Pirmdiena, 23. Jūlijs, 2018. Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
Sazinies ar mums 80003939

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, 2.kārta


Projekta finansētājs: ERAF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, 2.kārta

Projekta numurs: 3DP/3.1.4.3.0/11/ IPIA/VRAA/004

Projekta programma/SAM: Programmas “Infrasturktūra un pakalpojumi” aktivitāte “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

Projekta budžets: 315 137,58 EUR

Projekta budžeta sadalījums: Attiecināmās izmaksas 62 334,86 EUR. ERAF 85% - 52 984,63 EUR. Bauskas novada pašvaldība 12,75% - 7 947,69 EUR. Valsts 2,25% - 1 402,53 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko sedz Bauskas novada pašvaldība – 252 802,72 EUR.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt  pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiāles Dārza ielā 24/1k infrastruktūru, rekonstruējot zāli, administrācijas, saimniecības telpas, peldbaseinu un oranžēriju, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu, atbilstošu pirmsskolas izglītību Bauskas pilsētas bērniem, un veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas.


Galvenās aktivitātes
  • PII „Zīlīte” filiālē Dārza ielā 24/1k 3.kārtas rekonstrukcijas veikšana, kas ietver zāles, administrācijas, saimniecības telpu, peldbaseina un oranžērija rekonstrukciju.
  • Autoruzraudzība.
  • Būvuzraudzība.
  • Publicitāte.

Īstenošanas laiks: 01.09.2011. – 29.02.2012.

Koordinātors: Egija Stapkēviča

Kontaktinformācija: 63922233