Piektdiena, 20. Jūlijs, 2018. Ramona, Ritma
Sazinies ar mums 80003939

Transporta vienību izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 19 (deviņpadsmit) lietotus transporta līdzekļus. Transporta līdzekļi tiek pārdoti kā lietu kopība.

Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā plkst. 13.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē.  

Izsoles sākumcena –  EUR 5300,- (pieci tūkstoši trīs simti euro).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un transporta līdzekļu sarakstu var Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv vai Bauskas novada administrācijas  Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst. 17.00 Bauskas novada administrācijas  Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.

Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Transporta līdzeļu izsoles nodrošinājums”.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli lietotu automašīnu GAZ 66, valsts reģistrācijas Nr. AV5057, 1991.gada izlaidums.

Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā plkst. 13.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē.  

Izsoles sākumcena –  EUR 400,- (četri simti euro).

 Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv vai Bauskas novada administrācijas  Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst. 17.00 Bauskas novada administrācijas  Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.

Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Automašīnas GAZ 66 izsoles nodrošinājums”.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT