Pirmdiena, 16. Jūlijs, 2018. Estere, Hermīne
Sazinies ar mums 80003939

„Bauskas Kultūras centra aprīkošana”


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Bauskas Kultūras centra aprīkošana”

Projekta programma/SAM: "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Projekta budžets: Ls 12 307,03

Projekta budžeta sadalījums: ESF finansējums: Ls 9 000,00; Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: Ls 3 307,03

Projekta mērķis

Veikt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas Kultūras centrs" tehnisko aprīkošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu sabiedrisko aktivitāšu ieviešanu, kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu Bauskas novada teritorijā.


Galvenās aktivitātes

Iegādātas šādas audio tehnikas iekārtas: skaņas pults, transporta kaste, grafiskais ekvalaizeris, dinamiskā skaņas apstrāde, skaņas efektu procesors, skaņas efektu procesors, statne apstrādes iekārtām, CD un MP3 failu atskaņotājs, audio interfeiss, signāla pārveidotājs; daudzdzīslu audio kabelis; uztveršanas stacija radio mikrofoniem; radiosistēmas raidītājs un dinamiska mikrofonu kapsula.


Īstenošanas laiks: 28.07.2012.-31.05.2013.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922400

Publicitāte

Saņemts finansējums sporta centra „Mēmele” un Bauskas Kultūras centra aprīkošanai

Bauskas novada pašvaldība šovasar izstrādāja un iesniedza divus projektu pieteikumus - „Sporta centra „Mēmele” aprīkošana” un „Bauskas Kultūras centra aprīkošana” biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Abi projektu pieteikumi ir saņēmuši pozitīvu lēmumu un ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) piešķirto finansējumu tiks īstenoti līdz nākamā gada maijam.
Projekta „Sporta centra „Mēmele” aprīkošana” ietvaros paredzēts iegādāt šādu sporta aprīkojumu: florbola vārtus, lodes, veserus, paklājus, vieglatlētikas sektora tablo, gumijotu fiksētu hanteļu komplektu, hromētas fiksētu hanteļu komplektu, hanteļu statīvus, pārvietojamus futbola vārtus, volejbola komplektus āra laukumiem un strītbola konstrukcijas. Šī sporta inventāra iegāde nodrošinās pilnvērtīgāku sporta pasākumu norisi Bauskas novadā.
Projekta kopējās izmaksas Ls 12 924,01, ELFLA finansējums Ls 9 000,00, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 3924,01.
Projekta „Bauskas Kultūras centra aprīkošana” ietvaros tiks iegādātas šādas audio tehnikas iekārtas: skaņas pults, transporta kaste, grafiskais ekvalaizeris, dinamiskā skaņas apstrāde, skaņas efektu procesors, skaņas efektu procesors, statne apstrādes iekārtām, CD un MP3 failu atskaņotājs, audio interfeiss, signāla pārveidotājs; daudzdzīslu audio kabelis; uztveršanas stacija radio mikrofoniem; radiosistēmas raidītājs un dinamiska mikrofonu kapsula. Šo audio iekārtu komplektācija nodrošinās pilnvērtīgu pasākumu norisi visā novada teritorijā, jo audio tehnika ir būtisks kritērijs, lai pasākums būtu veiksmīgs un skatītājiem baudāms. Projekta ieviešana sekmēs līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Bauskas novada teritorijā.
Projekta kopējās izmaksas Ls 12 307,03. ELFLA finansējums Ls 9 000,00, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 3307,03.
 
 
 
Informāciju par projektu sagatavoja:
Jolanta Lauva
Attīstības un plānošanas nodaļas
vecākā speciāliste
T.29781969, 63922400