Sestdiena, 21. Jūlijs, 2018. Meldra, Meldris, Melisa
Sazinies ar mums 80003939

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās


Projekta finansētājs: ESF

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās

Projekta numurs: 1DP/1.3.1.5.0./ 12/IPIA/NVA/001

Projekta programma/SAM: Cilvēkresursi un nodarbinātība “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”

Projekta mērķis

Mazināt bezdarba līmeni, tuvināt darba tirgum ilgstošos bezdarbniekus.


Galvenās aktivitātes
  • Risinātas tādas problēmas kā zems nodarbinātības līmenis, augsti bezdarba rādītāji un sociālās atstumtības riski.
  • Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās.
  • Sniegt aktivizācijas un darba prasmju apguves iespējas tiem, kas ilgstoši nevar atrast darbu, tuvinot tos darba tirgum. 

Koordinātors: Ināra Hoņina