Pirmdiena, 18. Jūnijs, 2018. Alberts, Madis
Sazinies ar mums 80003939

„Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana”


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana”

Projekta programma/SAM: „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Projekta budžets: EUR 6 564, 75

Projekta budžeta sadalījums: ELFLA finansējums: EUR 3 840,35 (Ls 2699,00); Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 2 723,39 (Ls 1914,00)

Projekta mērķis

Pilnveidot Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūru, vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.


Galvenās aktivitātes

Galvenās aktivitātes: 
•    3 Bauskas apkārtnes velomaršruti, tiks aprīkoti ar 3 jauniem informācijas stendiem,
•    4 jau esošiem informācijas stendiem tiks izgatavotas jaunas informācijas planšetes ar aktuālo informāciju par velomaršrutiem un tūrisma piedāvājumiem;
•    maršruti tiks aprīkoti arī ar 5 velostatīviem.


Īstenošanas laiks: 04.11.2013.-31.07.2014.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922400

Publicitāte