Pirmdiena, 25. Jūnijs, 2018. Maiga, Milija
Sazinies ar mums 80003939

Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā


Projekta finansētājs: NORVĒĢU FINANŠU INSTRUMENS

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā

Projekta numurs: 2012.EEZ/PP/ 1/MAC/150

Projekta budžets: 110984,00 EUR

Projekta budžeta sadalījums: EEZ FI - 94891,32 EUR; Valsts līdzfin. - 4994,28 EUR; pašfin. - 11098,40 EUR

Projekta mērķis

Attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā.


Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros tiks nodrošināta inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstība ģimeņu ar bērniem sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, t.sk. brīvprātīgo mentoru pakalpojuma attīstība, ģimeņu grupu konferences metodes attīstība un kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi ģimenēm krīzes situācijā, t.sk., psihosociālais darbs ar ģimeni, mērķa grupas konsultēšana juridiskos jautājumos, nometnes sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, kā arī informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.
Plānotie rezultāti
Projekta ieviešanas rezultātā tiks piesaistīti un sagatavoti 5 brīvprātīgie mentora pienākumu veikšanai, izstrādāta 1 brīvprātīgā mentora rokasgrāmata darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem, 20 sociālie darbinieki apmācīti ģimeņu grupu konferences metodes ieviešanā, piesaistīti un sagatavoti 4 ģimeņu asistenti, 100 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem un 200 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm iesaistījušās projekta aktivitātēs, t.sk. saņēmušas brīvprātīgo mentoru pakalpojumus, ģimeņu asistentu pakalpojumus, ģimeņu grupu konferences pakalpojumus, sociālā darbinieka pakalpojumus, atbalsta grupas pakalpojumus, jurista pakalpojumus un iesaistījušās nometnēs. 


Īstenošanas laiks: 15.11.2013. -

Koordinātors: Biedrība „Latvijas SOS BCA”

Publicitāte

 

Noslēdzies projekts  „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā

28.08.2015.

Laikā no 2013.gada novembra līdz 2015.gada jūlijam Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija Bauskas novadā un Valmierā īstenoja projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008). Projektu finansiāli atbalstīja Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” projektu īstenoja partnerībā ar biedrību „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests", tā kopējais finansējums – vairāk nekā 110 000 eiro, no kuriem 10% īstenotāju līdzfinansējums, tai skaitā arī brīvprātīgais darbs.

Darbā ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tika nodrošināts kompetentu speciālistu – sociālo darbinieku, psihologu, juristu, ģimeņu asistentu darbs. Projekta ietvaros 6 mēnešus sešiem jauniešiem no sociālā riska ģimenēm Bauskā savu atbalstu piedāvāja arī brīvprātīgie jaunieši-mentori. Ar savu mentora pieredzi brīvprātīgie mentori un mentoru pasniedzēji  dalās īpaši sagatavotā  Rokasgrāmatā, kas pieejama Asociācijas mājas lapā, sadaļā “Informatīvie materiāli” (https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/informativie-materiali/). Projekta aktivitāšu nodrošināto atbalstu saņēmušās 129 ģimenes (plānots 116), kurās ir 271 bērns (plānots 250).

Darbs ar projekta mērķa grupu tika nodrošināts ne tikai individuāli, bet arī strādājot atbalsta grupās. Valmierā projekta ietvaros darbojās atbalsta grupa vecākiem (kopskaitā 5 ģimenes), kuri audzina bērnus ar invaliditāti, un Bauskā – atbalsta grupa sievietēm (kopskaitā 10 sievietes, divas grupas), kuras cieš no vardarbības ģimenē. Kā viena no projekta inovatīvām sociālā darba aktivitātēm bija ģimeņu grupu konferences metodes pilotēšana sociālajā darbā. Gan Valmierā, gan Bauskā speciālisti pēc triju dienu apmācībām ieviesa šo metodi darbā ar projekta ģimenēm un kopumā šo pakalpojumu izmantoja 6 ģimenes. Projekta ietvaros organizētas arī trīs ģimeņu nometnes – viena Valmierā, divas Bauskā.

2015. gada 21.jūlijā Bauskas novada Sociālā dienesta telpās tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā speciālisti dalījās savā pieredzē par projektā paveikto un uzklausīja sadarbības partnera – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” darbinieku vērtējumu. Sīkāka informācija par pasākumu lasāma arī Bauskas novada informatīvajā izdevumā „Bauskas Vēstis” http://www.bauska.lv/allfiles/files/BNV%202015%20Julijs%20OK.pdf (9.lpp.).

Kopumā par projektu lasiet arī zemāk mūsu mājaslapā – projekta gaitā reizi trijos mēnešos sniegtajos darba pārskatos.

            Liels paldies projekta komandai, partneriem un atbalstītājiem! 

