Trešdiena, 26. Aprīlis, 2017. Alīna, Rūsiņš, Sandris
Sazinies ar mums 63922238

2016.gads


Saistošie noteikumi "Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu"  
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” (17.03.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” (30.06.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” (29.09.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” (29.12.2016.)
Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
Paskaidrojuma raksta grozījumi (17.03.2016.)
Paskaidrojuma raksta grozījumi (30.06.2016.)
Paskaidrojuma raksta grozījumi (29.09.2016.)
Paskaidrojuma raksta grozījumi (29.12.2016.)
Budžeta pielikumi (Grozījumi 17.03.2016.)
Budžeta pielikumi (Grozījumi 30.06.2016.)
Budžeta pielikumi (Grozījumi 29.09.2016.)
Budžeta pielikumi (Grozījumi 29.12.2016.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi (Grozījumi 17.03.2016.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi (Grozījumi 30.06.2016.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi (Grozījumi 29.09.2016.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi (Grozījumi 29.12.2016.)
4.gada 25.septembra Bauskas novada domes sēdes lēmums (prot.Nr.20, 13.p.) „Par vidējām izmaksām vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā Bauskas novadā"

Pielikums

Informācija par amatpersonām izmaksai aprēķināto atalgojumu 2016.gada decembrī.