Svētdiena, 25. Marts, 2018. Marita, Māra, Mārīte
Sazinies ar mums 80003939

„Bauskas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”


Projekta finansētājs: ESF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Bauskas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Projekta numurs: 1DP/1.5.3.2.0/10 /APIA/VRAA/044/015

Projekta programma/SAM: Cilvēkresursi un nodarbinātība

Projekta budžets: 19 976,90 Ls

Projekta budžeta sadalījums: ESF finansējums: 19 976,90 Ls

Projekta mērķis

Paaugstināt Bauskas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot Bauskas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.


Galvenās aktivitātes

•    ekspertu pakalpojumi attīstības programmas izstrādei,
•    attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas organizēšana Bauskas novada pārvaldēs un noslēguma konferences rīkošana,
•    ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana,
•    informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.


Īstenošanas laiks: 21.12.2010. - 30.06.2012.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: 20213021