IRĒNA KALNIŅA
Projekta vadītāja
Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāja
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Mob. +371 29467248
e-pasts: irena.kalnina@sosbca.lv

AGITA DREIBLATE
Projekta vadītājas asistente
Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāja
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Mob. +371 29244687
e-pasts: agita.dreiblate@sosbca.lv

Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šajā linkā

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.gov.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

22.07.2015.

 

Konferencē atskatās uz projektā divu gadu garumā paveikto

Vispārīgas ziņas

Projekta mērķis: Attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes: 

Kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi ģimenēm krīzes situācijā

Sociālā darba pakalpojums

Ģimeņu asistentu apkalpojums

Psihologa pakalpojumi

Atbalsta grupas

Mērķgrupas konsultēšana juridiskos jautājumus

Ģimenes nometnes

Inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstība

Brīvprātīgo mentoru pakalpojumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem

Ģimeņu grupu konferences metodes attīstība

Projekta kopējās izmaksas:                      110 984,00 EUR

EEZ finanšu instrumenta finansējums:   99 885,60 EUR
SOS NOR:                                                   9689,76 EUR

Projekta īstenošanas laiks:                       1.11.2015. – 31.07.2015. 
Projekta vadītājs:                                      Irēna Kalniņa

 

21.jūlijā ar konferenci noslēdzās divus gadus ilgušais projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”. Projekta noslēguma pasākums kopā pulcēja kā projekta īstenotājus, tā atbalstītājus. Skanēja pieredzes stāsti un labās prakses piemēri, pateicības un atzinības vārdi, kā arī tika iezīmētas turpmākās rīcības. Projekta vadītāja Irēna Kalniņa, uzrunājot klātesošos norādīja, ka nekas no paveiktā nebūtu iespējams bez atsaucīgās projekta komandas, cilvēkiem, kuri uz papīra uzrakstīto atdzīvinājuši ar savu pašaizliedzīgo darbu, un aicināja visus klātesošos iepazīties ar divu gadu garumā projekta ietvaros paveikto.

Ar projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” īstenoto iepazīstināja SOS bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas programmas vadītāja Sandra Braunere. Sākotnēji Bauskā un Valmierā īstenotā projekta ilgums bija iecerēts 21 mēneša garumā, taču pateicoties līdzekļu ietaupījumam, to izdevās par trīs mēnešiem pagarināt. Projekta īstenotājs ir Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija partnerībā ar biedrību „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada Sociālais dienests”. Sākotnēji projekta iesniegumā tika plānots, ka aktivitātēs tiks iesaistītas 116 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes un 250 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm, taču realitātē divu gadu laikā izdevies sasniegt plašāku mērķa grupu – atbalstu projekta ietvaros saņēmušas 129 ģimenes un 271 bērns. Lai īstenotu nospraustos mērķus un īstenotu plānotās aktivitātes, kopā strādāja projekta vadības komanda, sociālie darbinieki, aukles, ģimeņu asistenti, psihologi, juristi un citi sociālā darba profesionāļi, kuri ik dienas veidoja sadarbību ar izglītības iestādēm, bāriņtiesu, policiju, mediķiem un piesaistīja arī citas nevalstiskās organizācijas.

Projektā īstenotās aktivitātes bija sadalītas divās lielās aktivitāšu grupās. Pirmā no tām - kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi ģimenēm krīzes situācijā. Uzrunājot konferences apmeklētājus projekta komanda, centās dalīties ar projekta ietvaros gūto pieredzi. Kā sociālie darbinieki, tā ģimeņu asistenti norādīja, ka svarīgi ir negaidīt tūlītēju un strauju rezultātu. „Tā tas nenotiek, jo klienti ir ar ļoti smagām, ilgstoši nerisinātām problēmām,” sacīja sociālā darbiniece no Bauskas Liene Lapsa. Viņai piekrita arī kolēģi no Valmieras. Tas attiecināms arī uz ģimeņu asistentu sniegto pakalpojumu. „Kamēr ģimenē darbojas asistents, viss, šķietami ir kārtībā. Tomēr, kad asistents pārtrauc savu darbu ar ģimeni, bieži novērojams regress. Šī iemesla dēļa ģimeņu asistenti jau pēc darba noslēguma kādā konkrētā ģimenē joprojām cenšas uzturēt ar šiem cilvēkiem draudzīgas un uzticības pilnas attiecības. „Tieši izveidot uzticēšanos starp klientu un ģimenes asistentu ir pats grūtākais uzdevums,” sacīja ģimeņu asistente Iveta Ozola. Lielākais prieks sociālajiem darbiniekiem un ģimeņu asistentiem ir par tām ģimenēm, kuras izrādīja iniciatīvu un pašas vēlējās veidot sadarbību.

28 ģimenes Bauskā un 60 ģimenes Valmierā projekta ietvaros izmantoja psihologa pakalpojumus. Galvenās problēmas, ar kurām jāsastopas ir alkoholisms, strīdi par bērniem, nepietiekamas zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā, attiecību problēmas ģimenē. Arī psiholoģe Ērika Pulkstene uzsvēra, ka vieglāk ir strādāt ar motivētiem klientiem. Psihologa palīdzību klienti varēja saņemt arī atbalsta grupu ietvaros. Bauskā tā bija atbalsta grupa vardarbībā cietušām sievietēm, savukārt Valmierā vecākiem, kuri audzina bērnus invalīdus.

