Svētdiena, 17. Decembris, 2017. Hilda, Teiksma
Sazinies ar mums 80003939

Sabiedriskās kārtības nodaļa


Adrese: Uzvaras iela 6., Bauska, 207. kabinets. tālr. 63960198, Mob.tālrunis:20278188, mobilās patruļas tālrunis: 20278188

Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00

Par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem varat zvanīt Valsts policijas Bauskas iecirknim 63902110 vai 110.

REGLAMENTS

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dzintars Lenbergs Nodaļas vadītājs 63960198 dzintars.lenbergs@bauska.lv
Irīna Mincenberga Vecākais sabiedriskās kārtības sargs 63960198
27887588
irina.mincenberga@bauska.lv
Māris Kļaviņš Sabiedriskās kārtības sargs

63923642
27880516

 
Gundega Kaulene Sabiedriskās kārtības sargs

63960198
26300035

gundega.kaulene@bauska.lv 
Guntis Pastva Sabiedriskās kārtības sargs 26107715  

 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻAS UZDEVUMI:

 1. Piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
 2. Kontrolēt, kā tiek ievēroti Bauskas novada domes  saistošie noteikumi, atbilstoši savai kompetencei sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šo noteikumu neievērošanu.
 3. Plānot, vadīt un koordinēt sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos pasākumos.
 4. Sadarbībā ar izglītības iestādēm, bāriņtiesu, sociālo dienestu un citām iestādēm piedalīties likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem un viņu vecākiem.
 5. Kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī uzlikt naudas sodu, ja pārkāpti transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma vietā.
 6. Veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanai, nepieciešamības gadījumā informēt kompetentās institūcijas par likumpārkāpumu veicinošiem apstākļiem un sadarbojoties ar tām šos apstākļus novērst .
 7. Ja tiek saņemtas ziņas par to, ka tiek gatavots  vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, nekavējoties par to paziņot attiecīgajai Valsts poolicijas iestādes struktūrvienībai.
 8. Novērst  un pārtraukt sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, nepieciešamības gadījumā, to veikt sadarbībā ar Valsts policiju.
 9. Sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības, līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām.
 10. Atbilstoši savai kompetencei sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības nodaļā.
 11. Atbilstoši savai kompetencei izskatīt personu iesniegumus.
 12. Veikt citus pašvaldības uzdevumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.