Pirmdiena, 16. Jūlijs, 2018. Estere, Hermīne
Sazinies ar mums 80003939

Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums


Informācija sagatavota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 92  daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto (Bruto) un izmaksāto (Neto) atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.

!!! Aprēķinātajā summā var tikt iekļautas piemaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tai skaitā arī par prombūtnē esoša darbinieka darba pienākumu pildīšanu, kā arī konkrētā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma naudas par nākošo mēnesī.

2018.GADS

Iestādes Janv. Feb. Mar. Apr. Mai. Jūn. Jūl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Bauskas novada administrācija PDF PDF PDF PDF PDF              
Brunavas pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Ceraukstes pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Codes pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Dāviņu pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF              
Gailīšu pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF              
Īslīces pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Mežotnes pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF              
Vecsaules pagasta pārvalde PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
                         
Bauskas pils muzejs PDF PDF PDF PDF PDF              
Bauskas muzejs PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas Kultūras centrs PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas Centrālā bibliotēka PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Sporta centrs „Mēmele" PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas novada Bāriņtiesa PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas novada Sociālais dienests PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Vispārējā tipa pansionāts „Derpele" PDF PDF PDF PDF PDF              
                         
Bauskas Valsts ģimnāzija PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas 2.vidusskola PDF PDF PDF PDF PDF              
Bauskas sākumskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas pilsētas pamatskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Codes pamatskola PDF PDF PDF PDF PDF              
Griķu pamatskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Īslīces vidusskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Mežotnes sākumskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Mežgaļu pamatskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Vecsaules pamatskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Uzvaras vidusskola PDF PDF PDF PDF PDF              
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Pirmskolas izglītības iestāde "Pasaulīte" PDF PDF PDF PDF PDF              
Pamūšas speciālā internātpamatskola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas Mūzikas un mākslas skola PDF PDF PDF PDF PDF PDF            
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs PDF PDF PDF PDF PDF              

 

  •