. Šajās ielās tiks mainīta satiksmes organizācija, transporta plūsma tiks regulēta ar ceļa zīmēm. Plānotais remontdarbu ilgums - aptuveni 2 nedēļas. 
   
Iedzīvotājus lūdzam sekot jaunākajai informācijai par satiksmes organizāciju Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv 
Satiksmes organizācijas shēma apbraucamajam ceļam ŠEIT
Shēma 1
Shēma 2
Shēma 3

SIA „STRABAG”
projektu vadītājs: Juris Krupinskis, tālr. +371 29106115
atbildīgais būvdarbu vadītājs: Māris Reimats, tālr. +371 2616150 
 

 


Projekts: „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana” (Līguma Nr.BNA 2014/033)

SHĒMAS:
satiksmes organizācija
satiksmes organizācija 1
inženierkomunikācijas
satiksmes organizācija (jauns)

 
Informācija: Būvniecības darbi „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana” tiek uzsākti:

– 7. augusts- aku pazemināšana un citi mobīlie darbi (shēma Nr.1);
– 8. augusts- sākums „ Inženierkomunikāciju izbūves darbiem” (shēmas 5 (piecas) saskaņotas):
– ūdensvada izbūve „ Zaļās un Salātu ielas krustojums ”;
– kanalizācijas kolektora nomaiņa „ Slimnīcas/Kraujas un Zaļās ielas krustojums ”;
– lietus kanalizācijas izbūve „ Zaļās un Liepu/Lāčplēša ielu krustojums ”
– 11.augusts- sākums Ceļa daļas izbūves darbiem (shēmas Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5)

Sākuma posmā no tilta līdz rotācijas aplim darbi tiks veikti katrā ielas pusē atsevišķi, satiksmi virzot abos virzienos pa otru ielas pusi. Posmā no rotācijas apļa līdz objekta beigām galveno darbu laikā notiks reversā satiksme, ko regulēs ar luksaforiem vai nepieciešamības gadījumos ar regulētājiem.
Darbu gaitā tiks daļēji ierobežota satiksme arī uz pieslēdzošām ielām, kur tiks uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes un satiksme regulēta.
Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi konkrētai situācijai tiks uzstādīti ne ātrāk kā vienu dienu pirms darbu uzsākšanas un noņemti tūlīt pēc darbu pabeigšanas norādītajā darbu zonā. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kuri neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, tiks operatīvi pārvietoti vai aizsegti.

SIA „STRABAG” projektu vadītājs: Juris Krupinskis, tālr. +371 29106115
 atbildīgais būvdarbu vadītājs: Māris Reimats, tālr. +371 2616150