Piektdiena, 22. Jūnijs, 2018. Laimdots, Laimiņš, Ludmila
Sazinies ar mums 80003939

„Aktīvas atpūtas zonas izveide Bauskas novadā”


Projekta finansētājs: ELFLA

Status: Īstenots

Projekta nosaukums: „Aktīvas atpūtas zonas izveide Bauskas novadā”

Projekta programma/SAM: "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Projekta budžets: EUR 24 020,94

Projekta budžeta sadalījums: ESF finansējums: EUR 9 960,16; Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 14 060,79

Projekta mērķis

Aprīkot ar ārā trenažieriem un ielu vingrošanas elementiem atpūtas zonas Bauskas novada septiņus ciemus, lai nodrošinātu sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta aprīkojumu, iedzīvotāju un jaunatnes fiziskās attīstības iespēju piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu, popularizējot veselīgu dzīves veidu.


Galvenās aktivitātes

Aprīkot ar āra trenažieriem un ielu vingrošanas elementiem atpūtas zonas Bauskas novada septiņos ciemos - Vecsaules pagasta Vecsaules, Ozolaines, Kūdras un Zvaigznes ciemā, Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā un Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā.


Īstenošanas laiks: 15.06.2013.-31.07.2014.

Koordinātors: Jolanta Lauva

Kontaktinformācija: 63922400

Publicitāte