Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

“Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: “Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”

Projekta numurs: 3DP/3.4.2.1.1/09/ APIA/LIAA/010

Projekta programma/SAM: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta budžets: 698 276,92 EUR

Projekta budžeta sadalījums: Attiecināmās izmaksas kopā 669 603,47 EUR: ERAF 84,96% - 568 895,11 EUR. Bauskas novada pašvaldība 12,79% - 85 642,28 EUR. Valsts 2,25% - 15 066,08 EUR. Neattiecināmās: Bauskas novada pašvaldība – 28 673,45 EUR.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību, nodrošināt Bauskas kā Latvijas dienvidu vārtu starptautiski atzītu kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu un nodrošināt Bauskas Rātsnama atjaunošanu sagaidot tā četrsimt gadi.

Projekta specifiskais mērķis ir pārvērst Bauskas pilsētas vēsturisko centru no klusas vietas par aktīvu tūristu apkalpošanas centru un neaizmirstamu piedzīvojumu apmeklētājiem, iemiesojot vēsturiskās ēkas funkcijas 21.gadsimta vidē.  


Galvenās aktivitātes
  • Iepirkuma plāna sastādīšana un iesniegšana LIAA
  • Tehniskā Projekta korekcija
  • Iepirkums un līguma noslēgšana par būvniecību
  • Būvprojekta inženierizpēte un vēsturisko būvelementu fiksēšana (autentiskuma saglabāšana)
  • Bauskas Rātsnama rekonstrukcija
  • Bauskas Rātsnama rekonstrukcijas 2.kārtas nodošana ekspluatācijā
  • Tūrisma produkta iepirkuma izsludināšana un līguma noslēgšana, pasūtījuma izpilde
  • Dalība tūrisma gadatirgos
  • Elektroniskie materiāli Internetā
  • Publicitātes pasākumi

Īstenošanas laiks: 05.02.2010. – 04.02.2012.

Koordinātors: Laine Baha

Kontaktinformācija: 63922233