51 ģimene Bauskā un 30 ģimenes Valmierā saņēma juridiskas konsultācijas. Kā stāsta juriste Līga Vasiļauska, pārsvarā tie bija jautājumi, kas saistīti ar uzturlīdzekļu piedziņu un laulības šķiršanu, taču netrūka arī citu problēmu.

Vislabākās atsauksmes no projekta aktivitātēs iesaistītajiem klientiem projekta vadības grupa saņēma par ģimeņu vasaras nometnēm. Viena šāda nometne tika īstenota Valmierā, divas – Bauskā. Nometnēs mammas kopā ar savām atvasēm darbojās radošās darbnīcās, devās ekskursijās, mācījās rotaļāties un kopā pavadīt brīvo laiku.

Otra lielā aktivitāšu grupa projektā bija inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstība. Šajā aktivitāšu grupā tika īstenotas līdz šim vēl ļoti reti pielietotas atbalsta metodes. Viena no tādām ir brīvprātīgo mentoru pakalpojuma attīstība. Šīs aktivitātes ietvaros brīvprātīgajiem mentoriem – 6 brīvprātīgajām, sociāli aktīvām jaunietēm no sociāli labvēlīgām ģimenēm projekta ietvaros tika piesaistīti 6 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm. Kā norādīja viena no jaunietēm, kura projektā darbojās kā mentore, tieši brīvprātības princips bija tas, ka veicināja uzticēšanos starp klientu un mentoru.

Otra projektā īstenotā inovatīvā aktivitāte bija ģimeņu grupu konferences metode. Projekta darba grupa norāda, ka metode patiesi ir ļoti laba, bet, ņemot vērā to, ka tā ir absolūta novitāte, pie tās veiksmīgas izmantošanas praksē vēl jāturpina strādāt.

Konferences noslēgumā sirsnīgi pateicības vārdi projekta komandai skanēja gan no vadības grupas, gan atbalstošajām institūcijām. „Ir patiess gandarījums par paveikto. Ir palīdzēts ģimenēm, ir palīdzēts bērniem. Paldies par fantastisko darbu, kas ieguldīts,” projektā paveikto uzteica SOS BCA nacionālā direktore Ilze Paleja. Atzinīgus vārdus par projekta vadības grupas darbu izteica uzraugošās institūcijas „Sabiedrības integrācijas fonds” pārstāve norādot, ka bieži nenākas strādāt ar tik profesionālu projekta vadības komandu.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa pateicās visiem par pacietību un ieinteresētību: „Mēs redzam, ka vecā metodika vairs nestrādā, ir jāmeklē jaunas pieejas, jaunas metodikas. Lieliska ir ģimenes asistentu ideja, tādēļ Bauskas novadā ģimeņu asistenti darbu turpinās!”

Visi klātesoši bija vienisprātis, ka projektā sasniegtais ir jāuztur un jāturpina attīstīt. Rezultāts un progress nāk lēnām, bet tas kļūst aizvien vairāk saskatāms. Lai mums apkārt ir vairāk šādu cilvēku, kuru inovatīvās idejas un sirdsdegsme ļauj īstenot vēl daudzus līdzīgus projektus sabiedrības, kurā dzīvo ikviens no mums, stiprināšanai.

 

Ieva Šomina,

sabiedrisko attiecību speciāliste


10.06.2015.

Nobeigumam tuvojas projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma, un, kas tika īstenots Bauskas novadā un Valmierā nu jau 19 mēnešu garumā.

Darbs ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tiek nodrošināts, piesaistot speciālistus: sociālos darbiniekus, psihologus, juristus, ģimeņu asistentus. Līdz šim, 127 ģimenes saņēmušas projekta speciālistu pakalpojumus.

Kā viena no projekta inovatīvām sociālā darba aktivitātēm ir ģimeņu grupu konferences metodes pilotēšana sociālajā darbā. Gan Valmierā, gan Bauskā speciālisti ievieš šo metodi darbā ar projekta ģimenēm un kopumā šo pakalpojumu izmantojušas 6 ģimenes.

Valmierā darbu līdz marta beigām turpināja atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti. Nodarbības, ko apmeklēja vidēji 6 ģimeņu vecāki, notika reizi mēnesī. Lai arī grupa darbu beidza 27.martā, ir panākta vienošanās, ka grupas dalībnieki turpinās tikties, lai dalītos savās izjūtās un pieredzē, kā arī saņemtu līdzcilvēku atbalstu un stiprinājumu nākotnei.

