Pirmdiena, 19. Februāris, 2018. Zane, Zuzanna
Sazinies ar mums 80003939

SIA Īslīces ūdens


Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Rītausmas, Īslīces pag, 
Bauskas nov., LV-3901
 
Norēķinu konts:

Banka: AS SEB banka, kods UNLA LV2X
Konta Nr.: LV97UNLA 0050019554887

Valērijs Gabrāns
Vadītāja tālr. 63925140
Grāmatvede - 63925158
Lietvede - 63925077
Klientu apkalpošanas daļa / kase - 63925065

 SIA "Īslīces ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam


Pamatojoties uz ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta nosacījumiem, SIA „Īslīces ūdens” publicē sekojošu informāciju:

1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:

2. Atalgojuma politikas principi – 3 lapas.

3. Neauditētie starpperiodu pārskati:

4. Auditēti gada pārskati:

5. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) – 1 lapa.

6. Informācija par uzņēmuma organizatorisko struktūru – 1 lapa.

7. Par paveiktajiem darbiem 2017.gadā, plānotajiem darbiem 2018.gadā un to finansējumu.

8. 2016. gada pārskats par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem