Svētdiena, 23. Aprīlis, 2017. Georgs, Jurģis, Juris
Sazinies ar mums 63922238

Bauskas novada domes vēlēšanas 2017


Bauskas novada domes vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā pašvaldību vēlēšanās ievēlamais deputātu skaits Bauskas novadā ir 17, ko ir noteikusi Centrālā vēlēšanu komisija š.g. 3.februārī Rīgā - lasīt vairāk

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Novada Vēlēšanu komisija
Vēlēšanu iecirkņu saraksts

Vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvs

Domes deputātu kandidātiem

Vēlētājiem

 

Informācija deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem

Seminārs „Deputātu kandidātu saraksta sagatavošana un iesniegšana 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām”

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-3-junija-pasvaldibu-velesanam


Bauskas novada vēlēšanu komisija informē, ka deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana  2017.gada 3.jūnija Bauskas novada domes vēlēšanām notiks no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 24.aprīlim.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15.panta pirmo daļu, deputātu kandidātu sarakstus Bauskas novada domes vēlēšanām var iesniegt:

  1. reģistrēta politiskā partija;
  2. reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;
  3. divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā „2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija". 

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas). Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 18.pantu vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām Bauskas novadā ir 180 euro, kas pirms sarakstu iesniegšanas jāiemaksā Bauskas novada vēlēšanu komisijas depozīta kontā:     

Banka: SEB Banka

Konts: LV11 UNLA 0050 0204 7114 5

Saņēmējs: Bauskas novada administrācija

Reģ.Nr.90009116223

Maksājuma mērķis: drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu  (saraksta nosaukums) Bauskas novada domes vēlēšanām.

  Bauskas novada vēlēšanu komisija deputātu kandidātu sarakstus Bauskas novada domes vēlēšanām pieņems Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, 464.kabinetā (4.stāvā):

 

Datums, diena

Pieņemšanas laiks

18.aprīlis (otrdiena)

no plkst.10:00 līdz plkst.14:00

19.aprīlis (trešdiena)

no plkst.13:00 līdz plkst.17:00

20.aprīlis (ceturtdiena)

no plkst.10:00 līdz plkst.14:00

21.aprīlis (piektdiena)

no plkst.10:00 līdz plkst.14:00

24.aprīlis (pirmdiena)

no plkst.9:00 līdz plkst.18:00

 

Sarakstus iespējams iesniegt ārpus noteiktā darba laika, iepriekš sazinoties ar Bauskas novada vēlēšanu komisiju un vienojoties par saraksta iesniegšanas laiku.

Bauskas novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi: 29267734, 29517965