Projekta ietvaros brīvprātīgu atbalstu jauniešiem no sociālā riska ģimenēm sniedza seši mentori – jaunieši. Brīvprātīgo mentoru darbs oficiāli beidzās 31.martā, taču, kā atzīst paši mentori, komunikācija ar saviem mentorējamajiem vēl turpinās: jaunieši bieži lūdz mentoru padomu, dalās savos pārdzīvojumos. Ar savu mentora pieredzi, brīvprātīgie mentori dalās īpaši sagatavotā Rokasgrāmatā, kur apkopota informācija arī par mentoru apmācībās gūto, sajūtām darbu uzsākot un beidzot, tāpat arī materiālā ievietota praktiska informācija, kas varētu palīdzēt uzsākt darbu personām, kuras nolēmušas kļūt par brīvprātīgo mentoru. Rokasgrāmata lasāma Asociācijas mājas lapā, sadaļā “Informatīvie materiāli” (https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/informativie-materiali/). Brīvprātīgo mentoru darba Rokasgrāmatas prezentācijas pasākums notika 26.maijā, kurā piedalījās skolu pārstāvji, sociālā dienesta darbinieki un citi interesenti.

Laikā no 18.-20.jūnijam plānota vēl viena vasaras nometne projekta ģimenēm Bauskā, kas bija iespējams finanšu ietaupījuma rezultātā. Nometne plānota Saulgriežu zīmē, kad ģimenēm būs iespēja izbaudīt gan braucienu uz jūru, gan doties dažādās izglītojošās aktivitātēs.

Projekta speciālisti darbu beigs 30.jūnijā. Jūlijs ir projekta pēdējais mēnesis, kad paredzēts arī projekta noslēguma seminārs, kurā dalīsimies ar projekta guvumiem, plānosim projekta idejas turpinājumu.

Irēna Kalniņa

Projekta vadītāja


Turpinās nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus projekta mērķgrupai

Bauskas novadā un Valmierā darbu turpina projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma.

Lai arī sākotnēji projekta darbības laiks bija plānots 18 mēnešiem (no 2013.gada novembra līdz 2015.gada aprīļa beigām), projektā ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija, kas, veicot projekta līguma grozījumus, dod iespēju projekta mērķa grupai tik ļoti nepieciešamos pakalpojumus turpināt nodrošināt vēl līdz jūnija beigām (projekta darbu noslēdzot jūlijā, kopumā projekta ilgums - 21 mēnesis). Būs arī iespēja jūnijā organizēt papildus vēl vienu dienas nometni ģimenēm ar bērniem Bauskas novadā.

Darbs ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tiek nodrošināts, piesaistot speciālistus: sociālos darbiniekus, psihologus, juristus, ģimeņu asistentus. Projekta nu jau sešpadsmit mēnešos pakalpojumus saņēmušas 117 ģimenes.

Kā viena no projekta inovatīvām sociālā darba aktivitātēm ir ģimeņu grupu konferences metodes pilotēšana sociālajā darbā. Gan Valmierā, gan Bauskā speciālisti pilotē šo metodi darbā ar projekta ģimenēm. Plānots, ka kopumā šo pakalpojumu izmantos 6 ģimenes. Kā paši speciālisti atzīst, vadoties pēc savas pieredzes, mūsu sabiedrībā cilvēki bieži vien nav gatavi nākt kopā, atklāti runāt par problēmām un meklēt to risinājumus kopīgi. Dažkārt ģimenēs ir gadiem krājies aizvainojums, kas liedz sēsties pie sarunu galda, lai risinātu jautājumus bērna labā. Iespējams, ka tā ir arī mūsu tautas mentalitāte, ka daudz ko nespēj aizmirst un piedot.  Turklāt, daudzās ārvalstīs programma paredz, ka šāda veida darbu vada brīvprātīgie entuziasti.  Šobrīd mūsu pieredze rāda, ka uzņemties brīvprātīgi tik apjomīga un atbildīga darba procesa organizēšanu un vadīšanu lielākoties vēl neesam gatavi.

Projekta ietvaros Bauskā tika organizētas divas atbalsta grupas sievietēm, kuras cietušas no vardarbības ģimenē. Kopumā šīs grupas ietvaros speciālistu un līdzcilvēku atbalstu saņēmušas 10 sievietes, kuras izgājušas pilnu kursu (t.i. 10 nodarbības). Nodarbības notika reizi nedēļā Bauskas novada Sociālā dienesta telpās. Grupas dalībnieces atzinīgi novērtēja drošo vidi, kur brīvi varēja runāt par savām problēmām. "Pirmo reizi svešiem cilvēkiem stāstīju, cik ļoti esmu cietusi. Pēc tam jutos atvieglota. Gribu kaut ko iesākt ar savu dzīvi, kaut ko mainīt!" savu viedokli pauž kāda no dalībniecēm.

Valmierā darbu līdz marta beigām turpinās atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti. Nodarbības, ko apmeklē 6 ģimeņu vecāki, notiek reizi mēnesī, un uz šo brīdi notikušas jau 13 nodarbības.

