Svētdiena, 17. Decembris, 2017. Hilda, Teiksma
Sazinies ar mums 80003939

PAR PAŠVALDĪBU


BAUSKAS NOVADA ADMINISTRĀCIJA

Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Norēķinu konts: LV06 UNLA 0050 0143 5567 6 
AS SEB banka, UNLALV2X
E-pasts: dome@bauska.lv
Tālrunis 63922238, fakss 63924522

 


Bauskas novada pašvaldības nolikums un struktūrshēma 
Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" nolikums un struktūrshēma 

 

Klientu apkalpošanas centrs: tālr. 63922238, mob.25444899
Darba laiks   
  
Pirmdienās: 8.00 - 18.00 
Otrdienās: 8.00 - 17.00 
Trešdienās: 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās: 8.00 - 17.00 
Piektdienās: 8.00 - 16.00 
    
Bez pusdienas pārtraukuma 


KASE 
Uzvaras ielā 6
tālr.63922854


Bauskas novada administrācijas speciālistu darba laiks     


Pirmdienās: 8.00 - 18.00 
Otrdienās: 8.00 - 17.00 
Trešdienās: 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās: 8.00 - 17.00 
Piektdienās: 8.00 - 16.00 


Pusdienas pārtraukums
12.00 - 13.00

 

NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti): 

LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB banka, UNLALV2X
LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
LV94 PARX 0007 1638 2000 5, AS Citadele banka PARXLV22