Piektdiena, 17. Novembris, 2017. Hugo, Uga, Uģis
Sazinies ar mums 80003939

"Accelerate SUNShINE" - „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”


Projekta finansētājs: Cits

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: "Accelerate SUNShINE" - „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”

Projekta numurs: 754080

Projekta programma/SAM: Apvārsnis 2020

Projekta budžets: Projektā kopā 1 577 140 eiro; Bauskas novadam 155 405 eiro

Projekta budžeta sadalījums: 1 577 140 eiro Eiropas Komisija, programma Apvārsnis 2020

Projekta mērķis

Izveidot pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu pašvaldību un dzīvojamajās ēkās.


Galvenās aktivitātes
 • Izstrādāt standartizētas vadlīnijas energoefektivitātes līguma (turpmāk- EPC) izmantošanai pašvaldībās un dzīvojamajās ēkās.  Lai  izveidotā EPC darbību pārbaudītu, projekta laikā, iesaistoties Tukuma, Jūrmalas, Ādažu un Bauskas pašvaldībām, kas apvienosies un veiks publisko iepirkumu, energo servisa uzņēmumi (turpmāk- ESKO) tiks aicināti renovēt projekta laikā izvēlētās pašvaldības un daudzdzīvokļu ēkas un to infrastruktūru. 
 • Izstrādāt EPC, atbilstoši pašvaldības vajadzībām.
 • Izstrādāt tehnisko un iepirkumu dokumentāciju 12 ēkām EPC izmantošanai un īstenošanai visaptverošai pašvaldības un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai.
 • Veicināt energo servisa uzņēmumu pakalpojumu izmantošana.

Īstenošanas laiks: 01.05.2017.-31.05.2020.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: ilze.tijone@bauska.lv, 639 22233

Publicitāte

25.08.2017.

Pedagogu augusta konferencē tika prezentēta daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas tematika (uzdevumi), ko izmantot pedagogiem mācību procesā. 

 

PREZENTĀCIJA


21.07.2017.

Projekta ietvaros aicina veikt daudzdzīvokļu māju atjaunošanu

 

Bauskas novada pašvaldība un SIA “Vides serviss” ir iesaistījušās Eiropas Savienības projektā “Accelerate SUNShINE”, kas sniegs iespēju arī baušķeniekiem veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu, būtiski uzlabojot energoefektivitātes rādītājus un ar mājas uzturēšanu saistītās izmaksas.

 

Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta partneri ir četras Latvijas pašvaldības – Ādaži, Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī dažādi nozares eksperti – SIA „Ekodoma” un nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un “Funding for future” (Nīderlande).

 

Jauna pieeja daudzdzīvokļu māju atjaunošanā

 

Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot t.s. energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (saīsinājumā EPC), kuru piedāvās energoservisa uzņēmumi (saīsinājumā ESKO). Dalība projektā nodrošinās juridisko atbalstu un segs tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksas. Bauskas novadā starpnieks starp iedzīvotājiem un ESKO būs namu pārvaldnieks SIA “Vides serviss”.

 

Galvenais princips energoefektivitātes pakalpojuma līgumam (EPC) ir 20 gadu garantija, ka atjaunošanas procesa rezultātā būs sasniegti enerģijas ietaupījumi un nodrošināts nepieciešamais komforta līmenis.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā – mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības. Renovācijas izmaksas un EPC izmaksas tiks apmaksātas no siltumenerģijas ietaupījumiem, kā arī papildus tiks piesaistīts ALTUM līdzfinansējums.  

 

No iedzīvotāju puses tas nozīmē, ka būtiski nemainīsies līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas, taču tās būs atkarīgas no paredzamajiem ieguldījumiem un veicamajiem darbiem konkrētajā mājā. Tomēr ieguvums ir pilnībā atjaunota un estētiski pievilcīga māja, kuras uzturēšanā vairs nebūs jāiegulda tik lieli līdzekļi kā līdz renovācijai.

 

Pirmais solis daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir lēmums par dalību šajā projektā un savas mājas pilnvarotā pārstāvja izvēlēšana. Mājas pilnvarotā persona projekta realizācijas laikā būs kā kontaktpersona starp iedzīvotājiem, ESKO un nama pārvaldnieku. SIA “Vides serviss” nodrošinās mājas sapulču organizēšanu un dokumentācijas sagatavošanu dalībai projektā. Iedzīvotāji projekta sagatavošanas procesā paši pieņems lēmumu par to, kādi darbi un kādā apjomā tiks veikti. Projekta sagatavošanas gaitā katrai mājai tiks veikts ekonomiskais aprēķins par iespējamām izmaksām un piedāvāti vairāki risinājumi, bet jau tagad paredzams, ka komunālie maksājumi būtiski neatšķirsies no esošajiem maksājumiem.

 

Tā kā samaksa ESKO uzņēmumam lielā mērā būs atkarīga no siltumenerģijas ietaupījumiem, tad, slēdzot ilgtermiņa līgumu, pakalpojuma sniedzējs garantē ēkas ilgmūžību un ir ieinteresēts paveikt savu darbu kvalitatīvi.

 

Svarīgi soļi dalībai projektā “Accelerate SUNShINE”:

 1. Dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas par vēlmi piedalīties projektā un jāvēršas pie pārvaldnieka SIA “Vides serviss”.
 2. Pārvaldnieks organizē mājas sapulci, lai dzīvokļu īpašnieki lemtu par dalību projektā un izvēlētu pilnvaroto personu (kontaktpersona projekta realizēšanas laikā).
 3. Tiek veikta mājas energoaudita izstrāde un tehniskā apsekošana.
 4. Dzīvokļu īpašniekiem tiek prezentēti vairāki iespējamie renovācijas varianti un ekonomiskais aprēķins – paredzamie ikmēneša maksājumi par mājas atjaunošanu un komunālajiem pakalpojumiem.
 5. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par tālāku dalību projektā.