Projekta ietvaros brīvprātīgu atbalstu jauniešiem no sociālā riska ģimenēm sniedz seši mentori – jaunieši. Lai veiktu darbu pilnvērtīgi, mentoriem ir nodrošinātas jau divas darba supervīzijas, kuru laikā zinoša psihologa vadībā jaunieši pārrunā ne tikai problēmas un to risināšanas iespējas šajā darbā, bet arī dalās priekā par to, kas izdevies. Mentori savu darbu  beigs martā un ar pieredzi dalīsies īpaši sagatavotā Rokasgrāmatā, kas pavasarī tiks prezentēta plašākai auditorijai.

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

4.12.2014.

Bauskas novadā un Valmierā darbu turpina projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma. Darbs ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tiek nodrošināts, piesaistot speciālistus: sociālos darbiniekus, psihologus, juristus, ģimeņu asistentus. Projekta nu jau trīspadsmit mēnešos pakalpojumus saņēmusi 101 ģimene. 
Atbalsta grupa sievietēm, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, savu darbu pēc vasaras pārtraukuma atsāka novembrī. Šī ir nu jau otrā grupa, ko apmeklē 8 sievietes. Nodarbības tiek organizētas reizi nedēļā, piektdienās, Bauskas novada Sociālā dienesta telpās. 
Apmeklētas un iecienītas ir arī projekta ietvaros organizētās atbalsta grupas vecākiem. Atbalsta grupa vecākiem Valmierā, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, darbu turpināja arī vasaras mēnešos. Nodarbības notiek reizi mēnesī, un uz šo brīdi notikušas jau 10 grupas nodarbības. 
Projekta ietvaros sabiedrībai tiek piedāvātas arvien jaunas, inovatīvas pieejas. Ar oktobra mēnesi darbu uzsākuši brīvprātīgie mentori – 6 sociāli aktīvi jaunieši. Lai pilnvērtīgi uzsāktu darbu, jaunieši noklausījās apmācības kursu 12 stundu apjomā, kur speciālisti sociālā darba, psiholoģijas un mentoringa jomā sniedza ieskatu par darbu ar jauniešiem no sociālā riska ģimenēm. Pēc apmācībām katram brīvprātīgajam mentoram tika piesaistīts viens jaunietis no projekta Bauskas un tās apkārtnes mērķgrupas ģimenēm. Mentoru uzdevums ir sadarboties ar jauniešiem,  pavadīt kopā brīvo laiku, lai pozitīvi ietekmētu viņu personības attīstību un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā. Mentoru darbu koordinē projekta speciālists – sociālā darbiniece, reizi 2 mēnešos mentoriem tiek nodrošināta supervīzija kompetenta psihologa vadībā. 
Šā gada izskaņā plānota arī supervīzija speciālistiem, kuri projekta ietvaros triju dienu apmācību semināros vasarā apguva Ģimeņu grupu konferences metodi un tās pielietojumu sociālajā darbā. Nodarbību vadītāja, Ģimeņu grupu konferences metodes eksperte Irina Hanasjuka no Murmanskas (Krievija) supervīziju vadīs 15.decembrī, Bauskas novada Sociālajā dienestā. Semināra-supervīzijas mērķis ir apkopot iegūtās zināšanas par ģimeņu grupu konferences metodi, nostiprināt apgūtos profesionālos terminus, apzināt problēmas, kas rodas, praksē ieviešot šo metodi. 

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja


11.09.2014.

Aktīvi tiek īstenoti pasākumi projekta ietvaros.


Projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma, ir  jau pusē. Darbu ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros turpina nodrošināt speciālisti: sociālie darbinieki, psihologi, juristi, ģimeņu asistenti. Projekta deviņos mēnešos pakalpojumus saņēmušas jau 92 ģimenes.
Vasaras mēnešos Bauskā un Valmierā tika organizētas divas nometnes ģimenēm ar bērniem, kas pakļautas kādam no sociālās atstumtības riskiem. Nometnes Valmierā Latviešu dzīves gudrība, kas notika no 18.jūnija līdz 21.jūnijam, mērķis bija rosināt bērnus un vecākus iepazīt senču sadzīvi un vērtības, kā arī izmēģināt gūtās prasmes un zināšanas pielietot praktiski. Līdztekus jaunajai informācijai dalībniekiem katrā nodarbībā bija iespēja pilnveidot jau esošās prasmes un iemaņas attīstīt izziņas procesu, māku klausīties, iegaumēt, domāt netradicionāli, aktīvi līdzdarboties. Nometnē dalībnieki kopīgi izzināja gan senlatviešu Līgo svētku svinēšanas kultūru, parašas, ticējumus, noklausījās tautas tradīciju pazinējas stāstu par saulgriežu tradīcijām,  vērtībām, rituāliem un galda kultūru, gan varēja iepazīties ar dažiem lauku darbu procesiem mūsdienīgā vidē, dodoties ekskursijās uz rūpniecisku ražotni – Smiltenes pienotavas Blomes sierotavu un zemnieku saimniecību, kurā audzē kazas un ražo ar šo saimniecības veidu saistīto produkciju. Nometnes gaitā mammām bija iespēja mācīties, kā uzlabot saskarsmi ar bērniem ar rotaļu palīdzību. Psiholoģe vecākiem sniedza jaunas idejas sadarbībai ar bērnu, caur aktīvu kopā darbošanos, izmantojot teraspēles elementus. Nometnē piedalījās 5 ģimenes, tai skaitā nometnes gaisotni kopīgi baudīja 5 mammas un 17 bērni. 
Nometne Bauskā Balta māja baltiem sapņiem notika no 14.jūlija līdz 16.jūlijam. Piecas projekta ģimenes viesojās Baltajā mājā, kas atrodas Rundāles novadā pavisam netālu no majestātiskās Rundāles pils. Nometnes mērķis bija ģimeņu sociāli komunikatīvo prasmju pilnveidošana caur kopīgu darbošanos. Nometnes laikā ģimenēm bija iespēja kopīgi darboties dažādās radošās aktivitātēs, veikt atjautīgus uzdevumus, veicināt savas kā ģimenes sadarbības prasmes. Viena diena tika veltīta varenās Rundāles pils un dārza iepazīšanai, pēc kā ģimenes katra veidoja savu pili. Trešā nometnes diena bija pilna piedzīvojumu, ko nometnes dalībnieki varēja izbaudīt Tērvetes dabas parkā. Vecāki augstu novērtēja kopā būšanu ar bērniem, kopīgu darbošanos, iepazina viņus labāk – vērojot darbošanos, atklāja talantus. 
 Arī vasaras mēnešos atbalsta grupa vecākiem Valmierā, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, turpināja savas kopā sanākšanas (reizi mēnesī). Līdz šim notikušas 7 grupas nodarbības. Ir izveidojies pastāvīgs grupas dalībnieku loks – tās ir mammas, kuras savstarpēji  viena otru ir iepazinušas, spēj uzticēties un sazinās jau arī ārpus atbalsta grupas. Par nozīmīgāko grupas dalībnieces uzskata iespēju apmainīties ar pieredzi, iegūt noderīgus padomus un jaunu, sev nozīmīgu, informāciju, kā arī izjust atbalstu no līdzcilvēkiem.
Atbalsta grupa Bauskā, sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē, savu darbu vasaras mēnešos pārtrauca, jo grupu apmeklē pārsvarā lauku iedzīvotājas, kurām šis laiks aizņemts lauku darbos. Atbalsta grupa darbu turpinās rudenī. 

26.augustā, Bauskas novada Sociālajā dienestā projekta starpposma prezentācijas pasākumā, kurā piedalījās 25 interesenti, tika prezentēts projektā līdz šim paveiktais un pārrunātas turpmākās plānotās aktivitātes. Katrs speciālists pastāstīja par savu veikumu projektā, par to, kas darbā iepriecina vai arī sarūgtina. Tuvākā nākamā plānotā aktivitāte projektā ir „brīvprātīgo mentoru pakalpojuma attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem” - brīvprātīgo mentoru piesaiste, sagatavošana un uzraudzība. Aktivitātes ietvaros plānots piesaistīt 5 brīvprātīgus, sociāli aktīvus jauniešus no sociāli labvēlīgām ģimenēm un sagatavot viņus par brīvprātīgajiem mentoriem. Aktivitātes ietvaros paredzēts, ka katram brīvprātīgajam mentoram tiks piesaistīts viens vai vairāki bērni un jaunieši no Bauskas un tās apkārtnes ar dažādiem uzvedības traucējumiem (piemēram, neapmeklē skolu, klaiņo, ir atkarības problēmas, ir vardarbīgi, agresīvi, depresīvi, izolēti, pamesti novārtā u.tml.) no sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm. Mentoru pienākumos ietilps kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar attiecīgo bērnu, lai sadarbības rezultātā pozitīvi ietekmētu viņa personības attīstību: mainītu destruktīvo uzvedību, iemācītos veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, iekļautos sabiedrībā u.tml. Šī aktivitāte tiks atspoguļota mentora Rokasgrāmatā, ko sagatavos visi iesaistītie speciālisti un mentori piedaloties ar savu gūto pieredzi un idejām. Mentoru piesaisti un sagatavošanu, ko uzsākam jau septembrī, nodrošinās 4 speciālisti, bet uzraudzību nodrošinās sociālais darbinieks. 

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja

 
 
 
17.06.2014.

Bauskā notikuši semināri par Ģimeņu grupas konferences metodi

Apmācību semināri par Ģimeņu grupas konferences metodi un tās ieviešanas iespējām sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem pašvaldībā Bauskā norisinājās no 10.līdz 13.jūnijam. Seminārus vadīja Ģimeņu grupas konferences metodes eksperte un pasniedzēja Irina Hanasjuk  (Murmanska, Krievijas SOS Bērnu ciematu asociācija) – iepazīstināja ar metodi, tās misiju un iespējām to īstenot vietējā kopienā, kā arī citu valstu pieredzi.

