Piektdiena, 23. Jūnijs, 2017. Līga
Sazinies ar mums 80003939

SIA Bauskas zobārstniecība


Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Dārza iela 12A, Bauska, LV-3901
Ināra Aile
Tālr. 63922407

Novada domes lēmums par SIA "Bauskas zobārstniecība" likvidāciju ŠEIT!  

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Likvidējamā Bauskas novada pašvaldības SIA „Bauskas zobārstniecība”, reģ. Nr. 40003259108 likvidators izsolē pārdod likvidējamā SIA „Bauskas zobārstniecība” kustamās mantas kopību, ko veido - stomatoloģijas iekārtas, aprīkojums, biroja tehnika un c. mēbeles.

Izsole notiks 2017.gada 22. februārī, plkst. 10.00 SIA „Bauskas zobārstniecība”, juridiskajā adresē: Dārza iela 12A, Bauska, Bauskas novads 2.stāva vestibilā.

Sākumcena EUR 17000,00. Nodrošinājuma nauda- EUR 1700,00 un dalības maksa- EUR 10,00 jāieskaita SIA „Bauskas zobārstniecība”, bankas kontā: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV14UNLA0029700609227, ne vēlāk kā piecas dienas pirms izsoles norises dienas.

Izsoles uzvarētājam nosolītā cena piecu dienu laikā pēc izsoles akta parakstīšanas jāieskaita SIA „Bauskas zobārstniecība”, bankas kontā: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV14UNLA0029700609227.

Izsoles veids- atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un apskatīt izsolāmo mantu var Dārza ielā 12A, Bauska, Bauskas novads, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00, laiku iepriekš saskaņojot ar likvidatoru, zvanot pa tālruni + 371 29272214.

Pieteikumus var iesniegt darba dienās līdz 2017.gada 20.februārim, plkst.16.00 SIA „Bauskas zobārstniecība” Dārza iela 12A, Bauska, Bauskas novads, laiku iepriekš saskaņojot ar likvidatoru, zvanot pa tālruni + 371 29272214.

Izsoles noteikumi.

Kustamo mantu raksturojošas fotogrāfijas