Pirmdiena, 24. Aprīlis, 2017. Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Sazinies ar mums 63922238

Nolikumi


Nolikumi Nr. Pieņemti Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Bauskas novada pašvaldības konkursa "Bauskas novada uzņēmēju gada balva" nolikums 6 25.08.2016.  
Ainavu arhitektu plenēra nolikums 5 28.04.2016.  
Nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novadā 2016. – 2018.gadam   25.02.2016.

Shēma 
Pielikumi

Ētikas kodekss
Ētikas komisijas nolikums

1 28.01.2016. Komisijas locekļa kandidāta pieteikums
Projektu konkursa "Mēs savam novadam" nolikums 12 26.01.2017.

Pieteikuma veidlapa
Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Atskaites veidlapa

Kārtība, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā 11 26.01.2017 Pieteikuma veidlapa (word)
Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība 7 22.12.2015.  
Konkursa "Bauskas novada Gada skolotājs" nolikums (Grozījumi 28.06.2012.;31.10.2013.) 34 30.09.2010.  
Konkursa „Bauskas novada rota” nolikums 2

26.03.2015.                                                                                 

1.pielikums

2.pielikums

Konkursa "Gada skolēns" nolikums 4 31.03.2016. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem 7 12.12.2013.  
Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru 35 28.10.2010.  
Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā 26 22.06.2010.  
Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos 2 26.09.2013. Pielikumi
Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos   1 29.08.2013.  
2 27.03.2014.

Pielikums
Pateicības raksts
Atzinības raksts
Goda raksts
Goda pilsonis_nozime
Goda pilsonis_apliecinajums
Mūža ieguldījums
_rasējums
Mūža ieguldījums_apliecinājums

 

Par dāvinājumu, ziedojumu, novēlējumu pieņemšanas un pārzināšanas kārtību Bauskas novada pašvaldībā 36 25.11.2010.  
Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikums 20 25.03.2010.  
Bauskas novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums 18 25.02.2010.  

Bauskas novada pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis“ nolikums
(Grozījumi 29.10.2015; 25.08.2016.)

6 27.03.2014.  
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (Grozījumi 31.07.2014.; 30.10.2014.) 5 28.11.2013.   
Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
(Grozījumi 19.12.2013., 28.08.2014.; 30.10.2014.)
12 26.04.2012.  
Par krīzē no nākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Kūdra 1-8, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā” 3 25.09.2012.