Seminārs tika organizēts projekta „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” ietvaros, ko no 2013.gada novembra līdz 2015.gada martam Bauskas novadā un Valmieras pilsētā īsteno Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar partneriem - organizāciju „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests" (plašāka informācija par projektu pieejama mājaslapā http://www.sosbernuciemati.lv sadaļā „Citi projekti”). Kā viena no projekta aktivitātēm ir paredzēta Ģimeņu grupas konferences metodes ieviešana sociālajā darbā. 


Ģimenes grupas konference (ĢGK) ir grupveida ģimenes locekļu satikšanās visplašākajā šīs definīcijas nozīmē. Uz tikšanos tiek aicināti radinieki, ģimenei tuvi cilvēki: tie var būt arī kaimiņi un draugi, vai iestāžu darbinieki, kā arī speciālisti no dažādiem dienestiem, kas var sniegt ģimenei nepieciešamos pakalpojumus, lai kopīgi atrisinātu radušos problēmu. 

Šī metode radusies ap 1980. gadu Jaunzēlandē, sākotnēji - lai novērstu situāciju, kad pārliekas institūciju atbildības uzņemšanās un kultūras atšķirību dēļ, ļoti daudzi vietējo pamatiedzīvotāju bērni problēmsituācijās bija nokļuvuši ārpusģimenes aprūpē, tādejādi gan nodrošinot viņiem labākus dzīves apstākļus, taču vienlaikus izraujot no dabiskās vides. Viss sāka mainīties, kad gadījumu risināšanā tika iesaistīta pati ģimene, draugi, tuvākie cilvēki. Ar neatkarīga tikšanās vadītāja (kurš darbojās kā starpnieks starp "valsti" un "ģimeni") un noteiktas metodikas palīdzību vadot procesu, risinājums tika padarīts par pašas ģimenes atbildību. Izrādījās, ka sistēma der arī citiem iedzīvotājiem, to pārņēma arī citas valstis. Pašlaik metode tiek izmantota arī Eiropā - Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Krievijā u.c. - gan darbā ar ģimenēm ar bērniem, gan arī likumpārkāpumu, vardarbības, gados vecu vai cilvēku ar īpašām vajadzībām jomā. 

Piedalīties pirmajā apmācību semināra dienā bija aicināti valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, kuriem ir tieša saskare ar ģimenēm ar bērniem ikdienā: izglītības iestāžu vadītāji, bāriņtiesu un policijas darbinieki, sociālo dienestu vadītāji. 11.-13.jūnijā tika organizētas apmācības potenciālajiem neatkarīgajiem Ģimenes grupas konferences tikšanās vadītājiem – koordinatoriem, kas turpmāk pilotēs metodes izmantošanu sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem. Semināros piedalījās sociālo dienestu vadītāji un darbinieki no Olaines, Cēsīm, Valmieras, Rundāles un Bauskas.  

Irēna Kalniņa,
Projekta vadītāja

 

 

 

23.05.2014.
 
Projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma, aizritējis jau pirmais pusgads. Darbu ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros turpina nodrošināt speciālisti: sociālie darbinieki, psihologi, juristi, ģimeņu asistenti. Pirmajos sešos mēnešos pakalpojumus saņēmušas jau 79 ģimenes.
 
31.martā Bauskā darbu uzsāka Atbalsta grupa sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē. Atbalsta grupu vada psiholoģes Ērika Pulkstene un Līga Lepse. Kā atzīst grupas vadītājas, jau pēc pirmās nodarbības vērojamas pozitīvas pārmaiņas klienšu dzīves uztverē: viņas kļuvušas atvērtākas un ir gatavas kaut ko mainīt savā dzīvē. Grupu apmeklē vidēji 6 sievietes. Valmierā Atbalsta grupa vecākiem, kuru bērni ir invalīdi, darbu uzsāka 4.aprīlī. Grupu apmeklē vidēji 6 vecāki un atzīst, ka vērtīga ir pieredzes un informācijas apmaiņa, atbalsts, ko saņem viens no otra. Atbalsta grupu vada sociālā darbiniece Agita Dreiblate. 
 
 
Nākamā tuvākā plānotā aktivitāte projektā būs apmācība Ģimenes grupas konferenču metodes īstenošanai, ko vadīs šīs metodes eksperte Irina Hanasjuk no Murmanskas (Krievija), ko deleģējis projekta ārvalstu sadarbības partneris – biedrība „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati”. 10.jūnijā plānots, ka eksperte uzrunās pašvaldības un valsts institūciju vadītājus par metodes nozīmīgumu un tās pielietošanas iespējām. Apmācības potenciālajiem Ģimeņu grupu konferenču vadītājiem tiek plānotas trīs dienas – no 11.jūnija līdz 13.jūnijam, Bauskas novada Sociālā dienesta telpās. Metodes galvenais mērķis ir nodrošināt bērna augšanu ģimeniskā vidē un nepieļaut bērna ievietošanu institūcijās. Pēc apmācībām gan Bauskā, gan Valmierā šī metode tiks pilotēta sociālajā darbā un līdz projekta beigām – 2015.gada martam – eksperte vadīs arī video konferences – supervīzijas šo grupu vadītājiem, lai pārliecinātos par metodes efektīvu īstenošanu un rezultātiem. 
 
