Otrdiena, 20. Marts, 2018. Irbe, Made
Sazinies ar mums 80003939

Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs (Mid-Baltic Crafts)


Projekta finansētājs: LAT-LIT

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs (Mid-Baltic Crafts)

Projekta budžets: 1 574 102, 11 EUR

Projekta budžeta sadalījums: ERAF - 1 337 986,79 EUR; Partneru līdzfinansējums - 236 115, 32 EUR

Projekta mērķis

Veicināt Latvijas- Lietuvas robežteritoriju pievilcību un konkurētspēju izveidojot amatniecības un lietišķās mākslas pārrobežu sadarbības tīklu:

1. stiprināt esošās kultūras un vēsturiskās saites Vidusbaltijas reģionā un veicināt kopējo mākslas un amatniecības mantojuma kultūras vērtību saglabāšanu;

2. attīstīt amatniecības un lietišķās mākslas nozari kā līdzekli tūristu intereses vairošanai par Zemgali un kaimiņu reģioniem Lietuvā;

3. izveidot amatniecības un lietišķās mākslas atbalsta infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu amatniecības nozares attīstību;

4. veicināt reģionālo mākslas un amatniecības uzņēmējdarbību ar mērķi sekmēt ekonomisko un sociālo attīstību Vidusbaltijas reģionā, kā arī sekmēt mākslas un amatniecības nozares dzīvotspēju.


Galvenās aktivitātes

1. Amatniecības kultūras mantojuma saglabāšana - digitālā kokamatniecības muzeja izveide, militārās amatniecības izstādes izveide, kokamatniecības festivāls, pieredzes apmaiņas darba grupas, ceļojošās izstādes. Noorganizēti plenēri kokamatniekiem un audējiem.

2.Amatniecības un mākslas tūrisma veicināšana - jaunu tūrisma maršrutu izveide un popularizēšana, dalība starptautiskajās izstādēs, bukleta izstrāde, sadarbības tīkla logo izstrāde.

3. Amatniecības un mākslas atbalsta infrastruktūras izveide - ēku renovācija, aprīkojuma uzlabojumi, sadarbības tīkla attīstības stratēģijas izstrāde. Bukleta izstrāde par centriem, centru koordinatoru apmācības.

4.Uzņēmējdarbības veicināšana - apmācību un pieredzes apmaiņas vizītes amatniekiem, darbības plāna izstrāde, amatniecības un mākslas sektora katalogu izveide un publicēšana, kā arī veiksmes stāstu bukleta izdošana.


Īstenošanas laiks: 01.03.2009 – 01.05.2011

Koordinātors: Anna Builo – Hoļme

Kontaktinformācija: 63021245

Publicitāte

Projekta partneri:

1.         Zemgales Plānošanas reģions (LV)

2.         Bauskas novada dome (LV)

3.         Dobeles novada dome (LV)

4.         Jelgavas novada dome (LV)

5.         Jēkabpils novada dome (LV)

6.         Rokiškis District Municipality Administration (LT)

7.         Birzai district municipal administration (LT)

8.         Centre of tourism and business information of Joniskis district (LT)

9.         Sauliai Country Governor Administration (LT)

10.       Viesītes novada dome (LV)

11.       Krustpils novada dome (LV)