 

NB! Mājas atjaunošanas projekta sagatavošanas un realizēšanas gaitā dzīvokļu īpašnieki par katru no soļiem pieņems attiecīgos lēmumus kopsapulcē!

 

Dzīvokļu īpašnieku ieguvumi:

 • Atjaunota, renovēta māja;
 • Estētiski patīkama un sakopta māja un apkārtējā vide;
 • Renovācijas projekta realizācijai nebūs jāpiesaista kredītlīdzekļi;
 • Juridiskais atbalsts un tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksu segšana no projekta īstenotājiem;
 • 20 gadu garantija veiktajiem mājas atjaunošanas darbiem.

 

Plānots, ka Bauskā projekta ietvaros tiks renovētas 12 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Šobrīd no “Vides serviss” pārvaldītajām ēkām iespējamai dalībai projektā ir izvirzītas mājas, ņemot vērā to siltumenerģijas patēriņu, kā arī dzīvokļu īpašnieku maksātspēju. Pēc projekta īstenotāju ieteikumiem, vislielākais paredzamais ieguvums no mājas atjaunošanas ir platības ziņā lielākām mājām, tomēr tiek aicinātas iesaistīties arī pēc platības mazākas mājas. Šo māju atjaunošanai pēc dzīvokļu īpašnieku izrādītās intereses tiks izvērtēti mājas rādītāji un sniegti priekšlikumi veiksmīgai mājas atjaunošanas projekta realizēšanai.

Dzīvokļu skaits >40

Dzīvokļu skaits <30

Pionieru iela 1

Zaļā iela 11/6

Salātu iela 33

Biržu iela 10

Vītolu iela 10/12

Mēmeles iela 3b

Salātu iela 16/1

Ceriņu iela 3

Salātu iela 18

Dārza iela 13

Vītolu iela 2

Dārza iela 21

Pilskalna iela 51

 

 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sakārtot savu māju ilgtermiņā un izmantot projekta sniegtās priekšrocības!

 

Ja jums ir interese par savas mājas atjaunošanu, lūdzu, sazinieties ar SIA “Vides serviss” projektu vadītāju Andri Tomkalnu (tālr. 22034557, e-pasts: andris@videsserviss.lv).

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” granta līguma nr.754080 ietvaros.

Vairāk informācijas:

 

Informāciju sagatavoja:

SIA „Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Avota-Zalstere


 

 

 

 

<div class="text-inner" style="margin: 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: " open="" sans",="" helvetica,="" "bitstream="" vera="" arial,="" sans-serif;"="">

 

 

 

 

 

08.05.2017.

Uzsākts “Horizon 2020” programmas projekts „Accelerate SUNShINE”

2017. gada aprīlī uzsākta projekta „Accelerate SUNShINE” realizācija. Tas ir viens no trīs apstiprinātajiem projektiem Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “EE-22-2016-2017 Projektu attīstības atbalsts”. Astoņi partneri projekta ietvaros izstrādās tehnisko un iepirkumu dokumentāciju, lai atvieglotu pašvaldībām publisko un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.

 

Projekts „Accelerate SUNShINE” ir projekta “SUNShINE” turpinājums jeb tālāka attīstība, lai Latvijas pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās ēkas, mobilizētu visas ieinteresētās puses, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu finanšu vadības instrumentus un risinātu tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās ēkas 50 – 60% enerģijas ietaupījumu.

 

Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta partneri ir četras Latvijas pašvaldības – Ādaži, Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī SIA „Ekodoma” un nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un “Funding for future” (Nīderlande). Projekta realizācijas laiks ir 36 mēneši un atklāšanas (kick-off) tikšanās notika 26. aprīlī.

 

Projekta moto ir „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk” (Save your building by saving energy. Begin to move more quickly). Ja SUNShINE projekta ietvaros ir jau izstrādāts standartizēts energoefektivitātes pakalpojuma līgums daudzdzīvokļu ēkām, tad Accelerate SUNShINE projekta ietvaros mērķis ir izstrādāt šādu līgumu arī publiskajām ēkām. Tas ļaus ietaupīt gan finašu līdzekļus, gan iztērēto laiku, kas tiek tērēts organizējot un saskaņojot ēku atjaunošanas procesu.  Lai pārbaudītu līguma darbību, pašvaldības apvienosies Publiskā iepirkuma veikšanai, aicinot energoservisa uzņēmumus (ESKO) atjaunot projekta ietvaros identificētās publiskās ēkas un infrastruktūru. Ņemot vērā, ka mājokļu sektors ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem pašvaldībā, projekta mērķis ir arī motivēt un aicināt iedzīvotājus iesaistīties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā atjaunošanā., kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.

 

Pieredze rāda, ka pašvaldībās bieži ir izstrādāti Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni, bet trūkst resursu, lai sagatavotos plānus ieviestu. “Accelerate SUNShINE” mērķis ir veicināt un atbalstīt publisko un daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu, piesaistot investīcijas vairāk nekā 27 miljonu EUR apmērā, kas nodrošinās garantēto ietaupījumu vairāk nekā 27 GWh gadā. Galvenais mērķis ir pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projekta organizēšanu, pašvaldību partnerību un finanšu instrumentus.

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” granta līguma nr.754080 ietvaros.

    Horizon 2020 Programme

 

Vairāk informācijas: par projektu „SUNShINE” http://www.sharex.lv/lv
par projektu „Accelerate SUNShINE” http://cordis.europa.eu/project/rcn/209848_en.html
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Miezis. e-pasts: info@ekubirojs.lv