Sestdiena, 21. Jūlijs, 2018. Meldra, Meldris, Melisa
Sazinies ar mums 80003939

Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas novada izglītības iestāžu pakalpojumu uzlabošanai


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas novada izglītības iestāžu pakalpojumu uzlabošanai

Projekta numurs: 11-06-LL19- L413101-000005

Projekta programma/SAM: Lauku attīstības programmas pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta budžets: 44 117,88 EUR

Projekta budžeta sadalījums: Attiecināmās izmaksas kopā 28457,44 EUR. ELFLA 90% - 25 611,71 EUR. Bauskas novada pašvaldība 10% - 2845,73 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko sedz pašvaldība – 15 660,44 EUR.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir LR normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem atbilstošu izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanu, mācību telpu iekārtošanu, mācību un darba vides uzlabošanu, mūsdienīga tehniskā aprīkojuma un iekārtu piegādi, kas veicinās izglītības kvalitāti un pakalpojumu pieejamību Bauskas novada izglītības iestādēs.


Galvenās aktivitātes
  • Aprīkojuma iegāde Bauskas 1.vidusskolai, Bauskas 2.vidusskolai, Īslīces vidusskolai, Bauskas pamatskolai, Mežotnes pamatskolai, Griķu pamatskolai, pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis”, Mežotnes internātvidusskolai, Vecsaules pamatskolai, Codes pamatskolai.
  • Veikt remontdarbus Ozolaines pamatskolā, Mežotnes internātvidusskolā un skolēnu autobusiem Codes pamatskolai un Ozolaines pamatskolai.

Īstenošanas laiks: 02.02.2012. – 02.11.2012.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922233