Vasaras mēnešos Bauskā un Valmierā plānotas divas nometnes, kurās piedalīsies ģimeņu, kas pakļautas kādam no sociālās atstumtības riskiem, bērni ar vecākiem. Nometņu laikā tiks nodrošināta iespēja attīstīt dažādas bērnu audzināšanas iemaņas un sniegts psiholoģisks atbalsts, kā arī bērniem tiks piedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tāpat tiks nodrošinātas aktivitātes vecākiem un viņu bērniem kopā, lai uzlabotu viņu komunikācijas un sadarbības prasmes. Nometnēs piedalīsies arī bērni ar invaliditāti. Nometnēs tiks piesaistīti dažādi radošo darbnīcu speciālisti un lektori, audzinātāji un citi speciālisti.
 
Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja
 
 

 21.02.2014. 

Projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”
(projekta nr. 2012/EEZ/PP/1/MAC/150/008)

Bauskas novadā un Valmieras pilsētā darbu uzsācis jauns projekts, ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma un ko īsteno biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” partnerībā ar biedrību „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests". 
Projekta īstenošanas laiks: no 2013.gada novembra līdz 2015.gada aprīlim.

Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā. Šī Projekta mērķa grupa būs 100 (50 Bauskā un 50 Valmierā) sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem, 200 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm.

Plānotās aktivitātes 
Projekta ietvaros tiks nodrošināta inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstība ģimeņu ar bērniem sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, t.sk. brīvprātīgo mentoru pakalpojuma attīstība, ģimeņu grupu konferences metodes attīstība un kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi ģimenēm krīzes situācijā, t.sk., psihosociālais darbs ar ģimeni, mērķa grupas konsultēšana juridiskos jautājumos, nometnes sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, kā arī informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Plānotie rezultāti 
Projekta ieviešanas rezultātā tiks piesaistīti un sagatavoti 5 brīvprātīgie mentora pienākumu veikšanai, izstrādāta 1 Brīvprātīgā mentora rokasgrāmata darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem; 20 sociālie darbinieki apmācīti ģimeņu grupu konferences metodes ieviešanā; piesaistīti un sagatavoti 4 ģimeņu asistenti; 100 sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem un 200 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm iesaistījušās projekta aktivitātēs, t.sk. saņēmušas brīvprātīgo mentoru pakalpojumus, ģimeņu asistentu pakalpojumus, ģimeņu grupu konferences pakalpojumus, sociālā darbinieka pakalpojumus, atbalsta grupas pakalpojumus, jurista pakalpojumus un iesaistījušies nometnēs.

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.gov.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Irēna Kalniņa,
Projekta vadītāja

Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Bauskas novadā un Valmieras pilsētā darbu uzsācis jauns projekts, Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam paļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā (projekta nr. 2012/EEZ/PP/1/MAC/150), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma un ko īsteno biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, partnerībā ar „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests". Projekts īstenošanas laiks no 2013.gada novembra līdz 2015.gada aprīlim.
Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā. Šī projekta Mērķa grupa būs 100 (50 Bauskā un 50 Valmierā) sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem un 200 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm. 
Galvenās projektā plānotās aktivitātes ir, pirmkārt, inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstība, kuras ietvaros plānots piesaistīt piecus brīvprātīgus, sociāli aktīvus jauniešus no sociāli labvēlīgām ģimenēm un sagatavot viņus par brīvprātīgajiem mentoriem. Tāpat arī šīs aktivitātes ietvaros tiks attīstīta ģimeņu grupu konferences metode, kas ietvers gan 20 sociālo darbinieku apmācību šīs metodes pielietošanai ikdienas situācijās, gan pilotējot to darbā. Šai aktivitātei tiks piesaistīts ārvalstu eksperts, ko deleģēs projekta ārvalstu sadarbības partneris. Otrkārt, projekta ģimenēm tiks nodrošināti kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi krīzes situācijā. Psihosociālo darbu ar ģimenēm nodrošinās divi sociālie darbinieki (attiecīgi – viens Bauskā, viens Valmierā) uz pilnu slodzi. Aktivitātes ietvaros plānots arī piesaistīt četras personas, sagatavojot tās par ģimeņu asistentiem. Bez tam projekts nodrošinās atbalsta grupu nodarbības, psihologa pakalpojumus, kā arī mērķa grupas konsultēšanu juridiskos jautājumos. Vasarā tiks organizētas nometnes sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem.
Projekta prezentācijas pasākums notiks šā gada 26.novembrī, Bauskas novada Sociālā dienesta telpās.

Irēna Kalniņa,
Projekta vadītāja